Työllisyystilastot

Elokuun lopussa 2448 tekniikan yliopistokoulutettua oli työttömänä ja lisäksi 1441 kokonaan lomautettuna. Lomautettujen määrä laski heinäkuusta noin 300:lla ja työttömien määrä noin 170:llä. Yhteensä vailla työtä oli noin 5,7 % vastaavasta työvoimasta. Työttömien osuus työvoimasta oli heinäkuun lopussa 3,6 %. Osittain elokuun positiivinen kehitys selittynee normaalilla kausivaihtelulla.

TEK työttömyys 8_2020

KUUKAUSITILASTOT elokuu 2020

TEK työttömät 8_2020

 

Lomautetut ja työttömät 2020

 

TEK työttömyyskatsaus Q2/2020

 

 

Työttömyysraportti

Kesäkuun 2020 lopussa työttömiä tekniikan akateemisia oli 2501, mikä on TEKin arvion mukaan noin 3,6 prosenttia alan työvoimasta. Työttömien määrä on kasvanut vuoden aikana noin 18 %.   
Toisen vuosineljänneksen aikana työttömien ja erityisesti lomautettujen määrä kasvoi koronapandemian vuoksi voimakkaasti.

Työttömien määrä kasvoi kolmessa kuukaudessa noin 400:lla, ja työttömyysprosentti 3,1 prosentista 3,6 %:iin. Lomautettuja oli kesäkuun lopussa lähes 2500, kun heitä oli maaliskuun lopussa alle 250. Yhteensä työttönänä tai lomautettuna oli kesäkuun lopussa 7,2 % tekniikan yliopistokoulutetusta työvoimasta, kun maaliskuun lopussa vastaava osuus oli noin 3,5 %.

 

Koulutusalat

Työttömien määrä on vuoden aikana kasvanut viime vuoden tilanteeseen verrattuna eniten (lähes 30 %) kone- ja energiatekniikan,  tuotantotalouden sekä arkkitehtuurin aloilla. Vähiten (noin 10 %) työttömien määrä kasvoi prosessi- ja materiaalitekniikan ja tietotekniikan aloilla.

 

Tietoa tilastoista

TEK seuraa tekniikan alan yliopistokoulutettujen työllisyystilannetta hyödyntäen sekä Tilastokeskuksen työvoimatilastoja että työ- ja elinkeinoministeriön tuottamia työnhakijatilastoja.

Kuukausittain tällä sivulla julkaistaan työttöminä olevien tekniikan akateemisten (diplomi-insinöörit, arkkitehdit ja muut tekniikan alan yliopistokoulutetut) määrä ja osuus työvoimasta, sekä työttömyystilanteen muutos 12 kuukauden aikana. Vastaavat tiedot julkaistaan erikseen vastavalmistuneiden osalta, joihin kuuluvat ne työttömät työnhakijat, joiden valmistumisesta on kulunut enintään 12 kuukautta. Kuukausittain päivitetään myös kuvaaja suhteellisen työttömyyden kehittymisestä.

Lisäksi TEK julkaisee 4 kertaa vuodessa Työttömyyskatsauksen, joka sisältää kattavasti tietoa tekniikan akateemisten työttömyyden kehityksestä eri koulutusaloilla ja alueilla esitettynä sekä graafisesti että taulukkoina.