Työllisyystilastot

Joulukuun lopussa työttömiä tekniikan alan yliopistokoulutettuja oli 2029, mikä on 3,2 % alan työvoimasta. Marras-joulukuun normaali kausivaihtelu nosti työttömyyttä 0,2 %-yksikköä. Vuoden aikana työttömien määrä on vähentynyt 18 prosenttia. Vastavalmistuneiden työttömyysprosentti oli joulukuun lopussa 3,3 %. Vuoden aikana valmistui noin 2600 uutta diplomi-insinööriä ja arkkitehtia, joista työttömänä oli joulukuun lopussa 86.

TEK työttömyysaste 12_2018

KUUKAUSITILASTOT joulukuu 2018

TEK työttömät 12_2018

TEK työttömyyskatsaus Q4/2018

 
Tietoa tilastoista

TEK seuraa tekniikan alan yliopistokoulutettujen työllisyystilannetta hyödyntäen sekä Tilastokeskuksen työvoimatilastoja että työ- ja elinkeinoministeriön tuottamia työnhakijatilastoja.

Kuukausittain tällä sivulla julkaistaan työttöminä olevien tekniikan akateemisten (diplomi-insinöörit, arkkitehdit ja muut tekniikan alan yliopistokoulutetut) määrä ja osuus työvoimasta, sekä työttömyystilanteen muutos 12 kuukauden aikana. Vastaavat tiedot julkaistaan erikseen vastavalmistuneiden osalta, joihin kuuluvat ne työttömät työnhakijat, joiden valmistumisesta on kulunut enintään 12 kuukautta. Kuukausittain päivitetään myös kuvaaja suhteellisen työttömyyden kehittymisestä.

Lisäksi TEK julkaisee 4 kertaa vuodessa Työllisyyskatsauksen, joka sisältää kattavasti tietoa tekniikan akateemisten työttömyyden kehityksestä eri koulutusaloilla ja alueilla esitettynä sekä graafisesti että taulukkoina.