Toista kuunnellen parempaa edunvalvontaa

|
Uutinen
Kuuntele

Neuvottelujärjestömme YTN:n teknologiateollisuuden uutta taustaryhmää luotsaa DI Mikko Jutila. Taustaryhmä päättää muun muassa alan edunvalvontatavoitteista.

Neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n eri sopimusalojen toimintaa ohjaavat uudet taustaryhmät ovat aloittaneet toimintansa.

Alan luottamusmiehistä koostuva taustaryhmä päättää alan edunvalvontatavoitteista, ohjeistaa toimintaa sekä tekee työehtosopimusneuvottelujen tulosta koskevan esityksen YTN:n hallitukselle.

Suurimman sopimusalan eli teknologiateollisuuden taustaryhmän puheenjohtajana on aloittanut DI Mikko Jutila, joka työskentelee Hyvinkään Konecranesilla.

– Omaa työtäni puheenjohtajana ohjaa kolme asiaa, globalisaatio, ympäristöön liittyvät asiat ja ihmisten kuunteleminen, hän sanoi alan luottamusmiesten seminaarissa 17.3.

Ympäristön huomioon ottaminen tulee vaikuttamaan yritysten kilpailukykyyn ja menestysmahdollisuuksiin jatkossa aikaisempaa enemmän.

Mikä on kansallisen ja globaalin edunvalvonnan ja sopimisen suhde?

Jutilan mukaan iso osa seminaarissakin edustettuina olevista yrityksistä ovat globaaleja toimijoita. Hänen mielestään on syytä pohtia, mikä on kansallisen ja globaalin edunvalvonnan ja sopimisen suhde.

Jutilan mielestä ympäristökysymykset kietoutuvat edunvalvonnan onnistumiseen. Hänen mukaansa ympäristön huomioon ottaminen tulee vaikuttamaan yritysten kilpailukykyyn ja menestysmahdollisuuksiin jatkossa aikaisempaa enemmän.

– Kolmas tärkeä asia on kuunnella ihmistä kaikilla tasoilla. Ei puhuta toisemme ohi vaan kuunnellaan ja yritetään ymmärtää. Tämä pätee niin edustettaviin kuin työnantajan kanssa käytäviin keskusteluihin, Jutila sanoi.

Hän toivoi taustaryhmän jäseniltä aktiivista osallistumista, valmistautumista ja paneutumista.

– Tavoitteena on päästä asioihin kiinni nykyistä syvemmälle, Jutila sanoi.  


Luottamusmiehet hakivat menneestä eväitä tulevaan

Noin kuusikymmentä teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden luottamushenkilöä kokoontui viikonvaihteessa 16.–17.3. koulutusseminaariin, joka pienen tauon jälkeen palasi mantereelta Itämeren aalloille.
Seminaarin ohjelman ideana oli rakentaa menneestä siltaa tulevaan. Viime syksyn työmarkkinakierros ja siihen johtaneet syyt olivat vahvasti esillä.

Kahden päivän aikana käytiin läpi varsin seikkaperäisesti kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeistä aikaa työmarkkinoilla. Vilkasta keskustelua pohjustivat muun muassa YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki, YTN:n neuvottelupäällikkö Petteri Oksa ja Teollisuuden palkansaajien pääsihteeri Matti Hirvola, joka on tehnyt tutkimuksen Sipilän hallituksen työmarkkinapolitiikasta.

Muutos on tosiasia

Sitran asiantuntija Paavali Kukkonen ennusti tulevaisuuden työelämän haasteita. Hänen mielestään kuulijoiden on syytä laittaa jäitä hattuun muutoksen dramaattisuuden suhteen. Muutos on tosiasia, töitä, ammatteja ja työtehtäviä katoaa, mutta myös uusia syntyy tilalle.

– Todennäköisesti tiedämme tulevaisuudesta aivan yhtä paljon kuin ihmiset tiesivät 1800-luvulla omasta tulevaisuudestaan ja edessä olevista muutoksista, hän lohdutti.

Tulevaisuus oli vahvasti läsnä myös lauantain ryhmätöissä, kun luottamushenkilöt kirjoittivat pienryhmissä sisältöä ”maailman parhaaseen työehtosopimukseen”. Keskustelu ryhmissä oli erittäin vilkasta ja tekstiä syntyi siihen tahtiin, että Etelärannassa on syytä varautua parin vuoden päästä pitkiin neuvotteluihin.

– Kerrankin täytyy sanoa, että aikaa ryhmätöille olisi saanut olla selvästi enemmän, eräs osallistujista kommentoi työn tauottua.

Avainsanat: