TEK ihan hiilenä – jatkossa entistä fiksummin

|
Uutinen
Kuuntele

TEKin hiilijalanjälki koostuu pääosin energian, matkustamisen sekä palveluiden ja tapahtumien päästöistä. Suurin yksittäinen paheemme ovat toimisto­tilat, erityisesti lämmityksen vuoksi.

Viime vuoden lopussa laskimme TEKissä hiilijalanjälkemme. Tämän selvityksen pohjalta olemme myös ryhtyneet toimenpiteisiin.

Teemme tänä keväänä valintoja hiili­jalanjälkemme pienentämiseksi ja olemme esimerkiksi linjanneet, että jatkossa TEKin tapahtumissa suositaan kasvis-, kala- tai riista­ruokia. Päätämme myös, millä aikajänteellä sitoudumme nollaamaan päästömme. 

Vaikka muutamme toimintatapojamme hiilifiksummiksi, toiminnasta syntyy aina päästöjä. Nämä päästöt kompensoimme rahallisesti saavuttaaksemme nollapäästötavoitteen. 

Tässä artikkelissa mainitut luvut koskevat siis TEKin toimintaa vuonna 2017.

TEKin kokonaispäästöt

* Hiilijalanjälki ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina, mikä tarkoittaa, että syntyneet kasvihuonekaasu­päästöt on muutettu vastaamaan hiilidioksidin ilmastovaikutuksia. (Lähde: Hiilifiksu järjestö -laskuri)

TEKin vuosit­tainen hiilijalan­jälki vastaa noin 33:n suomalaisen keski­määräisiä vuosipäästöjä.

  • 1 suomalaisen vuosipäästöt 10,5  tonnia CO2-ekv
  • TEKin vuosipäästöt 340 tonnia CO2-ekv

Energian päästöt syntyvät pääosin TEKin toimisto­tilojen lämmityksestä.

  • TEKillä on Pasilassa käytössä yhteensä 2 218 neliömetriä toimisto- ja seminaaritiloja. 

TEK-lehti tuottaa vuosittain 50 340 kiloa päästöjä. Se on lähes 15 % TEKin kokonaispäästöistä.

  • TEK-lehti painetaan PEFC-sertifioidulle ja Joutsenmerkitylle paperille. Se painetaan Suomessa kuten kaikki TEKin muutkin julkaisut.

Hankintojen hiili­jalan­jäljestä valtaosan tuottaa elektroniikka.

  • Läppärit ja puhelimet muodostavat 69 % näistä päästöistä. 

Puolet matkustuspäästöistä tulee lennoista.

  • Ilmasto­ystävällisin tapa liikkua on juna; TEKissä vuoden aikana kertyneet 221 000 junakilometriä tuottavat vain 345 kiloa päästöjä.
  • Vastaava kilometri­määrä lentäen tuottaisi 94 411 kiloa (Suomen sisäisillä lennoilla). 

Jätteissä suurin yksittäinen kuormittaja on paperi; sitä kuluu vuodessa reilu 1 200 kiloa tuottaen 1 294 kiloa päästöjä. 

Tapahtumien hiili­jalanjäljestä suurin osa syntyy ruoka­tarjoiluista.

  • Ruokatarjoilu 81 %
  • Juomat (kahvi, tee) 18 %
  • Tapahtumatilat 1 %

Naudanliha-ateria tuottaa pienimmilläänkin noin 4 kiloa päästöjä, kun taas kasvisateria tuottaa tyypillisesti alle kilon.

Esimerkiksi:

Tyypillinen urailta tuotti noin 36 kiloa päästöjä. Yksittäisen osallistujan päästöt olivat alle kilon, tapahtuman koosta riippuen.
 
Opiskelijoille järjestetty kaksipäiväinen TEK-akatemia (v. 2017) tuotti 2 379 kiloa päästöjä, mikä tarkoittaa karkeasti 16 kiloa osallistujaa kohden. Tapahtuman päästömäärää kasvattivat erityisesti kaksipäiväisyyden mukanaan tuomat useat ruokailut, majoitus sekä risteily.

* Päästökiloilla tarkoitetaan CO2-ekvivalenttikiloja

Näin tutkimus tehtiin

Laskenta on tehty Helsingin yliopiston kehittämällä Hiilifiksu järjestö -hiilijalanjälkilaskurilla TEKin vuoden 2017 toiminnan pohjalta. Laskuri on vapaasti saatavilla osoitteesta: blogs.helsinki.fi/hiilifiksu

TEKin päästöjä seurataan jatkossa vuosittain ja tuloksia päivitetään myös osoitteeseen: www.tek.fi/ilmastotoimet

Avainsanat: