Työllisyystilastot

Maaliskuussa 2019 työttömiä tekniikan alan yliopistokoulutettuja oli 2006, mikä on 3 % alan työvoimasta. Työttömien määrä väheni vuoden ensimmäisellä neljänneksellä noin prosentilla. Kahtena aiempana vuonna määrä väheni vastaavana aikana jopa 10 %:lla, mikä saattaa indikoida työttömyyden laskun selvää hidastumista. Vastavalmistuneiden työttömyysprosentti oli maaliskuun lopussa 3,5 %.

TEK työttömyysaste 3_2019

KUUKAUSITILASTOT maaliskuu 2019

TEK työttömät 3_2019

TEK työttömyyskatsaus Q1/2019

 

 

Tietoa tilastoista

TEK seuraa tekniikan alan yliopistokoulutettujen työllisyystilannetta hyödyntäen sekä Tilastokeskuksen työvoimatilastoja että työ- ja elinkeinoministeriön tuottamia työnhakijatilastoja.

Kuukausittain tällä sivulla julkaistaan työttöminä olevien tekniikan akateemisten (diplomi-insinöörit, arkkitehdit ja muut tekniikan alan yliopistokoulutetut) määrä ja osuus työvoimasta, sekä työttömyystilanteen muutos 12 kuukauden aikana. Vastaavat tiedot julkaistaan erikseen vastavalmistuneiden osalta, joihin kuuluvat ne työttömät työnhakijat, joiden valmistumisesta on kulunut enintään 12 kuukautta. Kuukausittain päivitetään myös kuvaaja suhteellisen työttömyyden kehittymisestä.

Lisäksi TEK julkaisee 4 kertaa vuodessa Työllisyyskatsauksen, joka sisältää kattavasti tietoa tekniikan akateemisten työttömyyden kehityksestä eri koulutusaloilla ja alueilla esitettynä sekä graafisesti että taulukkoina.