Verkostoidu, innovoi yhdessä ja onnistu!

|
Blogimerkintä

Rovaniemeläisen Lappset Group Oy:n menestyksen merkittävä avaintekijä on laaja sidosryhmäverkosto.

Verkostoituminen yhteiskunnan eri tasoilla ja liiketoiminnan eri osa-alueilla on aloittelevan ja toimintansa vakiinnuttaneen yrittäjän avain onnistumiseen. Verkostoitumisen tarve vaihtelee toiminnan laajuudesta riippuen, mutta ilman toimivia verkostoja onnistuminen on haastavaa.

Asiakkaat muodostavat yritykselle henkilöstön ja omistajien rinnalla kaikista tärkeimmän verkoston alihankkijoita unohtamatta. Muita keskeisiä verkostoja ovat suhteet rahoittajiin, tilintarkastajiin sekä tuotteen tai palvelun jakelukanavaan kuuluviin ihmisiin. Verkostoja luodessa kannattaa huomioida myös tuotteen tai palvelun loppukäyttäjät.

Näiden lisäksi yritystoiminnan luonteesta riippuen erilaisia kiinnekohtia on hyvä luoda paikallisiin ja alueellisiin yhteiskunnallisesti merkittäviin toimijoihin. Yritys tarvitsee toimivat yhteistyösuhteet viranomaisiin - esimerkiksi ympäristöasioissa ja verotusasioissa - kunnan tai kaupungin viranhaltijoihin - esimerkiksi kaavoitusasioissa ja muissa lupa-asioissa - sekä koulutussektorille tutkimuksen, tuotekehityksen ja koulutuksen osa-alueilla.

Lappset Group Oy on rovaniemeläinen yritys, joka toimii globaaleilla markkinoilla. Sidosryhmäverkostomme on paitsi kansallinen myös kansainvälinen. Kansallisella tasolla edellä lueteltujen sidosryhmien lisäksi verkostoomme kuuluu monia kolmannen sektorin järjestöjä ja erilaisten ympäristöjen suunnittelijoita.

Kansainvälisellä tasolla verkostoituminen edellyttää yrityksessämme jäsenyyksiä alan eurooppalaisissa ja kansainvälisissä järjestöissä. EU:ssa valmisteilla olevien direktiivien vaikutuksia on hyvä kyetä arvioimaan ennakkoon. Direktiivien soveltaminen käytäntöön edellyttää toimivien verkostojen olemassaoloa. Tästä voin esimerkkinä mainita Euroopan-laajuiset leikkipaikkavälineiden turvallisuusstandardit. Verkostoja tarvitaan raaka-aineiden hankintaan, logistiikkaan ja vientiin sekä tuontiin liittyvä tullilainsäädännön tiimoiltakin.

Verkostoituminen on yhteiskunnallista vaikuttamista, myös alueellisella tasolla. PK-sektorilla tulisikin varata aikaa verkottumiseen, sillä se on samalla sekä yrityksen että yksilön kouluttautumista. Kysymys on monitasoisesta suhdetoiminnasta, jossa rakennetaan molemminpuolista luottamusta ja tunnettuutta.

Tänä päivänä niin muodikas virtuaalinen verkostoituminen ei kuitenkaan korvaa kasvokkain tapahtuvaa kanssakäymistä, jossa voidaan aidosti ja oikeasti luoda lisäarvoa yhdistämällä voimia.Tähän olemme vihdoinkin päässeet myös Suomessa, kun olemme ymmärtäneet toisen innovaation merkityksen. Angry Birds -aktiviteettipuistojen konsepti syntyi, kun Rovion ja Lappsetin innovaatiot yhdistyivät. Ainutlaatuinen kokonaisuus näki päivänvalon, kun kelluvan rakenteen päälle rakennettiin leikkipuisto yhteistyössä Marinetekin ja Lappsetin kanssa.

Verkostoituminen on auttanut meitä kehittämään omaa tuotepalettiamme ja toimintaamme kiihkeämmin. Tästä kaikesta on syntynyt positiivinen kierre, josta verkoston molemmat osapuolet hyötyvät tasavertaisesti.

Kirjoittaja on rovaniemeläisen leikkipaikkavalmistajan Lappset Groupin hallituksen puheenjohtaja.

Avainsanat: