Työmarkkinakeskusjärjestöiltä yhteinen malli henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseksi

|
Uutinen
Kuuntele

Malli liittyy vuoden alussa voimaan tulleeseen lakipakettiin, joka tukee työntekijöiden osaamisen kehittämistä verovähennyksellä.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat lakimuutokset tulivat voimaan tämän vuoden alussa. Laki tukee työnantajaa verovähennyksellä, jos tämä järjestää työntekijöille ammatillista osaamista edistävää koulutusta. Työnantajalla on oikeus taloudelliseen verokannusteeseen enintään kolmelta koulutuspäivältä vuodessa työntekijää kohti.

Verovähennyksen tai koulutuskorvauksen saaminen edellyttää, että työnantaja on laatinut koulutussuunnitelman. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat on saatettava uuden lain tasalle vuoden 2014 aikana.

Apuväline työpaikoille

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat laatineet yhteisen mallin henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta, jota työpaikat voivat käyttää apunaan.

– Osaamisen jatkuvan kehittämisen pitäisi olla yhä tärkeämmässä roolissa työpaikoilla. Malli tarjoaa toimivan apuvälineen työnantajille ja luottamusmiehille koulutussuunnitelmien laatimiseen. Tavoitteena on, että hyvän ja mahdollisimman yksityiskohtaisen koulutussuunnitelman myötä yhä useammalla on mahdollisuus säännölliseen osaamisen kehittämiseen, kiteyttää asiamies Teemu Hankamäki TEKistä.

– Koulutussuunnitelma tulee laatia yhteistoiminnassa henkilöstön ja työnantajan kesken. Suunnitelmien tekemistä edellytetään myös pieniltä yrityksiltä, jotka eivät ole yt-lain piirissä, jos ne haluavat saada oikeuden verohelpotukseen, Hankamäki lisää.

Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat kolmesta koulutuspäivästä raamisopimuksessa 28.11.2011.

Lue myös uutiset: