Yli 40 % tekniikan yo-opiskelijoista huolissaan jaksamisestaan

|
Uutinen
Kuuntele

”Luku on järkyttävän korkea”, sanoo TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen. TEK jakaa elokuussa eri kampuksilla toimiville 1 700 tuutorille hyvinvointituutoroinnin oppaan.

Viime lukuvuoden aikana 30 prosenttia tekniikan alan yliopisto-opiskelijoista on ollut useita kertoja ja 11 prosenttia jatkuvasti huolissaan jaksamisestaan. Asia käy ilmi Tekniikan akateemisten TEKin opiskelijatutkimuksesta.

Naisopiskelijat huolehtivat miehiä selvästi enemmän. Naisista viime lukuvuoden aikana jaksamisongelmia oli useita kertoja kokenut 42 prosenttia ja jatkuvasti 16 prosenttia.

Hyvinvointi on koko työuran pituinen asia. Siitä huolenpito alkaa jo opiskeluaikana

– Jaksamisestaan huolestuneiden osuus on järkyttävän korkea. Pitää muistaa, että tekniikan alan yliopisto-opiskelijat ovat heitä, jotka tekevät työurallaan kaikkein tuottavinta työtä. Ei voi olla niin, että heidät uuvutetaan heti alkuunsa. Hyvinvointi on koko työuran pituinen asia. Siitä huolenpito alkaa jo opiskeluaikana, muistuttaa TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen

Puolet opiskelijoista ilmoitti murehtivansa opintoasioita myös vapaalla. Joka kolmas kyselyyn vastanneista ilmoitti hukkuvansa opintoihin liittyvään työmäärään. Huolen taustalla ovat selkeät syyt. 

– Opiskelijoita kuormittaa ylipäätään epävarma maailman tilanne, esimerkiksi ympäristöhuoli. Myös opintoaikojen rajaus tuo lisäpaineita ja opiskelijoilta vaaditaan entistä kovempaa suoriutumista. Korkeakoulut ovat muuttuneet varsin tulosorientoituneiksi. Tekniikan alan opiskelijat tekevät opintojen ohessa myös paljon töitä. Monella siihen on taloudellinen pakko, muistuttaa TEKin opiskelijatoiminnan asiantuntija Matti Vähä-Heikkilä

Vastaajista 40 prosenttia oli sitä mieltä, että heillä oli liian vähän aikaa palkkatöiden tekemiseen opintojen ohessa. 

Apua hyvinvointituutoroinnista

Matti Vähä-Heikkilän mielestä ei ole hyväksyttävää, että opiskelijoiden jaksaminen on näin huolestuttavalla tasolla.

– Tilanteen muuttamiseksi täytyy yhdessä keksiä ratkaisuja. Eräs keino on hyvinvointituutorointi, jonka avulla kasvatamme hyvinvointitietoisuutta opiskelijoiden keskuudessa. Pyrimme pääsemään kiinni uusiin opiskelijoihin heti tuoreeltaan, hän sanoo. 

Elokuussa TEK jakaa eri kampuksilla toimiville 1 700 tuutorille hyvinvointituutoroinnin oppaan, jonka avulla he voivat levittää opiskelijoille tietoa hyvinvointia edistävistä teoista.

– Tuutoroinnin tulokset näkyvät uusille opiskelijoille vasta viiveellä. Jostain pitää kuitenkin lähteä liikkeelle. Opiskelijoiden hyvinvointi on huolettanut meitä tekkiläisiä pitkään, joten kokeilemme nyt tätä, Vähä-Heikkilä kertoo.

Tekniikan akateemiset TEKin vuosittainen opiskelijatutkimus tuottaa tietoa opiskelijajäsenten kesätöistä ja työskentelystä lukuvuoden aikana. Viime vuonna toteutetun tutkimuksen teemoina olivat jaksaminen, opiskelun ja muun elämän yhteensovittaminen sekä uraodotukset.  Tiedonkeruu toteutettiin personoituna web-kyselynä 13.-27.9.2019. Kohdejoukkona olivat kaikki TEKin opiskelijajäsenet, poislukien ensimmäisen vuoden opiskelijat. Kaikkiaan kyselyyn vastasi 3 393 henkilöä.