Työllisyystilastot

Tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyys laski elokuussa selvästi. Elokuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 2116, mikä on noin 3,3 prosenttia alan työvoimasta. Lasku liittyy normaaliin kausivaihteluun, mutta toteutui nyt voimakkaampana kuin esimerkiksi 2017. Myös vastavalmistuneiden työttömyys laski ollen nyt 2,7 prosenttia 12 kuukauden aikana valmistuneista diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeista.

Kuukausitilastot elokuu 2018

 

 

TEK työttömyyskatsaus Q1/2018

Maaliskuun lopussa työttömiä diplomi-insinöörejä ja arkkitehteja oli Suomessa 2232, mikä oli TEKin arvion mukaan noin 3,5 prosenttia alan työvoimasta. Työttömien määrä on vähentynyt vuoden aikana noin 23 prosenttia. DIA-työttömyysprosentti oli maaliskuun lopussa 3,5 prosenttia.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen työttömyyslukujen perusteella ei ole nähtävissä merkkejä työllisyyden parantumisen hidastumisesta. Pelkästään ensimmäisen vuosineljänneksen aikana työttömien määrä väheni 10 %, mikä on yhtä paljon kuin vuoden 2017 vastaavana aikana.

Vastavalmistuneilla työttömyysaste laski 3,1 %:iin. Vuoden aikana eniten (71%) on vähentynyt työttömien määrä tieto- ja tietoliikennetekniikan alalta vastavalmistuneiden keskuudessa.

Koulutusalat

Työttömisen määrä on vähentynyt kaikilla suurimmilla tekniikan koulutusaloilla vuoden aikana noin 20 – 30 prosenttia. Suhteellisesti eniten työttömien määrä on vähentynyt kone- ja energiatekniikan alalla, jolla työttömiä oli maaliskuun lopussa 139 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

ELY-keskukset

Yli 70 % työttömistä tekniikan akateemisista on Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla tai Pirkanmaalla. Pelkästään Uudenmaan osuus kaikista työttömistä on noin 46 prosenttia. Varsinais-Suomessa työttömien määrä on vuodessa vähentynyt vain noin 9 %.

Ikäryhmät

Työttömyystilaneteen nopeaa positiivista kehitystä varjostaa työttömien ikärakenteen muuttuminen ja iän vaikutus työllistyvyyteen. Yli 50-vuotiaiden osuus työttömistä diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeistä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2009 lähtien 38 %:sta nykyiseen 51 %:iin. Vuoden 2016 lopun talouden käänteen jälkeen yli 50-vuotiaiden osuus työttömistä on kasvanut 7 %-yksikköä.

Tietoa tilastoista

TEK seuraa tekniikan alan yliopistokoulutettujen työllisyystilannetta hyödyntäen sekä Tilastokeskuksen työvoimatilastoja että työ- ja elinkeinoministeriön tuottamia työnhakijatilastoja.

Kuukausittain tällä sivulla julkaistaan työttöminä olevien tekniikan akateemisten (diplomi-insinöörit, arkkitehdit ja muut tekniikan alan yliopistokoulutetut) määrä ja osuus työvoimasta, sekä työttömyystilanteen muutos 12 kuukauden aikana. Vastaavat tiedot julkaistaan erikseen vastavalmistuneiden osalta, joihin kuuluvat ne työttömät työnhakijat, joiden valmistumisesta on kulunut enintään 12 kuukautta. Kuukausittain päivitetään myös kuvaaja suhteellisen työttömyyden kehittymisestä.

Lisäksi TEK julkaisee 4 kertaa vuodessa Työllisyyskatsauksen, joka sisältää kattavasti tietoa tekniikan akateemisten työttömyyden kehityksestä eri koulutusaloilla ja alueilla esitettynä sekä graafisesti että taulukkoina.