Työttömyys jämähti tekniikan alalla - yt-neuvottelut kasvussa

|
Uutinen
Kuuntele

Tekniikan alan yliopistokoulutettujen lomautettujen määrä hiipuu hitaasti, mutta työttömyys ei juuri hellitä. Myös yt-neuvottelujen määrä kasvoi toukokuussa.

Tekniikan akateemiset TEKin keräämien työllisyystietojen mukaan huhtikuun 
lopussa työttömiä tekniikan alan yliopistokoulutettuja oli 2308 eli 3,3 prosenttia työvoimasta.

Lisäksi 452 henkilöä eli 0,6 prosenttia työvoimasta oli kokonaan lomautettuna, joten kokonaan vailla työtä oli tammikuun lopussa 3,9 prosenttia tekniikan alan yliopistokoulutetusta työvoimasta.

Sekä työttömien että varsinkin lomautettujen määrä on ollut kevään aikana lievässä laskussa vuodenvaihteeseen verrattuna.

Tekniikan akateemiset TEKin työelämäasiantuntija Sirkku Pohjan mukaan myönteinen kehitys johtuu siitä, että maailmantalous  kuin Suomenkin talous näyttävät elpyvän mukavasti.

Jäsenet saavat vaativampia tehtäviä, neuvottelevat uusia työsopimuksia ja käyvät palkkaneuvotteluja ja -keskusteluja.

– Nyt meillä on taas lupa odottaa parempaa aikaa työllisyyden saralla, kun yrityksillä alkaa mennä paremmin ja pandemia on väistymässä. 

Ylemmät toimihenkilöt YTN:lle raportoitujen, irtisanomisiin ja lomautuksiin liittyvien yt-neuvottelujen määrät ovat hiipuneet kevään kuluessa korkeasti koulutettujen osalta. Tosin toukokuussa luvut nousivat hieman.

– Muutamissa suurissa yrityksissä teknossa, tietoalalla ja energia-alalla on nyt yt-neuvottelujen piirissä paljon ylempiä toimihenkilöitä. Trendi näyttää yleisesti olevan se, että yt-neuvottelujen piirissä voi olla suurempia määriä ylempiä toimihenkilöitä, mutta lomautuksiin tai irtisanomisiin ei heidän osaltaan tarvitse mennä. Toisia tehtäviä kyllä vähennetään, mutta samalla avataan uusia tehtäviä. Yt-neuvottelut eivät johda siis aina työntekijävähennyksiin.
 
Pohjan mukaan yrityksissä monet henkilöstöedustajat keskustelevat työnantajien edustajien kanssa toimenpiteistä, miten työhyvinvointia voidaan edistää nyt ja miten palataan turvallisesti läsnätyöhön, kun rajoitukset helpottavat ja päättyvät. Monessa yrityksessä etä- ja läsnätyö jäävät tavallisiksi työn tekemisen tavoiksi.

Myös TEKin jäsenneuvonnassa on havaittavissa positiivista virettä ja liikehdintää työmarkkinoilla.  Jäsenet pääsevät helposti työhaastatteluihin ja saavat myös työtarjouksia.

– Jäsenet saavat vaativampia tehtäviä, neuvottelevat uusia työsopimuksia ja käyvät palkkaneuvotteluja ja -keskusteluja. Juhannusta kohti menemme, ja kun vielä jonkin aikaa jaksamme muistaa terveysturvallisen liikkumisen ja kanssakäymisen, niin olemme varmasti voiton puolella.

Päivärahansaajien määrä laski huhtikuussa

Korkeasti koulutettujen työttömyyskassassa KOKO-kassassa ansiopäivärahansaajien määrä on laskenut kevään aikana. Huhtikuussa ansiopäivärahaa maksettiin yhteensä 10 739 jäsenelle, mikä on 931 henkilöä vähemmän kuin maaliskuussa.

KOKO-kassan mukaan etuudensaajien määrä on tällä hetkellä alkuvuoden 2015 tasolla. 
Ensihakemuksia saapui huhtikuussa kassaan 836 kappaletta, mikä on hiukan vähemmän kuin edellisinä kuukausina. Sen sijaan jatkohakemusmäärät ovat pysyneet korkeina koronapandemian alusta saakka. Erityisesti osittain lomautettujen jäsenten määrä on ollut korkea. Huhtikuussa kassaan saapuneiden jatkohakemusten määrä kuitenkin laski maaliskuuhun verrattuna reilut kymmenen prosenttia.

KOKO-kassa kertoo, että ensihakemusten käsittelyynottoaika oli huhtikuussa noin yhdeksän päivää ja käsinkäsiteltävien jatkohakemusten noin viisi päivää.

Avainsanat: