Sivutoimiseksi yrittäjäksi? - muista nämä neljä asiaa

|
Blogimerkintä
Kuuntele

On esimerkiksi suotavaa pyytää työnantajalta lupa, vaikka ei olisi pakko.

Sivutoimien yrittäjyys on hyvä mahdollisuus hyödyntää omaa osaamista ja hankkia lisäansioita näin poikkeusaikoinakin. Seuraavaan on koottu neljä huomioon otettavaa asiaa, jotka liittyvät sivutoimiseen yrittäjyyteen.

1. Työnantajan lupa

Lähtökohtaisesti työntekijällä on oikeus harjoittaa vapaa-aikanaan toista työtä, myös sivutoimiyrittäjyyttä. Työntekijä on velvollinen ilmoittamaan omalla ajalla tehtävistä sivutoimista työnantajalle vain siinä tapauksessa, että asiasta on erikseen sovittu työntekijän ja työnantajan välillä.

Vaikka luvan pyytäminen ei sinänsä olisikaan pakollista, on se kuitenkin suositeltavaa. On syytä muistaa joka tapauksessa, että toiminta ei saa olla missään nimessä kilpailevaa työnantajan kanssa tai aiheuttaa tälle vahinkoa.

2. Vaikutus työttömyysturvaan

Sivutoimisuutta määritettäessä ratkaisevaa on yritystoimintaan käytettävä aika, ei siitä saatavat tulot. Jos yrittäjyys on niin pienimuotoista, että se ei estä kokopäivätyön vastaanottamista, TE-toimistojen pitäisi tulkita se sivutoimiseksi. Tällöin sivutoiminen yrittäjä on oikeutettu päätyön mukaan määräytyvään ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan, jos kävisi niin, että jää päätyöstä työttömäksi.

Sivutoimisuutta määritettäessä ratkaisevaa on yritystoimintaan käytettävä aika, ei siitä saatavat tulot.
- Martti Kivioja

Yritystoiminnasta saadut tulot vaikuttavat päivärahan suuruuteen eli tällöin saa soviteltua päivärahaa. Sovitellussa päivärahassa 50 prosenttia sivutoimen työtuloista vaikuttaa päivärahaan. Jos tulot ovat enintään suojaosan verran eli 300 euroa kuukaudessa, niillä ei ole vaikutusta päivärahan suuruuteen. Huomioithan kuitenkin, että myös suojaosan alle jäävät tulot tulee ilmoittaa omaan työttömyyskassaan.

Myös laskutuspalveluiden kautta töitä tekevien eli niin sanottujen kevytyrittäjien on syytä muistaa, että työttömyysturvalainsäädännössä heidätkin katsotaan yrittäjiksi eli sivutoimesta ansaitut tulot vaikuttavat vähentävästi ansiosidonnaiseen päivärahaan aivan kuten oman yrityksen kautta toimivilla.

3. Yrittäjän eläkevakuutus

Jos yritystoimintasi kasvaa niin suureksi, että arvioitu vuotuinen YEL-työtulo on vähintään 7 958,99 euroa (vuonna 2020) ja yritystoiminta on kestänyt vähintään neljä kuukautta, tulee myös sivutoimisen yrittäjän ottaa lakisääteinen YEL-vakuutus.

YEL-työtulo ei ole sama kuin yrityksen tulos tai yrittäjän itselleen maksama palkka vaan se vastaa arviota sellaisesta summasta, joka olisi kohtuudella maksettava, jos yrittäjän tilalle palkattaisiin yhtä ammattitaitoinen työntekijä tai sitä korvausta, jonka muuten voidaan katsoa vastaavan tehtyä työtä. Kyseessä on siis itse määrittämäsi arvo, eikä todellisen laskutuksen tai ansioittesi perusteella määritelty summa.

4. Kassan vaihto

Jos yritystoimintasi kasvaa ja muuttuu päätoimiseksi, muista vaihtaa työttömyyskassan jäsenyys palkansaajakassasta yrittäjien työttömyyskassaan eli SYT-kassaan.

Päätoiminen yrittäjä voi olla palkansaajakassan jäsen 18 kuukautta, mutta jotta työttömyysturvaan ei tulisi missään vaiheessa katkosta, kannattaa kassaa vaihtaa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua yritystoiminnan aloittamisesta.

Avainsanat: