Työllisyystilastot

Marraskuussa työttömien tekniikan alan yliopistokoulutettujen määrä oli 1995, mikä on noin 3 % työvoimasta. Tekniikan akateemisten työttömyys näyttää vakiintuneen vuoden aikana toistaiseksi tälle tasolle. Vastavalmistuneista työttömänä oli marraskuun lopussa 3,3 %.

TEK työttömyysaste 11_2019

KUUKAUSITILASTOT marraskuu 2019

TEK työttömät 11_2019

TEK työttömyyskatsaus Q3/2019

 

 

Tietoa tilastoista

TEK seuraa tekniikan alan yliopistokoulutettujen työllisyystilannetta hyödyntäen sekä Tilastokeskuksen työvoimatilastoja että työ- ja elinkeinoministeriön tuottamia työnhakijatilastoja.

Kuukausittain tällä sivulla julkaistaan työttöminä olevien tekniikan akateemisten (diplomi-insinöörit, arkkitehdit ja muut tekniikan alan yliopistokoulutetut) määrä ja osuus työvoimasta, sekä työttömyystilanteen muutos 12 kuukauden aikana. Vastaavat tiedot julkaistaan erikseen vastavalmistuneiden osalta, joihin kuuluvat ne työttömät työnhakijat, joiden valmistumisesta on kulunut enintään 12 kuukautta. Kuukausittain päivitetään myös kuvaaja suhteellisen työttömyyden kehittymisestä.

Lisäksi TEK julkaisee 4 kertaa vuodessa Työttömyyskatsauksen, joka sisältää kattavasti tietoa tekniikan akateemisten työttömyyden kehityksestä eri koulutusaloilla ja alueilla esitettynä sekä graafisesti että taulukkoina.