Selvitys: Tekniikan osaajia on Suomessa aivan liian vähän

|
Uutinen
Kuuntele

Tekniikan alan tutkinnosta on ihmiselle hyötyä niin työllistymisen kuin palkkapussinkin kannalta.

Samalla tekniikan osaajia on Suomessa aivan liian vähän, ja koulutuksen kehittämiseen tarvitaan lisää eräänlaista systeemiajattelua. 

Näin voisi tiivistää Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen uunituoreen arvioinnin tekniikan korkeakoulutuksesta. Arviointi oli poikkeuksellinen: yleensä kohteena ovat olleet yksittäiset korkeakoulut, eikä alan halkileikkaavaa arviointia ole vuosikausiin tehty. 

Samaan aikaan toteutettiin myös kauppatieteellisen, yhteiskuntatieteellisen ja humanistisen koulutusalan arvioinnit. 

Suomessa vakiintuneeseen tapaan korkeakouluja ei pyritty asettamaan järjestykseen joidenkin satunnaisten tunnuslukujen mukaan. Arvioinnin tavoitteena olikin ennen kaikkea koulutuksen kehittäminen. Tuloksena syntyi joukko johtopäätöksiä ja suosituksia, jotka on suunnattu korkeakouluille, poliittisille päättäjille ja elinkeinoelämälle. 

Arvioinnin mukaan tekniikan alaa opiskelleet pärjäävät työelämässä mainiosti. Korkeakouluilla ja niiden koulutuksella on työelämään hyvät yhteydet, joskin niitä voisi vielä vahvistaa ja monipuolistaa. Tekniikan alaa opiskelleiden työllisyys ja palkkataso ovat varsin hyvällä tolalla. 

Tekniikan alan osaajille on työelämässä kysyntää, joillain aloilla jopa huutava pula. Keskeisenä suosituksena arviointiryhmä suosittelee pikaisia kansallisen tason toimenpiteitä alan vetovoiman kasvattamiseksi. 

Vetovoimatekijöistä ja ratkaisuista puhuttiin myös arvioinnin julkistustilaisuudessa. Lue tästä TEKin asiantuntijan Tapio Heiskarin näkökulma työvoiman saatavuuden ongelmiin.

Keskeisiä suosituksia ovat myös kokonaisuuksien johtaminen ja yhteistyön lisääminen. 

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen muodostamaa tekniikan korkeakoulutusta pitäisi kehittää kokonaisuutena, kuitenkin molempien koulutusten sisällöt ja vahvuudet säilyttäen. Toisaalta myös tutkintokoulutusta että muuta oppimista tulisi tarkastella toisiinsa vaikuttavina systeemin osina.  

Arviointia tehdessä on hyödynnetty laajasti eri tahojen asiantuntemusta, myös TEKin ja erityisesti koulutusvaliokuntamme näkemyksiä. Johtopäätöksillä ja suosituksilla on siis vahva selkänoja. Tulevina vuosina nähdään, miten arvioinnin tuloksia hyödynnetään kehittämistyössä. 
 

Avainsanat: