Palkka-avoimuus takuuksi tasa-arvosta

|
Blogimerkintä
Kuuntele

Sukupuolten välistä tasa-arvoa pidetään yleisesti tärkeänä arvona. Näin kertoo tasa-arvoa useasta eri näkökulmasta mittaava Tasa-arvobarometri. Kuitenkin tasa-arvoon käytännön tasolla sitoutuminen on melko heikkoa.

Tasa-arvobarometrin mukaan jo pelkkä puhe tasa-arvosta aiheuttaa ristiriitaa ja jopa ärtymystäkin. Syy tähän lienee vanhoissa asenteissa ja pinttyneissä tavoissa. Ammatit ja alat ovat edelleen eriytyneet sukupuolen mukaan. Tämä segregoituminen alkaa jo opinnoissa – paljon ennen työelämään siirtymistä.

MIESVALTAINEN TEKNIIKAN ALA

Tekniikan ala yleisesti on ollut miesvaltainen. Tekniikan alalla aloittaneista yliopisto-opiskelijoista vain noin kolmannes oli naisia syksyllä 2019. Työmarkkinatutkimuksemme mukaan jäsenistämme 84 prosenttia työskentelee yksityisellä sektorilla tekniikan alalla. Naisia heistä on 22 prosenttia. Miesenemmistöisillä työpaikoilla työskentelevät naiset kokevat sukupuolestaan suoranaista haittaa työelämässä niin palkkauksessa kuin työuralla etenemisessä.

Työ ja työelämä on tekniikan aloilla entistä monipuolisempaa, tarvitaan siis laaja-alaista osaamista. Pelkkä kannustus epätyypillisiin valintoihin opintojen ja työn suhteen ei riitä korjaamaan tätä ongelmaa. Sitä saadaan muun muassa siten, että näillä aloilla työskentelee tasaisemmin miehiä ja naisia samanarvoisissa tehtävissä. Tarvitaan isompia muutoksia ja asenteiden tuulettamista sekä yhdessä tehtäviä muutoksia.

PALKKA-AVOIMUUDEN PUUTE ON TYÖELÄMÄN TASA-ARVON ESTE

Me TEKissä haluamme edistää työelämän tasa-arvoa ja puhua siitä. Tutkimme tasa-arvon tilaa jäsentemme keskuudessa opiskeluvaiheessa ja työelämässä. Tutkimuksissa palkkojen merkitys nousee merkittävään rooliin, kun tavoitteena on edistää tasa-arvoa.

Tekniikan alalla, erityisesti yksityisellä sektorilla, palkoista vaietaan visusti. Tutkimustiedon mukaan palkkasalaisuus vähentää työntekijöiden tuottavuutta, lisää tyytymättömyyttä ja työpaikan vaihtamista. Kun palkkatietoutta ei ole, palkkausta ei koeta kannustavaksi eikä tasapuoliseksi.

Tasa-arvon toteutuminen on prosessi. Tasa-arvon tilaa pitää tarkkailla samalla tavalla kuin organisaation tulosta, taloutta ja työhyvinvointia.
- Sirkku Pohja

Palkka-avoimuuden puute on työelämän tasa-arvon este. EU-komissio on onneksi ottanut asian osaltaan hoidettavaksi, kun se on luvannut antaa palkka-avoimuudesta sitovan lainsäädäntöaloitteen tänä vuonna. Meille toivottavasti avautuu lähiaikoina mahdollisuus lisätä palkkatietoutta ja -avoimuutta tätä kautta myös Suomessa. Samalla saamme tehokkaan keinon edistää samapalkkaisuutta.

Tasa-arvon toteutuminen on prosessi. Tasa-arvon tilaa pitää tarkkailla samalla tavalla kuin organisaation tulosta, taloutta ja työhyvinvointia. Puhutaan palkasta ja pidetään prosessi käynnissä.

Avainsanat: