Opiskelijoita

Valtuusto päätti lyhentää TEKin opiskelijajäsenyyden kestoa

|
Uutinen

TEKin valtuusto kokoontui 24.-25. maaliskuuta Helsingin Pasilan Triplaan kevätkokoukseen.

TEKin valtuusto päätti lyhentää opiskelijajäsenyyden kestoa kymmenestä vuodesta seitsemään. TEKissä on aiemmin voinut olla opiskelijajäsenenä kymmenen vuoden ajan ilman, että henkilön tarvitsee osoittaa jatkavansa aktiivisesti opintojaan. Valtuusto päätti, että jatkossa opiskelijajäsenenä voi jatkaa vastaavasti kymmenen vuoden sijaan seitsemän vuoden ajan.

Sääntömuutoksen aloite tuli TEKin opiskelijavaikuttajilta ja perusteena oli, että keskimääräinen opiskeluaika sekä opiskeluoikeuden kesto ovat nykyisin seitsemän vuotta. Maksutonta opiskelijajäsenyyttä voi jatkaa yli  seitsemän vuoden jälkeenkin, mikäli pystyy osoittamaan jatkavansa aktiivisesti opintojaan.

Valtuusto päätti myös hyväksyä esitetyt muutokset vaalijärjestyksen momentteihin. Koetut muutostarpeet liittyvät muun muassa havaittuihin ristiriistaisuuksiin ja momenttien nykyaikaistamiseen. TEKin valtuustovaalit käydään jälleen ensi vuonna.

Kokouksessa esitellyt valtuustoaloitteet koskivat kokous- ja koulutustilaisuuksien etäosallistumismahdollisuuksien kehittämistä, opiskelijoiden paluun tukemista osaksi kampuksella toimivia yhteisöjä, opin ottamista koronapandemiasta, mentorointitoimintaa, ulkomaalaistaustaisen syrjinnän ehkäisemistä työelämässä sekä ulostuloa hoitoalan ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten pulasta.

TEKin jäsenmäärä jatkaa kasvuaan

TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen esitteli omassa ajankohtaiskatsauksessaan TEKin jäsenmäärien kehitystä. TEKin jäsenmäärä on kasvanut vuodesta 2019 asti. TEK on yksi eniten kasvavista akavalaisista ammattijärjestöistä. Vastavalmistuneet myös pysyvät entistä paremmin TEKin jäseninä.

- Datahankkeemme myötä TEK pystyy myös yhä paremmin ymmärtämään jäseniä sekä seuraamaan, mitkä asiat vaikuttavat jäsenenä pysymiseen sekä palveluiden käyttöön.

Jokinen kuitenkin muistutti, että paljon työtä on vielä tehtävänä, datahanke ei ole valmis.

Tekniikan osaajilla merkittävä rooli vihreässä siirtymässä

TEKin hallituksen puheenjohtaja Mari-Leena Talvitien mukaan Euroopassa on kuukauden verran eletty uutta aikaa, joka vaikuttaa myös tekniikan osaajiin sekä tekniikan käyttöön.

- Eurooppa miettii erityisesti tulevia energiaratkaisuja ja tekniikan osaajilla on merkittävä rooli vihreässä siirtymässä, hän painotti.

TEKillä puolestaan on tärkeä rooli tekniikan osaajien tukena. Talvitie visioi, että tulevaisuudessa TEK osaisi ennakoida ja tarjota jäsenille sellaisia palveluita, joita he eivät välttämättä edes itse vielä tiedä tarvitsevansa.

Valtuusto on TEKin ylin päättävä elin ja sen jäsenet on valittu demokraattisin vaalein TEKin jäsenten keskuudesta. Valtuustovaalit järjestetään joka kolmas vuosi. Valtuusto valitsee TEKin hallituksen ja päättää taloudesta, esimerkiksi jäsenmaksusta. Valtuusto kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa.