TEKin Pohja: Eläkeputki pois, osaamistili tilalle

|
Uutinen
Kuuntele

Vuosittainen osaamisseteli olisi 200 euroa. "Kun osaa, motivoituu ja kun motivoituu, jaksaa pitempään", perustelee TEKin työelämäasiantuntija Sirkku Pohja osaamistiliä.

Työmarkkinajärjestöt eivät päässeet joulukuun alkuun mennessä yksimielisyyteen keinoista, joilla olisi pystytty parantamaan hallituksen toiveiden mukaisesti yli 55-vuotiaiden työllisyyttä. Niinpä hallitus on sitoutunut tekemään oman ehdotuksen vuoden loppuun mennessä.

Tekniikan akateemiset TEK suosittelee nyt ratkaisuksi hallitukselle eläkeputken poistoa ja sen korvaamista osaamistilillä. Eläkeputken hallittu poisto ja osaamistilin käyttöönotto nostaisivat suomalaisten 55–64-vuotiaiden työllisyysastetta lähemmäs muiden Pohjoismaiden tasoa. Suomalaisten 55–64-vuotiaiden työllisyysaste on nyt Pohjoismaiden alin eli 66,8 prosenttia, kertovat Eurostatin vuoden 2019 tilastot.

– Osaamistili kannustaa jatkuvaan oppimiseen ja on yksi oiva ratkaisu työurien pidentämiseen ja hallituksen asettaman työllisyystavoitteen hoitamiseen. Tulevaisuuden työelämä rakentuu osaamisen varaan. Tekniikan alalla tarvitaan myös kokeneita osaajia, TEKin työelämäasiantuntija Sirkku Pohja sanoo.

Osaamistilin kautta myös kokenut osaaja voisi oma-aloitteisesti päivittää osaamistaan ja yhdistää sitä olemassa olevaan ammattitaitoonsa.

Osaamistili on TEKin ja kahdeksan muun akavalaisen jäsenliiton syksyllä 2018 esittelemä vakuutustyyppinen turva, jonka avulla jokainen voisi kehittää osaamistaan työuran aikana.

– Osaamistilin kautta myös kokenut osaaja voisi oma-aloitteisesti päivittää osaamistaan ja yhdistää sitä olemassa olevaan ammattitaitoonsa. Kun osaa, motivoituu ja kun motivoituu, jaksaa pitempään, Pohja sanoo.

Liitot ehdottavat osana turvaa vuosittaista osaamisseteliä, jonka suuruus olisi 200 euroa. Setelin kustannukset katettaisiin työnantajien ja työntekijöiden tasaosuuksin maksamalla vakuutusmaksulla. 

Osaamistili tarjoaisi eväitä myös täysin uusien taitojen oppimiselle. Yrityksen osaamistarvetta voitaisiin ennakoida ja kouluttaa jo talossa oleva ammattilainen uudelleen. Silloin vältyttäisiin parhaassa tapauksessa jopa lomautus- ja irtisanomisneuvotteluilta ja yrityksiltä säästyisi aikaa ja rahaa varsinaiseen liiketoimintaan.

Avainsanat: