Työllisyystilastot

Tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyys jatkaa alhaisella tasolla. Työttömien määrä oli tammikuussa 2083, mikä on noin 3,1 % työvoimasta. Vuodessa työttömien määrä on kasvanut 2,1 %. Vastavalmistuneista työttömänä oli tammikuussa 3,8 %.

TEK työttömyys 1_2020

KUUKAUSITILASTOT tammikuu 2020

TEK työttömät 1_2020

TEK työttömyyskatsaus Q4/2019

 

 Työttömyysraportti

Joulukuun 2019 lopussa työttömiä tekniikan akateemisia oli 2070, mikä on TEKin arvion mukaan noin 3,1 prosenttia alan työvoimasta. Työttömien määrä on kasvanut vuoden aikana noin 2,1 %. Tekniikan alalla työttömien määrä nousi vuoden aikana kaikkiin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneisiin nähden hieman vähemmän. Työttömyysprosentti on pysynyt koko vuoden 2019 3 prosentin tuntumassa ainoastaan kesäkuukausien normaalia lievää nousua lukuun ottamatta.

Koulutusalat

Työttömien tuotantotalouden diplomi-insinöörien määrä vuoden aikana kasvanut noin 16 %. Määrä kasvoi vuoden aikana myös sähkö- ja automaatioalalla (noin 7 %) ja rakennus- ja maanmittausalalla (5 %). Työttömien määrä väheni noin 5 prosenttia ICT- ja prosessi- ja materiaalitekniikan aloilla.

ELY-keskukset

Tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä 77% on Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla tai Pirkanmaalla tai Varsinais-Suomessa. Pelkästään Uudenmaan osuus kaikista työttömistä on noin 47 prosenttia.

Varsinais-Suomessa työttömien määrä on vähentynyt vuoden aikana noin 10%, kun taas Pirkanmaalla noussut 11%. Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kaakkois-Suomessa määrä on pysynyt jokseenkin samana. Pohjois-Savossa työttömiä vuoden lopussa 14 enemmän kuin vuotta aiemmin, mikä tarkoittaa yli 50%:n kasvua.

Ikäryhmät

Työttömyyden ikäluokittaisessa kehittymisessä ei tapahtunut vuoden aikana suuria muutoksia. Yli 50 työttömistä tekniikan akateemisista on yli 50-vuotiaita.

Tilastoista näkyy, kuinka samaan vuosina 2016-2018 tapahtuneen työttömien määrän selvä laskun kanssa työttömien ikäluokittaisissa suhteissa tapahtui selvä muutos. Työllisyystilanteen parantuessa yli 50-vuotiaiden osuus työttömistä lähti kasvun saavuttaen nykyisen tason samaan aikaan, kun työttömyyden lasku päättyi.

Tietoa tilastoista

TEK seuraa tekniikan alan yliopistokoulutettujen työllisyystilannetta hyödyntäen sekä Tilastokeskuksen työvoimatilastoja että työ- ja elinkeinoministeriön tuottamia työnhakijatilastoja.

Kuukausittain tällä sivulla julkaistaan työttöminä olevien tekniikan akateemisten (diplomi-insinöörit, arkkitehdit ja muut tekniikan alan yliopistokoulutetut) määrä ja osuus työvoimasta, sekä työttömyystilanteen muutos 12 kuukauden aikana. Vastaavat tiedot julkaistaan erikseen vastavalmistuneiden osalta, joihin kuuluvat ne työttömät työnhakijat, joiden valmistumisesta on kulunut enintään 12 kuukautta. Kuukausittain päivitetään myös kuvaaja suhteellisen työttömyyden kehittymisestä.

Lisäksi TEK julkaisee 4 kertaa vuodessa Työttömyyskatsauksen, joka sisältää kattavasti tietoa tekniikan akateemisten työttömyyden kehityksestä eri koulutusaloilla ja alueilla esitettynä sekä graafisesti että taulukkoina.