Työllisyystilastot

Työttömien diplomi-insinöörien ja muiden tekniikan alan yliopistokoulutettujen määrä jatkaa nopeaa laskuaan. Joulukuun 2017 lopussa työttömänä oli 2471 tekniikan akateemista, mikä oli 3,9 prosenttia alan työvoimasta. Joulukuussa työttömiä oli kausivaihtelun vuoksi hieman enemmän kuin marraskuussa. Lisäys oli kuitenkin huomattavan vähäinen aiempiin vuosiin verrattuna. Vastavalmistuneita tekniikan akateemisia oli joulukuun lopussa työttömänä 123, mikä on 39 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vain 4,2 prosenttia viimeisten 12 kuukauden aikana valmistuneista oli joulukuun lopussa työttömänä.

Kuukausitilastot joulukuu 2017

TEK työttömyyskatsaus Q3/2017

 

Syyskuun lopussa työttömiä tekniikan akateemisia oli 2548, mikä on TEKin arvion mukaan noin 4,0 prosenttia alan työvoimasta. Työttömien määrä on vähentynyt vuoden aikana yli 770:lla työnhakijalla, mikä on yli 23 prosenttia syyskuussa 2016 työttöminä olleista. Työttömyysprosentti on laskenut vuoden 2016 heinäkuun huipusta (5,8 %) erittäin nopeasti kevään 2013 tasolle. Työllisyystilanne kääntyi laskuun jo vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä. Vuoden 2017 aikana suhteellinen työttömyys on laskenut 0,1-0,3 %-yksikköä kuukausittain, ja työttömien määrä vähentynyt noin 2,5 % kuukausittain.

Myös vastavalmistuneiden tekniikan akateemisten työllisyystilanne on parantunut vuonna 2017 merkittävästi. TEKin arvion mukaan viimeisten 12 kuukauden aikana valmistuneista oli syyskuun lopussa työttömänä noin 4,4 prosenttia. Määrä on noin 2 %-yksikköä vähemmän kuin vuoden alussa.

Koulutusalat

Työllisyystilanne on vähentynyt kaikilla keskeisillä tekniikan koulutusaloilla vuoden aikana noin 20 – 30 prosenttia. Suhteellisesti eniten työttömien määrä on vähentynyt sähkö- ja automaatiotekniikan alalla, noin 31 prosentilla (158 hlöä). Vastavalmistuneiden osalta sähkö- ja automaatiotekniikassa sekä rakennus- ja maanmittaustekniikassa työttömyys on vähentynyt lähes olemattomaksi.

ELY-keskukset

Yli 70 % työttömistä tekniikan akateemisista on Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla tai Pirkanmaalla. Pelkästään Uudenmaan osuus kaikista työttömistä on noin 46 prosenttia. Suurista teollisuuspaikkakunnista työttömyys on vähentynyt erityisesti Oulussa, jossa työttömien määrä on vähentynyt yli 30 %.

Ikäryhmät

Työttömyystilanteen positiivinen kehitys on kuitenkin painottunut voimakkaasti nuoriin ikäluokkiin. Yli 50-vuotiaiden työttömien osuus kaikista on kasvanut vuoden aikana 5 %-yksikköä ollen nyt jo 49 %.  Ko. ikäryhmässä työttömien määrä on vähentynyt ainoastaan noin 15 prosenttia, kun samaan aikaan alle 40-vuotiaiden ja 40-49 -vuotiaiden ikäryhmissä määrä on vähentynyt peräti noin 30 prosenttia. Trendin johdosta yli 50-vuotiaiden osuus kaikista työttömistä tekniikan akateemisista kasvaa tasaisesti.

Tietoa tilastoista

TEK seuraa tekniikan alan yliopistokoulutettujen työllisyystilannetta hyödyntäen sekä Tilastokeskuksen työvoimatilastoja että työ- ja elinkeinoministeriön tuottamia työnhakijatilastoja.

Kuukausittain tällä sivulla julkaistaan työttöminä olevien tekniikan akateemisten (diplomi-insinöörit, arkkitehdit ja muut tekniikan alan yliopistokoulutetut) määrä ja osuus työvoimasta, sekä työttömyystilanteen muutos 12 kuukauden aikana. Vastaavat tiedot julkaistaan erikseen vastavalmistuneiden osalta, joihin kuuluvat ne työttömät työnhakijat, joiden valmistumisesta on kulunut enintään 12 kuukautta. Kuukausittain päivitetään myös kuvaaja suhteellisen työttömyyden kehittymisestä.

Lisäksi TEK julkaisee 4 kertaa vuodessa Työllisyyskatsauksen, joka sisältää kattavasti tietoa tekniikan akateemisten työttömyyden kehityksestä eri koulutusaloilla ja alueilla esitettynä sekä graafisesti että taulukkoina.