Teollisuuden palkansaajat vaatii laajaa keskustelua uudesta palkkamallista

|
Uutinen
Kuuntele

TP:n mielestä uuden vientivetoisen palkkamallin syntyminen edellyttää eri osapuolten keskuudessa perusteellista keskustelua mallin tarpeellisuudesta.

TP painottaa, että mallin rakentamisessa mitään palkansaajatahoa ei ole tarkoitus sysätä syrjään. Erityisesti julkinen sektori on ollut huolissaan palkkatasa-arvosta ja eri sektorien välisen tasavertaisen kehityksen kohtalosta.

– Haluan tähdentää, että ei tässä mitään kahden kerroksen väkeä tai äänettömiä yhtiömiehiä olla palkansaajapuolelle rakentamassa, TP:n puheenjohtaja Samu Salo sanoo.

Salon mukaan epäilyjen hälventäminen edellyttää mallin hyvistä puolista kunnon keskustelua.

– TP:n näkemyksen mukaan Suomen kilpailukyvyn parantaminen kaipaa joka tapauksessa pitkäjänteistä ajattelua ja asennetta. Vain viennin kilpailukyvyn mukaan asetettu kustannuskehitys on kestävä koko kansantalouden kannalta. Tämä on perusta sille, että TP:n jäsenliitot pitävät vientivetoista mallia parhaana Suomen tulevaksi työmarkkinamalliksi, Salo toteaa.

TP:n mukaan uusi palkkamalli oikein toteutettuna vahvistaa julkisen sektorin rahoituspohjaa, parantaa työllisyyttä ja mahdollistaa reaalipalkkojen suotuisan kehityksen. Tuekseen malli tarvitsee investointeja ja erityisesti panostuksia tuotekehitykseen ja osaamiseen.


Hallitukselta selkeä kanta paikalliseen sopimiseen

Palkkamallin rakentamisen tiellä on useita epävarmuustekijöitä, joita on syytä purkaa. TP kaipaa Sipilän hallitukselta selkeää kantaa paikallisen sopimisen kehittämiseen ja työehtosopimusten yleissitovuuteen. TP muistuttaa, että työmarkkinajärjestöt ryhtyivät valmistelemaan pidempiaikaista uutta palkkamallia maan hallituksen toiveesta.

– Vähimmäisvaatimus palkkamallista sopimiselle on, että hallitus itse toimii viime vuonna sovitun kilpailukykysopimuksen mukaisesti, Salo sanoo.

TEK on Teollisuuden Palkansaajien jäsenjärjestö.

Avainsanat: