Teknikbranschens företag drunknar i kompetenspotential

|
Uutinen
Kuuntele

Bakom framgångsrika företag finns en mångskiftande arbetsgemenskap. Vägen till ett arbetsliv som värdesätter jämlikhet och olikheter är dock ännu lång, visar TEKs undersökningar.

Under våren har många företag meddelat att de rekryterar ett stort antal kunniga inom den tekniska branschen. TEK uppmuntrar företag att på bred front dra nytta av hela den kompetenspotential som står till buds, såsom personer av båda könen, olika åldrar och personer med utländsk bakgrund. I Finland finns det ännu många möjligheter för det.

– En mångsidig arbetskultur som uppskattar arbetskulturen ökar de anställdas välmående, produktivitet och innovation, understryker chefen vid enheten för Kompetens och forskning Jari Jokinen på TEK.

Jokinen ger som exempel högskoleutbildade med utländsk bakgrund inom teknikbranschen. Av dem upplever var tredje diskriminering. Mest diskriminering sker vid rekryteringen, visar TEKs arbetsmarknadsundersökning från hösten 2015.

– Detta syns även i arbetslösheten bland nyutexaminerade. Personer med finländsk bakgrund sysselsätts tre gånger bättre än utländska personer som tagit sin examen i Finland, säger Jokinen.

– När finländska små och medelstora företag samtidigt siktar på den internationella marknaden, är det dumt att inte utnyttja denna internationella kompetenspotential som redan finns i Finland, med vars hjälp företaget skulle kunna få tillgång till språkkunskaper och lokalkännedom om ett potentiellt målland. Dessutom skulle företaget få image- och varumärkesfördelar i jämförelse med konkurrenterna.


Nästan var tredje kvinna har upplevt diskriminering

Jokinen är bekymrad över att nästan var tredje kvinnlig TEK-medlem upplevt diskriminering eller osakligt bemötande på arbetsplatsen. Oftast rör det sig om avancemang i karriären. Detta framgår av TEKs färska jämlikhetsundersökning.

– Bara genom jämlikt bemötande och jämlika karriärmöjligheter kan personalresurser och all kompetens användas så effektivt som möjligt. Betydelsen av teknik och kompetensbehov kommer att bli ännu viktigare i framtiden, och då har vi inte råd att bara låta män sköta teknikutvecklingen, säger Jokinen.

Enligt Jokinen borde branschen även utnyttja kompetensen hos teknikkunniga i olika åldrar mer mångsidigt. Av de 50–59-åringa svararna har var fjärde upplevt diskriminering på grund av ålder.

– Det verkar som att man inte nödvändigtvis drar nytta av erfarenhet. Det är alltför lätt att ge kompetensen en bäst före-stämpel. TEKs övriga undersökningar visar dock att t.ex. bland arbetslösa utvecklar personer som är över 50 år sin professionella kompetens flitigast av alla.  

I år svarade 850 högskoleutbildade inom teknik på TEKs jämlikhetsenkät under april–maj.

Avainsanat: