Työkulttuuri vaikuttaa tekniikan naisten menestykseen

|
Uutinen
Kuuntele

Se, miten tekniikan alan naiset kokevat työpaikkansa inklusiivisuuden tason, vaikuttaa heidän kokemukseensa, mahdollisuuksiinsa ja menestykseensä.

Accenture, TEK, Women in Tech -ja Mimmit koodaa -yhteisöt toteuttivat yhdessä laajan Ingredients of Inclusivity -kyselyn teknologia-alalla työskenteleville naisille. 

Tekniikan alalla työskentelevät naiset kertoivat työstään ja työntekijäkokemuksestaan, ja näiden vastausten perusteella työnantajat jaettiin inklusiivisempiin ja vähemmän inklusiivisiin organisaatioihin.

Inklusiivisuus vaikuttaa siihen, mitä naiset ajattelevat työstään ja työpaikastaan.

Inklusiivisissa työpaikoissa työskentelevät naiset kokevat intohimoa työtään kohtaan, ovat tyytyväisiä etenemistahtiinsa, uskovat saavansa tasa-arvoista palkkaa miesten kanssa ja ovat lojaaleja työnantajaansa kohtaan.

Verrattaessa tilannetta naisiin, jotka työskentelevät vähiten inklusiivisissa työkulttuureissa, ero on dramaattinen. 

Missing kuvan.
"Companies should not expect inclusiveness to just happen. It required continuous attention and improvement." TEKin tutkimuspäällikkö Susanna Bairoh kommentoi Ingredients of Inclusivity -tutkimuksen tuloksia (video englanniksi).

Tekniikan alan naiset ovat kunnianhimoisia, mutta moni kokee menestymisen vaikeana

Parhaiten pärjänneissä yrityksissä työskentelevistä naisista 85 prosenttia oli tyytyväisiä etenemismahdollisuuksiinsa, kun taas huonoimmin pärjänneissä yrityksissä vastaava luku oli 21 prosenttia.

64 prosenttia vähiten inklusiivissa yrityksissä työskentelevistä naisista uskoi, että miehille maksetaan enemmän samasta työstä, kun taas eniten inklusiivissa yrityksissä työskentelevistä 11 prosenttia oli samaa mieltä.

46 prosenttia kyselyyn vastaajista oli johtoasemassa, ja 25 prosenttia vastaajista kertoi, että naisjohtajien määrä heidän organisaatiossaan on kasvanut merkittävästi. Inklusiivisissa työkulttuureissa oli enemmän naisjohtajia kuin vähiten inklusiivisissa. Kuitenkin 30 prosenttia vastaajista koki vaikeana menestyä alallaan.

– Edelleen kuulee, että naisia on suhteessa vähemmän johtotehtävissä, koska he eivät niihin halua. Nämäkin tulokset osoittavat, että työpaikan kulttuurilla on valtava merkitys, huomauttaa TEKin tutkimuspäällikkö Susanna Bairoh

53 prosenttia vähiten inklusiivissa yrityksissä työskentelevistä oli samaa mieltä väitteen "Vaihdan todennäköisesti työpaikkaa" -kanssa, kun taas eniten inklusiivisissa yrityksissä seitsemän prosenttia uskoi jättävänsä nykyisen työpaikkansa.

Miksi naiset sitten jättävät tekniikan alan? Kyselyn mukaan suurin syy on halu muutokseen (36 prosenttia vastaajista). Toiseksi suurin syy on parempi tasapaino työn ja muun elämän välille (25 prosenttia). Kolmannen sijan (18 prosenttia) jakoivat kohdat ” minulle tarjottu rooli oli kiinnostavampi ja vastuullisempi” ja ”en sopinut työpaikan kulttuuriin”.

Inklusiivisuus toteutuu työpaikan arjessa

Selvitys suosittelee, että organisaation tulee mitata monimuotoisuuttaan ja inklusiivisuuttaan systemaattisesti, ja asettaa tavoitteet sekä toimintasuunnitelma inklusiivisuuden toteutumiseksi.

Koska inklusiivisuus toteutuu työpaikan jokapäiväisessä arjessa, inklusiivisuuteen pyrkivän organisaation tulee ottaa selvää henkilöstön kokemuksista ja kysyä työpaikkaa vaihtavilta naisilta heidän kokemuksistaan.

Organisaation kannattaa myös kertoa henkilöstölle arvoistaan, sekä mitä yritys konkreettisesti tekee inklusiivisuuden ja tasa-arvoisten urakehitysmahdollisuuksien edistämiseksi.

Englanninkielinen Ingredients of Inclusivity -web-kysely toteutettiin kesällä 2021 Accenturen, TEKin,Women in Tech -ja Mimmit koodaa -yhteisöjen verkostoissa. Kyselyyn vastasi 770 vastaajaa, joista 704 työskentelevät tekniikan alalla ja 56 on vaihtanut alaa.

 

Lue lisää:

 

Avainsanat: