Kaksi henkilö juttelee valkotaulun äärellä

Työmarkkinaosapuolet vahvistavat työelämän kehittämistä kunta- ja hyvinvointialoilla

|
Uutinen

Työelämän kehittämisohjelma sovittiin osana sopimusratkaisua, ja osapuolet myös yhteisesti rahoittavat sitä.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ovat sopineet kattavasta työelämän kehittämisohjelmasta kunta- ja hyvinvointialoille. Sopimuksella osapuolet vahvistavat pitkäjänteistä työelämän ja työolojen kehittämistä sekä alojen houkuttelevuutta.

Työelämän kehittämisohjelma sovittiin osana sopimusratkaisua, ja osapuolet myös yhteisesti rahoittavat sitä. Ohjelma tukee kuntien ja hyvinvointialueiden kehittämistoimintaa tarjoamalla muun muassa sparrausta, tuottamalla kehittämistyökaluja, seuraamalla työn murrosta sekä edistämällä hyviä käytäntöjä. Lisäksi ohjelman verkostoissa käynnistetään työnantajien ja henkilöstön yhteisiä kehittämistoimenpiteitä.

Yhteisen kehittämisohjelman lisäksi työmarkkinaosapuolet pitävät edelleen tärkeänä tiivistä yhteistyötä ministeriöiden kanssa, jotta kehittämistoiminnan jatkuva rahoitus turvataan.

Työyhteisöjen toimivuus ja johtaminen edistävät onnistumista

Työmarkkinaosapuolten tavoitteena on tarjota tukea kunta- ja hyvinvointialuetyöpaikkojen toimintatapojen uudistamiseen ja yhteistoiminnalliseen kehittämiseen sekä tehdä hyvä julkinen työ näkyväksi. Muutoksessa työelämän laadun ja tuloksellisuuden merkitys kasvaa.

Henkilöstön saatavuuden ja hyvinvoinnin turvaaminen, rakenteellisissa uudistuksissa onnistuminen, digitalisaation hyödyntäminen ja koronaepidemian jälkihoito vaativat jatkuvaa toimintatapojen kehittämistä ja uudistumiskykyä. Näissä haasteissa työyhteisöjen toimivuus ja johtaminen ovat ratkaisevassa roolissa. Entistä tärkeämmäksi tulee myös johdon, esihenkilöiden ja henkilöstön yhteistyö kehittämisessä.

Tekry koordinoi valtakunnallista kehittämistä

Työelämän kehittämisen työryhmä Tekry koordinoi myös jatkossa yhteistä valtakunnallista kehittämistoimintaa. Kehittämisohjelman toteutuksesta vastaa vuoden 2023 alussa perustettava palvelutiimi.

Kehittämishankkeiden valmisteluun, teemojen kohdentamiseen ja toteuttamisen tueksi perustetaan kehittämisjaokset sekä kunta- että hyvinvointialoille. Niihin kutsutaan syksyn 2022 aikana johdon ja henkilöstön edustajia eri alueilta.

Lisätietoja
JUKOn neuvottelupäällikkö Anne Mikkola, 040 837 2731, anne.mikkola@juko.fi