Parempia palveluita ennakoivasti ja jäsenlähtöisesti

|
Uutinen
Kuuntele

TEKin valtuusto haluaa panostaa palveluiden kehittämiseen ja datan parempaan hyödyntämiseen.

TEKin valtuusto kokoontui Turkuun 26.–27.4. pohtimaan toiminnan suuntaviivoja ensi vuodelle.

– Meillä on vahva halu kehittää asioita niin, että TEKin jäsenyys kiinnostaisi enemmän nuoria vastavalmistuneita. Palveluiden tulisi vastata paremmin ja ennakoivammin jäsenten elämäntilanteisiin, kiteytti huhtikuussa TEKin toiminnanjohtaja aloittanut Jari Jokinen.

– TEKin hallitus käsittelee toukokuussa muutosohjelmaa, jossa pohditaan, miltä uusi toimintatapamme tulee näyttämään, Jokinen jatkoi.
 

Data parempaan hyötykäyttöön

TEKin ensi vuoden toiminta sai aikaan vilkkaan keskustelun. Valtuutetut olivat yksimielisiä siitä, että TEKin monipuolista dataa tulisi hyödyntää aiempaa paremmin. Tämän kehittäminen onkin jo aloitettu.

– TEKillä on paljon hyvää ja merkityksellistä dataa olemassa. Tarvittaisiin enemmän analyysia, jotta sitä voitaisiin hyödyntää tehokkaammin jäsenpalveluiden kehittämisessä, linjasi Jaakko Stenhäll (Vihreät).

– Oleellista on kehittää dataan perustuvia uusia palvelupaketteja, lisäsi Petri Takala (Yhtenäinen TEK ja teekkarihenki).

Jäsenyyden kannalta valmistumisvaihe nähtiin varsin kriittisenä hetkenä.

– Huomiota tulisi suunnata etenkin valmistumisen kynnyksellä oleviin jäseniin. Kehitettyjä palveluja voitaisiin myöhemmin laajentaa myös muihin jäsenryhmiin, sanoi Suvi Salomaa (TEKin Nuoret).

– Tärkeää olisi opiskelijoiden parempi tavoittaminen ja sitouttaminen. Pilotoidaan ja jatketaan arvon kirkastamista opiskelijoille, lisäsi Tytti Niemi (Opiskelijat).
 

Lisää verkostoja

Myös verkostojen merkitys työelämässä nähtiin tärkeäksi. Jatkossa valtuutetut haluaisivat panostaa entistä enemmän jäsenten valmentamiseen ja kouluttamiseen sekä verkostojen rakentamiseen. Esimerkiksi uusi Nuorten osaajien forum -koulutusohjelma on lähtenyt hyvin liikkeelle.

– Meidän tulee siirtyä yksittäisistä tapahtumien ja palveluiden markkinoinnista jatkuvaan vuorovaikutukseen, sanoi Kimmo Leveelahti (Tfifarna).

– Voisiko jäseniä kouluttaa laajemmin Nuorten osaajien forum -tyylisesti? Myös tarvetta olisi ammatillisille vertaisryhmille, joissa voisi tavata ja keskustella saman alan osaajien kanssa, ehdotti Reetta Grenman (Yhtenäinen TEK ja teekkarihenki).

Jo pilotoinnissa olevat nuorten jäsenyys -hankkeet TOP 3

1. TEK Lounge ja läsnäolo kampuksilla
  • Kaikki, ketkä ovat käyneet TEK Loungessa, ovat halunneet sen myös omalle paikkakunnalle. Konseptia ollaan laajentamassa muillekin paikkakunnille.
2. Nuorten osaajien forum -valmennusohjelma
  • Valmennuksen on suorittanut 300 jäsentä. Tavoitteena on, että määrä kaksinkertaistuu tämän vuoden loppuun mennessä.
3. TEK valtakunnallisen teekkaritoiminnan alustana
  • Teekkarit eri puolilta Suomea verkostoituvat ja kouluttautuvat. Teemoina hyvä johtajuus ja teekkarikulttuurin uudistaminen.

 

Valtuusto saatteli TEKin entisen toiminnanjohtaja Heikki Kaupin laulaen ja suosionosoituksin eläkkeelle.

 

TEKin hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Källström oli tyytyväinen, että TEKin pitkäaikaiset tavoitteet toteutuivat hallituksen kehysriihessä. Jatkossa työttömyysturvan aktiivisuusvelvoite on mahdollista täyttää osallistumalla ammattiliiton palveluihin. Myös 25 vuotta täyttäneelle työnhakijalle on tulossa oikeus opiskella enintään kuusi kuukautta työttömyysetuutta menettämättä

 

Avainsanat: