Työelämän arkkitehtiraati TAR

TAR kokoaa TEKin jäsenenä olevaa arkkitehtikuntaa tekemään aloitteita ja keskustelemaan arkkitehtien työelämäkysymyksistä.

Työelämän arkkitehtiraati TAR kokoaa TEKin jäseninä olevaa arkkitehtikuntaa keskustelemaan ja tekemään aloitteita arkkitehtien työelämäkysymyksistä. TEKin edunvalvontavaliokunnat ja hallitus kuulevat raatia tehdessään arkkitehteja koskevia työmarkkinapäätöksiä. Arkkitehtiraadin toimintaa ohjaa johtokunta.

Johtokunta käsittelee kaikkien neljän sektorin – yksityinen, kunta, valtio ja yliopisto – asioita.

TYÖELÄMÄN ARKKITEHTIRAAdin johtokunta 2021–2023

Vuosikokouksessaan 16.3.2021 TEKin Työelämän arkkitehtiraati TAR valitsi johtokunnan jäseniksi vuosille 2021–2023 seuraavat henkilöt. Puheenjohtajana jatkaa Noora Koskivaara. Varapuheenjohtajaksi valittiin Anna Lohilahti johtokunnan järjestäytymiskokouksessa 13.4.2021.

Tuula Aaltola, Tekniikan akateemiset TEK (sihteeri)