Työllisyystilastot

Tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyyden lasku jatkuu edelleen. Lokakuun lopussa työttömiä oli 1966. Määrä alitti 2000:n rajan ensi kerran sitten kesäkuun 2013. Valtakunnallinen työttömyysprosentti on 3,1 %. Vastavalmistuneiden työttömyysprosentti oli lokakuun lopussa 2,6 %.

TEK työttömyysaste 11_2018

KUUKAUSITILASTOT LOKAKUU 2018

TEK työttömät 11_2018

TEK työttömyyskatsaus Q3/2018

 

Tietoa tilastoista

TEK seuraa tekniikan alan yliopistokoulutettujen työllisyystilannetta hyödyntäen sekä Tilastokeskuksen työvoimatilastoja että työ- ja elinkeinoministeriön tuottamia työnhakijatilastoja.

Kuukausittain tällä sivulla julkaistaan työttöminä olevien tekniikan akateemisten (diplomi-insinöörit, arkkitehdit ja muut tekniikan alan yliopistokoulutetut) määrä ja osuus työvoimasta, sekä työttömyystilanteen muutos 12 kuukauden aikana. Vastaavat tiedot julkaistaan erikseen vastavalmistuneiden osalta, joihin kuuluvat ne työttömät työnhakijat, joiden valmistumisesta on kulunut enintään 12 kuukautta. Kuukausittain päivitetään myös kuvaaja suhteellisen työttömyyden kehittymisestä.

Lisäksi TEK julkaisee 4 kertaa vuodessa Työllisyyskatsauksen, joka sisältää kattavasti tietoa tekniikan akateemisten työttömyyden kehityksestä eri koulutusaloilla ja alueilla esitettynä sekä graafisesti että taulukkoina.