Vauva, mies, lastensänky

Tasa-arvoiset palkalliset perhevapaat ovat suuri saavutus

|
Uutinen

Laki määrää perhevapaiden määrän, mutta perhevapaiden palkallisuudesta sovitaan työehtosopimuksissa, joita liitot neuvottelevat. "Tasa-arvon kannalta on merkittävää, että isät saavat lisää vapaita ja monimuotoiset perheet otetaan paremmin huomioon", sanoo TEKin yksityisen sektorin työehtoasiantuntija Tuula Aaltola.

Tekniikan akateemiset TEK neuvotteli yhdessä muiden YTN-liittojen kanssa keväällä 2023 aiempaa tasa-arvoisemmat palkalliset perhevapaat kaikkiin tuolloin sovittuihin työehtosopimuksiinsa yksityiselle sektorille. Vastaavasti TEK neuvotteli yhdessä muiden JUKO-liittojen kanssa samat edut myös kunta-, hyvinvointialue- sekä valtiosektorille.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö ja siihen kuuluu TEKin lisäksi 19 muuta liittoa. JUKO on Akavan julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö ja siinä on mukana TEKin lisäksi 34 muuta liittoa.

Työehtosopimuksissa ei-synnyttävän vanhemman palkallinen vapaa piteni 28–36 arkipäivään vaihdellen alan mukaan. Synnyttävän vanhemman palkallinen vapaa pysyi noin kolmen kuukauden mittaisena. Lisäksi uusissa työehtosopimuksissa perhevapaatermit ovat sukupuolineutraaleja.

– Tämä on kuusivuotisen neuvottelu-urani suurin saavutus! Koen, että tasa-arvon kannalta on merkittävää, että isät saavat lisää vapaita ja monimuotoiset perheet otetaan paremmin huomioon. Kun isät rohkaistuvat pitämään pidempiä vapaita ja siitä tulee normi, työnantaja ei koe naisia enää niin isona riskinä. Yhtä hyvin mieskin saattaa kadota pitkälle perhevapaalle, Tuula Aaltola sanoo.

Aaltola toimii TEKissä yksityisen sektorin työehtoasiantuntijana ja YTN:ssä suunnittelu- ja konsulttialan sopimusalavastaavana. Hän osallistui viime kevään työehtosopimusneuvotteluihin.

Henkilökuvassa Tuula Aaltola.
Tämä on kuusivuotisen neuvottelu-urani suurin saavutus!
- Tuula Aaltola, yksityisen sektorin työehtoasiantuntija, TEK

– Tasa-arvoisemmat palkalliset perhevapaat eivät olleet neuvotteluissa itsestäänselvyys. On vaikea sanoa, mitä työnantajapuoli todella ajatteli. Neuvottelut ovat teatteria: kaikkea mitä toinen osapuoli pyytää pidetään mahdottomana, kalliina ja älyttömänä. Työnantajapuoli ei halunnut laajentaa oikeutta perhevapaaseen, Aaltola kertoo.

Aaltola ymmärtää, että pitkät poissaolot ovat työnantajalle kalliita ja hankalia esimerkiksi sijaisjärjestelyjen takia. Työnantajan kustannukset eivät kuitenkaan Aaltolan mukaan kasva niin paljon kuin äkkiseltään luulisi. Työnantaja voi hakea itselleen Kelan maksamat vanhempainpäivärahat siltä ajalta, kun työntekijä on palkallisella perhevapaalla. Lisäksi työnantaja voi olla oikeutettu 2 500 euron perhevapaakorvaukseen.

Aaltola kertoo, että joidenkin alojen neuvottelupöydissä tasa-arvoisemmista perhevapaista jouduttiin maksamaan kovaakin hintaa. Vastineeksi työnantajapuoli halusi esimerkiksi muutoksia muutos- ja lomautusneuvotteluaikoihin.

– Arvelen, että monien työnantajien arvoihin tasa-arvoiset ja sukupuolineutraalit perhevapaat kuitenkin istuvat hyvin. Työnantajille hyvät perhevapaakäytännöt voivat olla kilpailuvaltti, Aaltola sanoo.

Kun suunnittelu- ja konsulttialan neuvottelutulos tuli julki, Aaltola sai monelta mieheltä viesteinä sydämen kuvia.

– Pienten lasten isät olivat niin ilahtuneita. Heidän palkalliset vapaansa pitenivät viikosta viiteen viikkoon.

Myös esimerkiksi adoptio- ja sateenkaariperheiden perhevapaaoikeudet paranivat. Teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa ei ennen kevään 2023 neuvottelutulosta ollut mitään palkallisia vapaita adoptiovanhemmalle. Suunnittelu- ja konsulttialan vanhassa työehtosopimuksessa tunnistettiin ottoisän oikeus vapaaseen, mutta ei ottoäidin.

Seuraava neuvottelukierros yksityisen sektorin ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksista käynnistyy tulevana syksynä. Aaltola näkee, että neuvottelujen pääpaino tulee olemaan palkassa.

Lue myös TEKin asiantuntijoiden blogikirjoitus ytn.fi-sivustolla: Perhevapaat – mitä on tapahtunut 10 vuodessa?