Henkilöitä keskustelemassa pöydän ääressä.

TEK YTN:n kautta mukaan ammatti­korkeakoulujen työehtosopimus­neuvotteluihin

|
Uutinen

Ammattikorkeakoulujen työntekijöille on tulossa oma työehtosopimus, jossa YTN on neuvotteluosapuolena.

Tekkiläisten ja muiden akavalaisten liittojen yksityisellä sektorilla työskentelevien jäsenten neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN aloittaa neuvottelut uudesta ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksesta Sivistystyönantajat Sivistan kanssa.

Sivista on kutsunut YTN:n ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n neuvotteluihin edustamaan työntekijäpuolta. Ammattikorkeakouluissa työskentelee Suomessa noin 10 000 työntekijää.

Ammattikorkeakoulujen opettajilla, asiantuntijoilla ja esihenkilöillä ei ole tähän mennessä ollut omaa työehtosopimusta. He ovat kuuluneet yksityisen opetusalan yleissitovaan työehtosopimukseen, mutta siinä YTN ei ole ollut sopimusosapuolena. Tämä on tarkoittanut mm. sitä, että YTN-liittojen jäsenillä ja myös siis TEKin jäsenillä ei ole välttämättä ollut luottamushenkilöä, joka heitä paikallisesti edustaa ja jonka puoleen voi kääntyä.

– Tämä on todella positiivinen asia! Meillä on ammattikorkeakouluissa töissä paljon jäseniä opetus-, tutkimus- ja kehitystehtävissä. Nyt olemme mukana neuvottelemassa heille omaa sopimusta, sanoo TEKin työmarkkinajohtaja ja YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki.

Tavoitteena on saada työehtosopimus valmiiksi mahdollisimman pian, kuitenkin alkuvuoteen 2024 mennessä. Ensimmäistä varsinaista neuvottelupäivää ei ole vielä sovittu, mutta siitä on puhuttu alustavasti. Nykyinen yksityisen opetusalan työehtosopimus päättyy maaliskuussa ja siihen mennessä ammattikorkeakoulujen henkilöstöllä on tarkoitus olla oma sopimuksensa.

– Uuden työehtosopimuksen sisältö tulee varmaan poikkeamaan teollisuuden työehtosopimuksista, koska ammattikorkeakoulut ovat omanlaisensa kokonaisuus. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä sopimus, sanoo YTN:n neuvottelupäällikkö Petteri Oksa sanoo.

Yksityisen opetusalan toiminta käynnistettiin YTN:ssä elokuussa 2022. Sopimusalavastaavana YTN:ssä toimii Harri Westerlund. Työehtosopimuksissa sovitaan muun muassa palkallisista perhevapaista, lomarahasta, palkan yleiskorotuksista, matkakustannusten ja -aikojen korvauksista, sairausloman palkallisuudesta. Nämä eivät siis tule laista.

Avainsanat: