Ihmisiä istumassa ja keskustelemassa iloisesti pöydän ääressä sisätiloissa.

TEK tukee tekniikan alan yhteisöjä

|
Uutinen

TEK tarjoaa jäsenten perustamille yhteisöille avustusta sekä palveluita.

Tekniikan akateemiset TEKin piirissä toimivat yhteisöt löytyvät TEKin verkkosivujen Yhteisö-osiosta. Nämä voivat ilmoittaa tapahtumiaan TEKin tapahtumakalenteriin sekä houkutella uusia jäseniä toimintaansa kohdennetulla viestillä TEKin jäsenkirjeissä.

Yksi suosituimmista yhteisöjen palveluista on Yhdistysavain. Se on helppokäyttöinen sähköinen työkalu kaikkeen yhdistystoimintaan.

Yhdistysavaimessa TEKin yhteisöt voivat esimerkiksi ylläpitää rekisteriään, viestiä jäsenille, perustaa kotisivut sekä hoitaa jäsenmaksut. Oletuksena TEK tarjoaa kaikille yhteisöille Yhdistysavaimen Start-paketin, jonka TEK kustantaa.

Lisäksi TEK tarjoaa yhteisönnimi.tek.fi-­alidomainin kotisivujen osoitteeksi.

TEK myöntää sen piirissä toimiville yhteisöille myös rahallista avustusta. Avustuksen suuruuteen vaikuttavat muun muassa jäsenmäärä sekä tapahtumat ja niiden osallistujamäärät.

Vastineeksi yhteisön tulee esimerkiksi olla avoin kaikille TEKin jäsenille sekä mainostaa jäsenille TEKiä ja sen palveluita.

Kerhojen ja alueseurojen lisäksi TEKin piirissä toimii myös korkeakouluyhdistyksiä ja valtion sekä kunnan paikallis­yhdistyksiä. Yksityisen sektorin yritysyhdistykset puolestaan toimivat neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n tukemina.

Näin hyödyt

Jos toimit jonkun TEKin yhteisön aktiivina, niin muista hyödyntää TEKin tarjoamia palveluita. Materiaalia löydät osoitteesta www.tek.fi/materiaalipankki.

Jos et vielä ole mukana toiminnassa, niin katso TEKin verkkosivuilta, mitä tekkiläisten muodostamia yhteisöjä meillä tällä hetkellä toimii: www.tek.fi/yhteiso.