Työllisyystilastot

Syyskuun lopussa tekniikan yliopistokoulutetuista oli työttömänä 2089 henkilöä, mikä on 3,2 % vastaavasta työvoimasta Suomessa. Vastavalmistuneista työttömänä oli 3,4 %. Tekniikan akateemisten työttömyyden trendi näyttää kääntyneen kesän jälkeen lievään kasvuun.

TEK työttömyysaste 9_2019

KUUKAUSITILASTOT syyskuu 2019

TEK työttömät 9_2019

TEK työttömyyskatsaus Q3/2019

 

 

Tietoa tilastoista

TEK seuraa tekniikan alan yliopistokoulutettujen työllisyystilannetta hyödyntäen sekä Tilastokeskuksen työvoimatilastoja että työ- ja elinkeinoministeriön tuottamia työnhakijatilastoja.

Kuukausittain tällä sivulla julkaistaan työttöminä olevien tekniikan akateemisten (diplomi-insinöörit, arkkitehdit ja muut tekniikan alan yliopistokoulutetut) määrä ja osuus työvoimasta, sekä työttömyystilanteen muutos 12 kuukauden aikana. Vastaavat tiedot julkaistaan erikseen vastavalmistuneiden osalta, joihin kuuluvat ne työttömät työnhakijat, joiden valmistumisesta on kulunut enintään 12 kuukautta. Kuukausittain päivitetään myös kuvaaja suhteellisen työttömyyden kehittymisestä.

Lisäksi TEK julkaisee 4 kertaa vuodessa Työttömyyskatsauksen, joka sisältää kattavasti tietoa tekniikan akateemisten työttömyyden kehityksestä eri koulutusaloilla ja alueilla esitettynä sekä graafisesti että taulukkoina.