Töissä oppii ratkaisemaan ongelmia

|
Uutinen
Kuuntele

Opintojen aikana tehty oman alan työ täydentää vastavalmistuneen diplomi-­insinöörin ja arkkitehdin osaamista. Se myös auttaa vasta­valmistunutta työllistymään.

Opiskeluaikana tehty oman alan työ kartuttaa paitsi lompakkoa, myös osaamista. Vastavalmistuneiden palautekyselyyn vastanneista 89 prosenttia piti tätä työkokemusta hyödyllisenä oman osaamisen kehittymisen kannalta. Töissä opittu täydentää yliopistossa opittua.

87 % valitsisi tekniikan yliopistokoulutuksen uudelleen

Toisaalta työskentely opintojen aikana saattaa viivästyttää valmistumista. Niistä 70 prosentista vastavalmistuneita, jotka kokivat opintojensa viivästyneen, noin puolet arvioi syyksi työskentelyn. Vajaa kolmasosa koki, että yksi syy opintojen viivästymiselle oli vaikeus löytää sopiva diplomi- tai lopputyöpaikka tai työn aihe. Joka viides koki, että opinnot viivästyivät heikentyneen opiskelumotivaation takia.

Kolme viidestä on valmistuessaan työsuhteessa

Työllistyneistä suurin osa tekee omaa alaa ja tasoa vastaavia töitä. Hyvin tai erittäin hyvin omaa koulutusalaa vastaavia tehtäviä teki 81 prosenttia ja koulutustasoa vastaavia tehtäviä 78 prosenttia.

Vastavalmistuneiden oman alan työkokemus

Vastavalmistuneista noin yksi viidestä haki töitä valmistumishetkellä. Määrä on hieman vähentynyt viime vuodesta, jolloin työnhaussa oli joka neljäs.

3 200 € / kk – peruskuukausi­palkka valmistumis­hetkellä (mediaani)

Opiskeluaikaiset työkokemus ja kontaktit auttavat vastavalmistunutta työllistymään. Työsuhteessa olevista suurin ryhmä eli 47 prosenttia oli työllistynyt diplomityöpaikkaansa. Heidän lisäkseen 29 prosenttia oli töissä työnantajalla, jolle oli tehnyt töitä jo opiskeluaikana.

Näin kysely tehtiin

Vastavalmistuneiden palautekysely tehtiin vuonna 2017 valmistuneille diplomi-
insinööreille ja arkkitehdeille ympäri Suomen. Siihen vastasi 2 312 henkilöä. Se on 78 prosenttia kaikista valmistuneista diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeistä. Kyselyn toteutti TEK yhdessä tekniikan alan yliopistojen kanssa.