Työllisyystilastot

Työttömien tekniikan alan yliopistokoulutettujen määrä kasvoi hieman kesäkuussa. Työttömiä oli 2114, mikä on 3,2 % alan työvoimasta. Vuoden aikana valmistuneista oli työttömänä 75, mikä on 2,7 % työvoimasta. Muutaman vuoden jatkunut työttömyyden lasku näyttää päättyneen, ja erityisesti yli 50-vuotiaiden osuus työttömistä kasvaa.

TEK työttömyysaste 6_2019

KUUKAUSITILASTOT kesäkuu 2019

TEK työttömät 6_2019

TEK työttömyyskatsaus Q2/2019

 

 

Tietoa tilastoista

TEK seuraa tekniikan alan yliopistokoulutettujen työllisyystilannetta hyödyntäen sekä Tilastokeskuksen työvoimatilastoja että työ- ja elinkeinoministeriön tuottamia työnhakijatilastoja.

Kuukausittain tällä sivulla julkaistaan työttöminä olevien tekniikan akateemisten (diplomi-insinöörit, arkkitehdit ja muut tekniikan alan yliopistokoulutetut) määrä ja osuus työvoimasta, sekä työttömyystilanteen muutos 12 kuukauden aikana. Vastaavat tiedot julkaistaan erikseen vastavalmistuneiden osalta, joihin kuuluvat ne työttömät työnhakijat, joiden valmistumisesta on kulunut enintään 12 kuukautta. Kuukausittain päivitetään myös kuvaaja suhteellisen työttömyyden kehittymisestä.

Lisäksi TEK julkaisee 4 kertaa vuodessa Työttömyyskatsauksen, joka sisältää kattavasti tietoa tekniikan akateemisten työttömyyden kehityksestä eri koulutusaloilla ja alueilla esitettynä sekä graafisesti että taulukkoina.