Työllisyystilastot

Lomautettujen tekniikan yliopistokoulutettujen määrä kasvoi huhtikuussa lähes 2000:lla. Maaliskuun lopussa lomautettuja oli 239, joten määrä noin kahdeksankertaistui kuukausden aikana, kun koronaepidemian aiheuttamat työllisyysvaikutukset alkoivat näkyä tilastoissa myös palvelusektorin ulkopuolella. Myös kokonaan työttömien määrä nousi huhtikuussa. Työttömiä oli kuun lopussa 2278, mikä on noin 3,4 % vastaavasta työvoimasta. Huhtikuun aikana työttömyysaste kuitenkin kasvoi vain noin 0,2 %.

TEK työttömyys 4_2020

KUUKAUSITILASTOT huhtikuu 2020

TEK työttömät 4_2020

Lomautetut_4_2020

Lomautetut_aloittain 4_2020

TEK työttömyyskatsaus Q1/2020

 

 

Työttömyysraportti

Maaliskuun 2020 lopussa työttömiä tekniikan akateemisia oli 2117, mikä on TEKin arvion mukaan noin 3,2 prosenttia alan työvoimasta. Työttömien määrä on kasvanut vuoden aikana noin 5,5 % (111).

Maaliskuun 2020 aikana työttömien määrä lisääntyi 3,4 % (69), mikä on normaaliin kausivaihteluun nähden poikkeuksellista. Maaliskuussa myös lomautettujen tekniikan akateemisten määrä kaksinkertaistui. Koronapandemian aiheuttaman talouskriisin vaikutusten odotetaan kuitenkin näkyvän työttömyys- ja lomautustilastoissa rajummin vasta tulevina kuukausina. 

Koulutusalat

Työttömien määrä on vuoden aikana kasvanut erityisen paljon ( 14 %) kone- ja energiatekniikan ja  tuotantotalouden aloilla. Viimeisen kuukauden aikana määrä kasvoi 4-6 % kaikilla aloilla, paitsi rakennus- ja maanmittaustekniikassa sekä tuotantotaloudessa, joilla kasvu oli noin 2 %. 

ELY-keskukset

Maaliskuun lopussa kaikista tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä 78% oli Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla tai Varsinais-Suomessa. Uudenmaan osuus kaikista työttömistä on noin 48 prosenttia. Myös työttömien määrän lisäys maaliskuun aikana kohdistui kuitenkin vahvasti Uudellemaalle, jonka osuus maaliskuun lisäyksestä oli 61 %.

Ikäryhmät

Työttömien määrän ikäluokittaisessa kehittymisessä ei tapahtunut vuoden aikana suuria muutoksia. Yli 50 % työttömistä tekniikan akateemisista on yli 50-vuotiaita. 

Tilastoista näkyy, kuinka samaan vuosina 2016-2018 tapahtuneen työttömien määrän selvä laskun kanssa työttömien ikäluokittaisissa suhteissa tapahtui selvä muutos. Työllisyystilanteen parantuessa yli 50-vuotiaiden osuus työttömistä lähti kasvun saavuttaen nykyisen tason samaan aikaan, kun työttömyyden lasku päättyi. 

Tietoa tilastoista

TEK seuraa tekniikan alan yliopistokoulutettujen työllisyystilannetta hyödyntäen sekä Tilastokeskuksen työvoimatilastoja että työ- ja elinkeinoministeriön tuottamia työnhakijatilastoja.

Kuukausittain tällä sivulla julkaistaan työttöminä olevien tekniikan akateemisten (diplomi-insinöörit, arkkitehdit ja muut tekniikan alan yliopistokoulutetut) määrä ja osuus työvoimasta, sekä työttömyystilanteen muutos 12 kuukauden aikana. Vastaavat tiedot julkaistaan erikseen vastavalmistuneiden osalta, joihin kuuluvat ne työttömät työnhakijat, joiden valmistumisesta on kulunut enintään 12 kuukautta. Kuukausittain päivitetään myös kuvaaja suhteellisen työttömyyden kehittymisestä.

Lisäksi TEK julkaisee 4 kertaa vuodessa Työttömyyskatsauksen, joka sisältää kattavasti tietoa tekniikan akateemisten työttömyyden kehityksestä eri koulutusaloilla ja alueilla esitettynä sekä graafisesti että taulukkoina.