Tekkiläisiä

Useiden tekkiläisten työehtosopimusten voimassaolo on päättynyt

|
Uutinen

Keskiviikkona 30.11. päättyi neljän tekkiläisittäin tärkeän alan eli YTN teknologia-alan, suunnittelu- ja konsulttialan, tietoalan sekä ICT-alan työehtosopimusten voimassaolo.

TEK yhdessä muiden YTN-liittojen sekä Tietoala ry:n kanssa on neuvottelut uusia työehtosopimuksia koko marraskuun ajan, mutta liitot eivät ole saavuttaneet neuvottelutulosta työnantajan edustajien kanssa ennen vanhojen sopimuksien umpeutumista millään alalla. 

Näistä teknologia-alan, suunnittelu- ja konsulttialan sekä ICT-alan työehtosopimukset ovat yleissitovia eli koskevat kaikkia alan yrityksiä ja työntekijöitä. YTN tietoala ja Tietoala ry neuvottelevat tietotekniikan palvelualan normaalisitovasta valtakunnallisesta työehtosopimuksesta, joka koskee siis vain Teknologia-alan työnantajat ry:n jäsenyrityksiä ja heidän työntekijöitään.

Teknologiateollisuudessa tekstikysymykset on kutakuinkin saatu ratkaistua, mutta palkankorotuksista on niin suurta erimielisyyttä että neuvottelut ovat nyt tauolla. Suunnittelu- ja konsulttialan neuvottelut jatkuvat edelleen myös joulukuun puolella. Tietoalalla on sopimatta edelleen muun muassa perhevapaiden palkallisuus sekä muutamia muita tekstikysymyksiä. Myös tällä alalla näkemyserot liittyen palkankorotuksiin ovat suuria. Seuraava neuvottelutapaaminen on sovittu olevan 14.12.2022.

Työehtosopimukset ovat siinä mielessä palkansaaja-asemassa oleville merkittäviä, että niistä tulevat esimerkiksi lomaraha, indeksikorotukset, pidempi sairausajan palkallisuus, palkalliset perhevapaat ja työmatkakulujen korvaukset. Nämä eivät siis tule Suomen lainsäädännöstä. Sopimusten päättyminen ei kuitenkaan vaikuta työn tekemisen ehtoihin. Päättyneen sopimuksen kaikkia määräyksiä noudatetaan työpaikoilla niin sanotulla jälkivaikutuksella.

Sopimukseton tila aiheuttaa sen, että uusia paikallisia sopimuksia ei tehdä. Työpaikoilla on syytä huomata, että 1. joulukuuta alkaen tehtävissä työsopimuksissa ei voi suoraan viitata päättyneeseen työehtosopimukseen. Uusiin työsopimuksiin on hyvä kirjata, että työsuhteessa noudatetaan päättynyttä työehtosopimusta, kunnes alan uusi tes on hyväksytty.

 

Avainsanat: