Työllisyystilastot

Tammikuun lopussa työttömiä tekniikan alan yliopistokoulutettuja oli 2425. Lisäksi 573 oli kokonaan lomautettuna. Lomautettujen määrä väheni tammikuun aikana lähes 60 %. Työttömänä oli tammikuun lopussa 3,4 % ja lomautettuna 0,8 %, joten kokonaan vailla työtä oli tammikuun lopussa 4,2 % tekniikan yliopistokoulutetusta työvoimasta.

TEK työttömyys 1_2021

KUUKAUSITILASTOT tammikuu 2020

TEK työttömät 1_2021

Työttömät ja lomautetut 2020-2021

 

 

 

TEK työttömyyskatsaus Q3/2020

 

 

Tietoa tilastoista

TEK seuraa tekniikan alan yliopistokoulutettujen työllisyystilannetta hyödyntäen sekä Tilastokeskuksen työvoimatilastoja että työ- ja elinkeinoministeriön tuottamia työnhakijatilastoja.

Kuukausittain tällä sivulla julkaistaan työttöminä olevien tekniikan akateemisten (diplomi-insinöörit, arkkitehdit ja muut tekniikan alan yliopistokoulutetut) määrä ja osuus työvoimasta, sekä työttömyystilanteen muutos 12 kuukauden aikana. Vastaavat tiedot julkaistaan erikseen vastavalmistuneiden osalta, joihin kuuluvat ne työttömät työnhakijat, joiden valmistumisesta on kulunut enintään 12 kuukautta. Kuukausittain päivitetään myös kuvaaja suhteellisen työttömyyden kehittymisestä.

Lisäksi TEK julkaisee 4 kertaa vuodessa Työttömyyskatsauksen, joka sisältää kattavasti tietoa tekniikan akateemisten työttömyyden kehityksestä eri koulutusaloilla ja alueilla esitettynä sekä graafisesti että taulukkoina.