Työttömyys näkyy Etelä-Suomessa

|
Uutinen
Kuuntele

Tekniikan alan yliopistotutkinto on hyvä suoja työttömyyttä vastaan. Jos työttömyys osuu kohdalle, tältä se näyttää.

Työttömyysaste

Kaikkiin suomalaisiin työnhakijoihin verrattuna tekniikan alan yliopistokoulutettujen tilanne on hyvä. Tekniikan alan korkeakoulutus on jo vuosikaudet ollut tehokas vakuutus työttömyyden varalta.

Työttömyysaste diplomi-insinööreillä ja arkkitehdeillä 

Naisten työttömyystilanne on jo pitkään ollut heikompi kuin miesten. Lue lisää naisten ja miesten eroista työelämässä tästä lehden jutusta

Koulutusalan koulutusmäärät vaikuttavat olennaisesti alan työttömien määrään

Työttömien määrän jakautuminen aloittain. Työttömiä oli määrällisesti eniten prosessi- ja materiaalitekniikan alalla (330). Määrällisesti vähiten työttömiä on arkkitehtuurin alalla (98).

Syyskuun 2019 lopussa tekniikan 
yliopistokoulutetuista oli työttömänä 3,2 % = 2 089 henkilöä

Enemmistö työttömistä asuu teollisuuspaikkakunnilla

Työttömät ELY-keskuksittain. Työmarkkinoiden kehitys painaa työttömiä kohti Etelä-Suomea.

Vastavalmistuneet työllistyvät hyvin

Valmistumishetkellä töitä etsi 18 prosenttia.

Vuoden sisällä valmistumisesta työttömänä oli enää 3,4 prosenttia = 93 henkilöä.

  • Lisätietoa vastavalmistuneista: www.tek.fi/vastavalmistuneet 
  • Lisää lukuja tekniikan alan yliopistotutkinnon suorittaneiden työttömyydestä löydät osoitteesta: www.tek.fi/tyollisyystilastot 
  • Jutussa tekniikan alan yliopistokoulutettu = diplomi-insinööri, arkkitehti tai muu tekniikan alan ylemmän tutkinnon suorittanut (pl. jatkotutkinnot)
  • Jutun lähteet: TEM, Tilastokeskus ja TEK
Avainsanat: