Tasa-arvo pitää viedä paperilta käytännön toimiin

|
Blogimerkintä

Uudessa hallitusohjelmassa on otettu edellistä hallitusohjelmaa jämäkämpi ote tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Tavoitteet ovat korkealla, Suomi halutaan viedä tasa-arvon kärkimaaksi. Tasa-arvotyötä ryhdytään tekemään laajassa yhteistyössä – kolmikantayhteistyö saa uudelleen tulta alleen. Kunnianhimoisia ja hyviä tavoitteita työelämän kannalta ovat perhevapaauudistus, palkkatasa-arvo, koulutuksen tasa-arvo, työelämän segregaation purkaminen ja syrjinnän ehkäisy työelämässä.

Perhevapaauudistusta yritettiin jo edellisellä hallituskaudella, mutta se kaatui viime metreillä rahan puutteeseen. Erilaisia malleja perhevapaauudistuksesta oli useita ja taustatyötä on tehty runsaasti. Nyt uuden hallituksen aloittaessa perhevapaauudistus on uudelleen työn alla. On löydettävä kolmikantaisesti kompromissi, joka tukee perheiden valinnanvapautta, kohtelee lasten vanhempia tasa-arvoisesti ja monipuolistaa työelämää. Uudistusta on kaivattu jo kauan, jotta perhe-elämä ja työ voitaisiin sovittaa nykymaailmaan joustavasti ja hyvinvointia tukien.

Palkka-avoimuuden lisääminen on yksi tasa-arvoisen työelämän edellytys. Suomessa on edelleen perusteettomia palkkaeroja ja palkkasyrjintää – myös tekniikan alalla. Tätä ongelmaa aiotaan poistaa tällä hallituskaudella päivittämällä tasa-arvolakia. Palkkasyrjintää pyritään taklaamaan lisäämällä tietojen saantia palkoista ja ymmärrystä palkan perusteista. Hyvä niin! Miten palkkaansa voisi kyseenalaistaa, jos ei palkasta ole tietoa.

Samapalkkaisuusohjelma aloitettiin vuonna 2006. Sen tavoitteena oli kaventaa sukupuolten palkkaeroa vuoteen 2015 mennessä 15 prosenttiin. Tavoitetta ei saavutettu tuolloin, ja nyt tarkoituksena on jatkaa ohjelmaa kunnianhimoisemmilla ja vaikuttavammilla tavoitteilla.

Tasa-arvon näkökulmasta hallituksen ajamat koulutuksen tasa-arvon edistäminen ja segregaation purku ovat tavoitteina ensiarvoisen tärkeitä. Nyt asetetuilla tavoitteilla on hyvät mahdollisuudet toteutua, mutta työhön tarvitaan yhtä hallituskautta pidempi ajanjakso. Työelämän syrjimättömyystavoite auttaa toteutuessaan laajasti tasa-arvon edistämistä. Sen myötä työelämän oikeudenmukaisuus ja monimuotoisuus voi lisääntyä.

Mitä hallituksen tavoitteiden onnistuminen vaatii? Tarvitaan hyvät ja konkreettiset suunnitelmat tavoitteiden toteutumiselle sekä realistiset aikataulut muutoksen ja seurannan läpivientiin.

Meitä kaikkia tarvitaan tasa-arvoisen työelämän tekemiseen. Nyt kaivataan asenteiden tuulettamista ja niiden muuttamista. Uudenlaisen tasa-arvoajattelun opettelua tarvitaan meiltä kaikilta. Tasa-arvo kuuluu kaikille ja sen saavuttamiseen tarvitaan aitoa sitoutumista. Tasa-arvo pitää viedä paperilta käytännön toimiin. Kestävällä pohjalla oleva työelämä menestyy ja kehittyy aidon tasa-arvon toteutuessa.

Avainsanat: