Työllisyystilastot

Huhtikuun lopussa työttömiä tekniikan alan yliopistokoulutettuja oli 2308. Lisäksi 452 oli kokonaan lomautettuna. Työttömänä oli tammikuun lopussa 3,3 % ja lomautettuna 0,6 %, joten kokonaan vailla työtä oli huhtikuun lopussa 3,9 % tekniikan yliopistokoulutetusta työvoimasta. Sekä työttömien että lomautettujen määrä on ollut kevään aikana lievässä laskussa.

TEK työttömyys 4_2021

KUUKAUSITILASTOT huhtikuu 2020

TEK työttömät 4_2021

Työttömät ja lomautetut 2020-2021

 

 

Tietoa tilastoista

TEK seuraa tekniikan alan yliopistokoulutettujen työllisyystilannetta hyödyntäen sekä Tilastokeskuksen työvoimatilastoja että työ- ja elinkeinoministeriön tuottamia työnhakijatilastoja.

Kuukausittain tällä sivulla julkaistaan työttöminä olevien tekniikan akateemisten (diplomi-insinöörit, arkkitehdit ja muut tekniikan alan yliopistokoulutetut) määrä ja osuus työvoimasta, sekä työttömyystilanteen muutos 12 kuukauden aikana. Vastaavat tiedot julkaistaan erikseen vastavalmistuneiden osalta, joihin kuuluvat ne työttömät työnhakijat, joiden valmistumisesta on kulunut enintään 12 kuukautta. Kuukausittain päivitetään myös kuvaaja suhteellisen työttömyyden kehittymisestä.