Työllisyystilastot

Kesäkuun lopussa noin 2500 tekniikan yliopistokoulutettua oli työttömänä ja yhtä moni kokonaan lomautettuna. Lomautettujen määrä laski toukokuusta 400:lla, mutta työttömien määrä vastaavasti lisääntyi noin 150:lla. Yhteensä lomautettuna tai työttömänä oli kesäkuun lopussa noin 7,2 % vastaavasta työvoimasta. Työttömien osuus työvoimasta (3,6 %) kasvoi 0,2 %-yksikköä ja lomautettujen osuus (3,6 %) laski noin 0,6 %-yksikköä.

TEK työttömyys 6_2020

KUUKAUSITILASTOT kesäkuu 2020

TEK työttömät 6_2020

 

Lomautetut_6_2020

 

TEK työttömyyskatsaus Q1/2020

 

 

Työttömyysraportti

Kesäkuun 2020 lopussa työttömiä tekniikan akateemisia oli 2501, mikä on TEKin arvion mukaan noin 3,6 prosenttia alan työvoimasta. Työttömien määrä on kasvanut vuoden aikana noin 18 %.   
Toisen vuosineljänneksen aikana työttömien ja erityisesti lomautettujen määrä kasvoi koronapandemian vuoksi voimakkaasti.

Työttömien määrä kasvoi kolmessa kuukaudessa noin 400:lla, ja työttömyysprosentti 3,1 prosentista 3,6 %:iin. Lomautettuja oli kesäkuun lopussa lähes 2500, kun heitä oli maaliskuun lopussa alle 250. Yhteensä työttönänä tai lomautettuna oli kesäkuun lopussa 7,2 % tekniikan yliopistokoulutetusta työvoimasta, kun maaliskuun lopussa vastaava osuus oli noin 3,5 %.

 

Koulutusalat

Työttömien määrä on vuoden aikana kasvanut viime vuoden tilanteeseen verrattuna eniten (lähes 30 %) kone- ja energiatekniikan,  tuotantotalouden sekä arkkitehtuurin aloilla. Vähiten (noin 10 %) työttömien määrä kasvoi prosessi- ja materiaalitekniikan ja tietotekniikan aloilla.

 

Tietoa tilastoista

TEK seuraa tekniikan alan yliopistokoulutettujen työllisyystilannetta hyödyntäen sekä Tilastokeskuksen työvoimatilastoja että työ- ja elinkeinoministeriön tuottamia työnhakijatilastoja.

Kuukausittain tällä sivulla julkaistaan työttöminä olevien tekniikan akateemisten (diplomi-insinöörit, arkkitehdit ja muut tekniikan alan yliopistokoulutetut) määrä ja osuus työvoimasta, sekä työttömyystilanteen muutos 12 kuukauden aikana. Vastaavat tiedot julkaistaan erikseen vastavalmistuneiden osalta, joihin kuuluvat ne työttömät työnhakijat, joiden valmistumisesta on kulunut enintään 12 kuukautta. Kuukausittain päivitetään myös kuvaaja suhteellisen työttömyyden kehittymisestä.

Lisäksi TEK julkaisee 4 kertaa vuodessa Työttömyyskatsauksen, joka sisältää kattavasti tietoa tekniikan akateemisten työttömyyden kehityksestä eri koulutusaloilla ja alueilla esitettynä sekä graafisesti että taulukkoina.