Tärkeintä on mielenkiintoinen työ

|
Uutinen
Kuuntele

TEKin kyselyn mukaan mielenkiintoinen työ on tärkeää monelle jäsenelle – ja useimpien kohdalla tämä tavoite myös toteutuu.

 

1. Mielenkiintoinen työ tärkeää erityisesti nuorille

TEKin jäseniä pyydettiin arvioimaan, kuinka tärkeinä he pitävät erilaisia asioita työurallaan. Tärkeimmäksi nousi mielenkiintoinen työ, jossa voi kehittyä. Se oli tärkeintä sekä naisille että miehille, mutta erityisesti se painottui nuorimmilla vastaajilla. Se, että omassa työssä voi auttaa muita, oli nuorille vähemmän tärkeää kuin muille ja naisille tärkeämpää kuin miehille. Menestykseen liittyvät tekijät, kuten palkkakehitys ja työn vastuullisuus, olivat selvästi tärkeämpiä johtotehtävissä toimiville kuin asiantuntijoille, joilla puolestaan painottuivat varma toimeentulo ja vakaa työsuhde.

 

2. Ongelmanratkaisu oleellinen taito toimiasemasta riippumatta

Vastaajat kokivat myös ajanhallinnan ja priorisoinnin tärkeäksi nykyisessä työtehtävässään. Toimiaseman mukaan tuloksissa näkyy myös eroa. Johtotehtävissä ja keskijohdossa olevat painottivat suullista viestintää ja sosiaalisia taitoja. Asiantuntijat arvioivat oleellisiksi analyyttisyyden ja kyvyn hakea tietoa.

 

3. Keinoja kehittää omaa osaamistaan

Vastaajista 85 prosenttia halusi kehittyä nykyisessä tehtävässään tai kehittää osaamistaan ja asiantuntijuuttaan. Vastaajia pyydettiin arvioimaan, miten hyvin erilaiset koulutustyypit ja muut tavat kehittää omaa osaamistaan soveltuvat heille. Suosituin tapa oli oppia oman työn kautta, esimerkiksi vaihtamalla työtehtäviä.

 

Näin kysely tehtiin

Osaamisen kehittämisen kysely toteutettiin tammikuussa 2016. Linkki verkkokyselyyn lähetettiin noin 2 800 TEKin jäsenelle, jotka olivat syntyneet vuosina 1963, -73 tai -83. Kyselyyn vastasi 544 jäsentä, ja vastausprosentti oli 19,6. Lisää tutkimustuloksia: www.tek.fi/oske

 

Avainsanat: