Suomella ei ole varaa olla panostamatta kasvuun ja vientiin

|
Blogimerkintä

Vaalien alla melkein kaikki olivat valmiita lisäämään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta, helpottamaan ulkomaalaisten huippuosaajien integroitumista Suomen työmarkkinoille sekä tukemaan kasvuhakuisia yrityksiä. Nyt olisi korkea aika tehdä myös tätä tukevia päätöksiä.

Suomen menestyksen kannalta on oleellista, että meillä on erityisesti kasvuun ja kansainvälisille markkinoille tähtääviä yrityksiä. Yrittäjyys onkin kasvu- ja työllisyysvaikutuksiensa vuoksi suomalaisen hyvinvoinnin avaintekijä. Suomalaisten yritysten kansainvälinen menestys syntyy korkeasta osaamisesta sekä riittävästä kyvystä ja mahdollisuuksista lähteä laajentumaan kansainvälisesti. Tähän tarvitaan niin sisällöllistä kuin kansainvälisen liiketoiminnan yleistä osaamista sekä hyvin kohdentuvaa tukea kansainvälistyville yrityksille.

Pelkkä halu päästä markkinoille ja kasvaa ei riitä, ellei ole kilpailukykyistä vietävää ja siksi panostuksia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan tulee lisätä roimasti. Julkisten TKI-panostusten lisäksi tarvitaan myös yritysten omia investointeja. Yksi keino näiden lisäämiseksi on muuttaa yritysverotusta niin, että tulosta verotetaan vasta, kun yrityksestä nostetaan varoja ulos. Näin yrityksiin jää enemmän varoja käytettäväksi kasvua tukeviin investointeihin. Tämä koskee etenkin pieniä ja kasvuun tähtääviä yrityksiä, joille kaikki investointeihin käytettävät rahat ovat tervetulleita.

Kasvuun ja kansainvälisille markkinoille tähtääviä yrityksiä voidaan auttaa myös ottamalla uudelleen käyttöön ensitoimitustuki, jonka avulla yritykset saavat kotimaisten referenssien kautta näyttöä myynnistä, mikä on edellytys kv. markkinoille tähdättäessä. Myös julkisia hankintoja voisi hyödyntää huomattavasti nykyistä paremmin keinona saada yrityksille kotimaisia referenssejä.

Vientimarkkinoille tähtääville yrityksille apua voisivat tuoda myös täällä opiskelevat kv. opiskelijat, joilla on kielensä ja kulttuurinsa puolesta kotikenttäetu. Jos tätä mahdollisuutta ei hyödynnetä, heidät menetetään ulkomaille. Rohkaistaan yrityksiä rekrytoimaan täällä jo opiskelevia ulkomaalaisia ja helpotetaan työllistymistä myöntämällä maisteritason ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille automaattisesti työlupa esimerkiksi kolmeksi vuodeksi.

Edellisten lisäksi tiivistetään yritysten yhteistyötä korkeakoulujen, kunnan ja kaupungin, työelämän, järjestöjen ja tutkimuslaitosten kanssa yrittäjyys- ja innovaatioekosysteemin luomiseksi sekä TKI-toiminnan ja työllisyyden vauhdittamiseksi. Yhteistyön kautta helpotetaan alueiden yritysten osaajapulaa sekä kannetaan yhteiskuntavastuuta.

Luomalla hyvä kasvualusta yritystoiminnalle on mahdollista säilyttää ja lisätä työpaikkoja sekä kasvattaa kansantaloutta ja hyvinvointia. Tämä parantaa yritysten ja yhteiskunnan kilpailukykyä.

Avainsanat: