Työllisyystilastot

Työttömien tekniikan yliopistokoulutettujen määrä laskee edelleen tasaisesti. Helmikuun lopussa työttömänä oli 2309 tekniikan akateemista, mikä oli 3,6 prosenttia alan työvoimasta. Työttömien määrä on laskenut vuoden takaisesta 24 %. Vastavalmistuneista oli työttömänä 110, mikä on 3,7 % 12 kk aikana valmistuneista.

 

Kuukausitilastot HELMIKUU 2018

TEK työttömyyskatsaus Q4/2017

Tietoa tilastoista

TEK seuraa tekniikan alan yliopistokoulutettujen työllisyystilannetta hyödyntäen sekä Tilastokeskuksen työvoimatilastoja että työ- ja elinkeinoministeriön tuottamia työnhakijatilastoja.

Kuukausittain tällä sivulla julkaistaan työttöminä olevien tekniikan akateemisten (diplomi-insinöörit, arkkitehdit ja muut tekniikan alan yliopistokoulutetut) määrä ja osuus työvoimasta, sekä työttömyystilanteen muutos 12 kuukauden aikana. Vastaavat tiedot julkaistaan erikseen vastavalmistuneiden osalta, joihin kuuluvat ne työttömät työnhakijat, joiden valmistumisesta on kulunut enintään 12 kuukautta. Kuukausittain päivitetään myös kuvaaja suhteellisen työttömyyden kehittymisestä.

Lisäksi TEK julkaisee 4 kertaa vuodessa Työllisyyskatsauksen, joka sisältää kattavasti tietoa tekniikan akateemisten työttömyyden kehityksestä eri koulutusaloilla ja alueilla esitettynä sekä graafisesti että taulukkoina.