Sallitaan yhdenvertaisuus

|
Blogimerkintä

Meillä on kymmenkunta lakia, joissa säädetään yhdenvertaisesta kohtelusta. Yhdenvertaisuus kuuluu perus- ja ihmisoikeuksiin. Työsopimuslain mukaan työntekijöitä pitää kohdella tasapuolisesti työpaikalla. Monet organisaatiot kirjaavat yhdenvertaisuuden yhdeksi tärkeäksi arvokseen. Onko työelämässä kaikki sitten hyvin tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun suhteen? Onko meillä monimuotoinen työelämä?

Tutkimukset osoittavat, että yhdenvertaiseen työelämään on vielä matkaa. Suomessa esiintyy syrjintää rekrytointiprosessissa, työsuhteen aikana ja työsuhteen päättyessä. Vaikenemisen kulttuuri, syrjivät asenteet ja teot estävät inklusiivisen (mukaan ottavan) työympäristön toteutumista. Euroopan tasolla Suomi on tutkimusten mukaan rasistinen maa.

HYVÄ TYÖELÄMÄ HYVÄKSYY ERILAISUUDEN

Ihmiset ovat erilaisia, meillä on näkyviä ja piileviä eroavaisuuksia. Olemme siis monimuotoisia ja erilaisuutta sanotaan jopa rikkaudeksi.

Me myös haluamme olla osallisia, tulla kohdelluiksi arvostaen ja oikeudenmukaisesti. Haluamme tuntea turvallisuutta ja luottamusta työssä – toki myös muussa elämässä.

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus ovat hyvässä työelämässä erottamattomat. Tutkimuksissa on tullut esille, että inklusiivisessa työyhteisössä ratkaistaan tehokkaammin ongelmia, tehdään parempia innovaatioita ja parempaa tulosta. Kun oma organisaatio on monimuotoinen, se heijastaa samalla asiakaskuntaa ja markkinoita. Tällöin organisaatio saa parempaa asiakastyytyväisyyttä. Näin muodostuu onnistumisen kehä.

YHDENVERTAISUUDESTA KILPAILUKYKYTEKIJÄ

Entä jos tehdään yhdenvertaisuudesta kilpailutekijä? Taitavasti tehty hyvä yhdenvertaisuussuunnitelma, joka viedään käytäntöön ja jonka toimenpiteiden tuloksia seurataan, luo myös tuntuvaa lisäarvoa asiakasyrityksille. Se lisää yritysvastuun toteutumista, ja sitä lisää kautta organisaation arvostusta ja kilpailuetua. Edistykselliset yritykset edellyttävät jo omilta asiakkailtaan, että esim. tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma on tehty ennen kuin yhteistyö onnistuu.

ARVOSTUKSEN JA LUOTTAMUKSEN KULTTUURI POIKII MENESTYSTÄ

Menestymme sitä paremmin mitä useampi on mukana työelämässä. Meillä on korkeasti koulutettuja tekniikan alan asiantuntijoita vähemmistöihin kuuluvissa ryhmissä. Näistä osaajista tulee olemaan pulaa eri aloilla, jos emme ota heitä mukaan yhteiskuntaan tasavertaisina jäseninä. Riittävä toimeentulo, hyvä elämä ja oikeudenmukainen työelämä kuuluvat kaikille.

Yhdenvertaisuus ei kuitenkaan tapahdu, se pitää tehdä mahdolliseksi joka päivä yhä uudelleen. Luodaan vahva arvostuksen kulttuuri ja luottamuksen ilmapiiri omalle työpaikallemme. Hyväksytään erilaiset ihmiset, mielipiteet ja tavat. Tuetaan ja autetaan toinen toisiamme aidossa vuorovaikutuksessa. Otetaan kaikki työpaikalla huomioon päätöksenteossa ja hyödynnetään työyhteisön jäsenten potentiaalia.

Avainsanat: