TEK: Kasvua kampuksilta ja rahat Business Finlandista

|
Uutinen
Kuuntele

Kymmenen miljoonaa euroa Business Finlandin jaettavissa olevista tukirahoista on suunnattava heti yhteiseen pohjoismaiseen TKI-toimintaan. "Malli löytyy Otaniemestä", TEKin Mikko Särelä kertoo.

Suomen pitää suunnata rahaa TKI-toiminnan pohjoismaiseen integraatioon juuri nyt. Tätä mieltä on Tekniikan akateemiset TEKin innovaatio- ja elinkeinopolitiikan asiantuntija Mikko Särelä.

"Pohjoismainen yhteistyö luo suomalaisille yrityksille entistä laajemman markkina-alueen ja kasvattaa yritysten kansainvälisiä verkostoja. Onnistunut integraatio lisää pitkällä aikavälillä työpaikkoja ja verotuloja", Särelä perustelee.

Särelän ehdotus liittyy opetus- ja kulttuuriministeriön viime viikolla julkaisemaan TKI-tiekarttaan. TKI-tiekartan tarkoitus on nostaa Suomi pandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta ja saada Suomi menestymään globaalissa kilpailussa. Tiekartassa kannustetaan sekä suomalaisia että ulkomaisia yrityksiä investoimaan TKI-toimintaan Suomessa. Särelän mukaan pelkkä Suomi ei riitä.

Nopeasti toteutettavia toimia ovat esimerkiksi yhteisten pohjoismaisten yrityshautomojen ja -kiihdyttämöiden perustamiset.

"Myös suomalaisten yliopistojen yhteinen verkostoyliopisto FITech on yhteistyötapa, joka olisi syytä laajentaa kattamaan kaikki Pohjoismaat."

"Myös suomalaisten yliopistojen yhteinen verkostoyliopisto FITech on yhteistyötapa, joka olisi syytä laajentaa kattamaan kaikki Pohjoismaat.  Rahoitusta tällainen tarvitsee lopulta muutamia kymmeniä miljoonia vuodessa pohjoismaisella tasolla, mutta käyntiin päästään pienemmilläkin panoksilla ja EU-tuilla”, Särelä sanoo.

Rahat pohjoismaiseen yhteistyöhön löytyisivät Suomessa suuntaamalla Business Finlandin nykyisiä yritystukia uudella tavalla. Valtion velkataakkaa on turha nyt kasvattaa. Muut maat voivat itse päättää omista rahoitustavoistaan.

”Toimeen on ryhdyttävä välittömästi. Mallia voidaan ottaa esimerkiksi Otaniemen kampuksen innovaatioekosysteemistä, jonka MIT on arvioinut yhdeksi viidestä maailman nousevasta tähdestä.”

Innovaatioekosysteemit ovat yritysten, yrittäjien, tutkimuksen, julkishallinnon ja kolmannen sektorin toimijoiden välille rakentuvia verkostoja, jotka ovat riippuvaisia toisistaan.

”Nykypäivänä uudet innovaatiot ja kasvuyritykset syntyvät osaamispohjaisessa ekosysteemissä, joka tarjoaa vahvan pohjan ponnistaa maailmalle.  Tiekartta tarjoaa monia hyviä ajatuksia Suomen TKI-toiminnan vahvistamiseen. Erityisen keskeisessä roolissa on yliopistokampuksien vahvistaminen kansainvälisesti vetovoimaisina innovaatiokeskittyminä. Tämä vaatii toimia, jotka tuovat yhteen yliopistot, valtion ja yliopistokaupungin, yritykset ja kampuksella olevat ihmiset.”

Särelän mukaan kasvava pohjoismainen yhteistyö synnyttää Suomeen uusia kasvuyrityksiä, luo liiketoimintaa ja kohentaa maan taloutta.

Lue lisää: www.tek.fi/fi/blogi/matti-vaha-heikkila/uusi-hallitusohjelma-viela-matkaa-koulutusmiljardiin