Vaikuta arkkitehtejä koskeviin asioihin TEKissä

|
Uutinen
Kuuntele

Työelämän arkkitehtiraati TAR:lle valitaan uusi johtokunta. Puheenjohtaja Noora Koskivaaran mukaan on tärkeää, että raati pitää esillä arkkitehtien näkökulmaa TEKissä. Asetu ehdolle viimeistään 24.2.

Etätyökäytännöt, työaikakysymykset ja työhyvinvointi. 

Asemakaava-arkkitehti Noora Koskivaaran mukaan arkkitehteja puhuttavat nyt samat aiheet kuin muitakin aloja tänä poikkeusaikana. Vantaan asemakaavoituksessa työskentelevä Koskivaara on pallotellut arkkitehtien työelämään liittyviä aiheita erityisesti viimeisen kolmen vuoden aikana. Hän on työnsä ohella toiminut Työelämän arkkitehtiraati TAR:n puheenjohtajana.

TAR on arkkitehtien yhdysside TEKin sisällä sekä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n suuntaan. Se kokoaa TEKin jäseninä olevat arkkitehdit keskustelemaan työelämästä ja sen ilmiöistä. TAR pitää osaltaan huolen siitä, että arkkitehtien erityiskysymykset huomioidaan TEKin toiminnassa. TEKin täysjäsenistä 3,4 prosenttia on arkkitehteja.

– TEKin jäsenistöstä valtaosa on diplomi-insinöörejä, joten koen tärkeäksi pitää esillä arkkitehtien näkökulmaa työmarkkinaedunvalvontaan, Koskivaara sanoo.

TEKin täysjäsenistä 3,4 prosenttia on arkkitehteja.

TAR pitää yllä keskustelua SAFA:n suuntaan. SAFA-TEK-yhteisjäseniä on noin 1 200.

Työelämän arkkitehtiraati TAR kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Nyt päättyvällä kolmivuotiskaudella raati on päivittänyt SAFA:n ja TEKin yhteistyönä laatiman julkaisun Matkaopas työelämään. Opas on suunnattu erityisesti työelämään lähteville arkkitehtiopiskelijoille.

– Mutta kyllä siitä on iloa myös meille kokeneemmille kollegoille ja esimiehille, Koskivaara vinkkaa.

TAR myös seuraa TEKin työmarkkinatutkimuksen tuloksia ja esittää ajoittain tutkimuskysymyksiin arkkitehtikuntaa koskevia täydennyksiä.

Koskivaaran mukaan Arkkitehtiraadin toiminta vie eniten aikaa puheenjohtajalta, ei niinkään johtokunnan muilta jäseniltä.

– Toimintasuunnitelman valmistelu ja yhteydenpito SAFA:n ja TEKin välillä vei eniten aikaa.

Arkkitehtuurin päivää vietettiin 3.2. Koskivaara juhlisti päivää lukemalla juuri ilmestyneen Arkkitehtiuutiset-lehden ja löysi sieltä uusia näkökulmia rakennetun ympäristön arvoihin ja merkitykseen ihmiselle.

Vaalikuulutus: Asetu ehdolle

Työelämän arkkitehtiraati TAR:n johtokunta valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Ehdolle voivat asettua kaikki työsuhteiset TEKin arkkitehtijäsenet. Toiveena on, että johtokuntaan löytyy arkkitehtejä ympäri Suomea ja eri työmarkkinasektoreilta.

Sääntöjen mukaan johtokunta valitaan vuosikokouksessa. Vuosikokous pidetään etäkokouksena 16.3.2021 klo 16:00.

Johtokunnan puheenjohtajuudesta tai jäsenyydestä kiinnostuneiden tulee ilmoittaa kiinnostuksestaan viimeistään 24.2.2021. Ehdokkaiden nimet julkaistaan vuosikokouskutsun yhteydessä.

Muita kuin tällä tavoin etukäteen ehdolle asettuneita ei voida valita puheenjohtajaksi tai johtokunnan jäseneksi. Jos ehdokkaita ei ole enempää kuin paikkoja, katsotaan heidät valituksi tehtäviinsä.

Ilmoittaudu ehdokkaaksi (johtokunnan puheenjohtajaksi tai jäseneksi) lähettämällä sähköposti TAR:n sihteerille Tuula Aaltolalle osoitteeseen: tuula.aaltola(a)tek.fi

Avainsanat: