Jari Jokinen kuvattuna TEKin toimistolla

Vaikuttamistyö on maratonia

|
Blogimerkintä

Näyttää siltä, että meillä tekkiläisillä riittää vaikuttamistyötä tänäkin vuonna.

Eduskunta hyväksyi kilpailukieltoja koskevat lainsäädäntömuutokset viime vuoden marraskuussa.Kilpailukielloista oli tulossa jo ihan normaali, harkitsematon ja perusteeton osa työsopimusta niin seniorimmallekin työntekijälle kuin vasta pari vuotta opiskelleellekin kesätyöntekijälle.

Sääntelyllä pyritään nyt rajoittamaan perusteettomien kilpailukieltosopimusten tekemistä. Tämä on ollut TEKin ja monen muun järjestön pitkäaikainen tavoite, vaikuttamisen kohde ja nyt myös vaikuttamistyön hyvä tulos. Uutta lakia sovelletaan tämän vuoden alusta lähtien.

Tänä vuonna muutokset koskevat vain 1.1.2022 ja sen jälkeen solmittuja uusia sopimuksia. Vuoden 2023 alusta muutokset koskevat myös niitä kilpailukieltosopimuksia, jotka on solmittu ennen lakimuutosta.

Näin ollen työnantajan tulee maksaa korvausta myös ennen lain voimaan tuloa solmitun kilpailukieltosopimuksen perusteella vuoden 2023 alusta lähtien, ellei työnantaja irtisano kilpailukielto-sopimusta tätä ennen.

Kilpailukiellon rajoittaminen on tärkeää paitsi kohtuuden myös työelämän dynamiikan vuoksi.
Työpaikan vaihdon on tapahduttava ilman turhia viiveitä parhaan mahdollisen tuottavuuden periaatteella.

Huippuasiantuntija hiihtelemässä laduilla on mukava näky, mutta jos se tehdään odotellessa kilpailukiellon päättymistä, se on kansantaloudellinen tappio, jota ei kannata kuitata. Myös yritykset hyötyvät nopeammasta kierrosta, sillä hyvälle osaamiselle on aina kysyntää. 

Tuoreessa TEK-lehdessä on monta mielestäni mielenkiintoista teemaa aina opiskelijatutkimuksesta työehtosopimuksiin ja palkkatutkimuksesta tekniikan koulutusvastuisiin. Näyttää siltä, että meillä tekkiläisillä riittää vaikuttamistyötä myös tänäkin vuonna!

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran TEK-lehden pääkirjoituksena 3.2.2022.

Avainsanat: