Uusi tavaramerkkilaki tuli voimaan toukokuun alusta

|
Uutinen
Kuuntele

Uusi 1.5.2019 voimaan astunut tavaramerkkilaki helpottaa tavaramerkin kumoamisessa noudatettavaa menettelyä.

Tavaramerkkejä koskeva lainsäädäntö uudistui 1.5.2019 alkaen. Lakimuutoksen taustalla on EU:n direktiivi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä sekä tavaramerkkioikeudesta tehty Singaporen sopimus.
 
Uusi tavaramerkkilaki helpottaa tavaramerkin kumoamisessa noudatettavaa menettelyä. Lakimuutoksen myöstä poistui myös esimerkiksi vaatimus tavaramerkin graafisesta esittämistavasta. Tämä mahdollistaa tavaramerkkien rekisteröimisen entistä laajemmin.
 
Lakimuutos voi vaatia toimenpiteitä tavaramerkkien haltijoilta. Tavaramerkin rekisteröinti on voimassa aina kymmenen vuotta kerrallaan, jonka jälkeen rekisteröinti tulee uudistaa. Kun siis tavaramerkin uudistus tulee lain voimaantulon jälkeen yritykselle ensimmäistä kertaa eteen, kannattaa luokitus tarkistaa ja tarvittaessa täsmentää sitä.

Tavaramerkkilain uudistuksen yhteydessä muutettiin samalla myös toiminimilakia. Keskeinen muutos koski mahdollisuutta vaatia yrityksen toiminimi kumottavaksi kokonaan tai osittain. Tämä mahdollistaa sen, että ”käyttämättömät” toiminimet eli toiminimet, joita ei ole ilman hyväksyttävää syytä käytetty viiteen vuoteen, saadaan muiden yritysten käyttöön. Käytännössä tämä koskee erityisesti niitä yrityksiä, joiden toimiala on kaupparekisterin mukaan kaikki laillinen liiketoiminta.

Avainsanat: