Paremman työelämän jäljillä

|
Blogimerkintä
Kuuntele

Kuvittele kaksi organisaatiota: toisessa valtaosa työntekijöistä rakastaa työtään, toisessa näin kokee vain joka kuudes. Kummassa paikassa haluaisit olla töissä?

Accenturen, Women in Tech -ja Mimmit koodaa -yhteisöjen sekä TEKin yhteistyössä toteutetusta tutkimuksesta selviää, että tekniikan alan yrityksissä on huimia kulttuurieroja. Kyselyssä tekniikan alalla työskentelevät naiset kertoivat työstään ja työntekijäkokemuksestaan, ja näiden vastausten perusteella työnantajat jaettiin inklusiivisempiin ja vähemmän inklusiivisiin organisaatioihin.

Inklusiivisimpia organisaatioita luonnehtivat muun muassa naistyöntekijöiden kokemukset tasavertaisista etenemismahdollisuuksista, vaikuttamismahdollisuuksista, reilusta palkkauksesta, hyvästä kulttuurista ja ilmapiiristä. Vähemmän inklusiiviset yritykset taas epäonnistuivat kaikilla näillä osa-alueilla.

Erot olivat hätkähdyttävän suuria. Siinä, missä inklusiivisimmissa organisaatioissa työskentelevistä naisista 85 prosenttia oli tyytyväisiä etenemismahdollisuuksiinsa, vähemmän inklusiivisissa organisaatioissa vastaava luku oli 21 prosenttia. Inklusiivisimmissa työpaikoissa työskentelevistä naisista 11 prosenttia uskoi, että miehille maksetaan enemmän palkkaa samasta työstä, kun vähemmän inklusiivisissa organisaatioissa 64 prosenttia naisvastaajista koki samoin.

Aikaisempiin tutkimuksiin tasa-arvosta tekniikan alalla nämä tulokset peilaavat mielenkiintoisella tavalla. Ensinnäkin inklusiivisimmissa yrityksissä työskentelevät naiset arvioivat vaikka sukupuolien väliset palkkaerot positiivisemmin, kuin mihin palkkatilastot keskimäärin antavat aihetta. Ja miksipä ei – heidän eletty todellisuutensa todennäköisesti tukee tätä optimismia. Hyvässä työpaikassa ei tarvitse miettiä, jääkö palkka laahaamaan epäoleellisen seikan takia.

Nimenomaan työpaikoilla, arjen teoissa tehtävät valinnat ovat äärimmäisen vaikuttavia.

Mielenkiintoista tuloksissa on myös se, kuinka dramaattisia eroja organisaatioiden työkulttuureissa on. Tasa-arvo kun on asia, jota saattaa olla vaikea paikantaa: siihen vaikuttavat esimerkiksi asenteet, kirjoittamattomat säännöt ja lainsäädäntötyö. Tasa-arvo on yksittäistä työpaikkaa isompi kokonaisuus. Tämä tutkimus kuitenkin osoittaa, että nimenomaan työpaikoilla, arjen teoissa tehtävät valinnat ovat äärimmäisen vaikuttavia.

Työpaikan kulttuuri ratkaisee

Tulokset voi summata toteamalla, että tekniikan alalla työskentelevän naisen kannattaa työtä hakiessa kiinnittää todella paljon huomiota työpaikan kulttuuriin. Saman johtopäätöksen voinee laajentaa koskemaan myös muita tekniikan alan vähemmistöjä, vaikka heidän kokemustaan ei suoraan tässä tutkimuksessa käsitelläkään. Työpaikan kulttuuri vaikuttaa ratkaisevasti naisten mahdollisuuksin edetä, viihtyä ja kukoistaa tekniikan alalla. Ja ylipäätään pysyä alalla. Kulttuurissaan onnistuneiden yritysten naistyöntekijöistä seitsemän prosenttia harkitsi alan vaihtoa, kun vähemmän inklusiivisissa työpaikoissa 53 prosenttia harkitsi alan vaihtoa.

Siinä pureksittavaa työvoimapulasta kärsivälle tekniikan alalle.

Tyttöjä ja naisia on kannustettu tekniikan alalle monilla eri aloitteilla. Samaan aikaan alalla on työpaikkoja, jotka eivät anna heille edes mahdollisuutta. Ehkä meidän tulisikin keskittyä kannustamaan tekniikan alan työpaikkoja korjaamaan toimintansa reiluksi, jos tarvetta on. Alalla on jo hyviä esimerkkejä, joista ottaa mallia.

Lue lisää

Blogi: Miten kohti #kaikkientekniikkaa

Helsingin Sanomat: ”Naisten aivovuoto” pahentaa teknisten alojen osaajapulaa Suomessa – Työyhteisöjen syrjivät toimintatavat saavat naiset vaihtamaan työpaikkaa

Avainsanat: