Paikallista sopimista ei saa laajentaa ohi työehtosopimusten

|
Uutinen
Kuuntele

Paikallisen sopimisen avaaminen laissa työnantajan ja työntekijän välille ei ole järkevää, sillä lopputuloksena on työehtojen, työssäjaksamisen ja työn tuottavuuden heikkeneminen.

Työaikalain uudistusta käsitellään parhaillaan käynnissä olevassa maan hallituksen kehysriihessä. Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan paikallisen sopimisen rooli on neuvottelujen keskiössä.

Neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN katsoo, ettei paikallisen sopimisen avaaminen laissa työnantajan ja työntekijän välille ole järkevää, sillä lopputuloksena on työehtojen, työssäjaksamisen ja työn tuottavuuden heikkeneminen.

– Pitkällä kokemuksella paikallisen sopimisen toteuttamisesta uskallamme sanoa, ettei nykyisen työehtosopimusjärjestelmän ja henkilöstöedustajien täydellinen ohittaminen johda hyvään lopputulokseen, sanoo TEKin neuvottelujohtaja ja YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki.

– Neuvotteluasetelma työntekijän ja työnantajan välisessä sopimisessa ei ole tasa-arvoinen, vaan kyllä se on lähes poikkeuksetta työntekijä, joka joustaa ja hyväksyy työnantajan sanelemat ehdot, Hankamäki jatkaa.

Neuvotteluasetelma ei ole tasa-arvoinen. Lähes poikkeuksetta työntekijä joustaa ja hyväksyy työnantajan sanelemat ehdot.

Paikallinen sopiminen mahdollista laajasti jo nyt

YTN:n työehtosopimukset mahdollistavat jo nyt varsin laajasti yrityskohtaisen sopimisen, jossa yleensä sopijaosapuolet ovat työnantaja ja henkilöstöedustaja.

– Niillä aloilla, joilla YTN:llä ei ole työehtosopimuksia, käydään jatkuvia kiistoja työaikaan liittyvistä kysymyksistä. Esimerkiksi parhaillaan joudumme metsäteollisuudessa ratkomaan näitä suuren joukon osalta oikeusistuimessa, huomauttaa YTN:n neuvottelupäällikkö Petteri Oksa.

Mikäli paikallisen sopimisen laajentamista pilotoidaan työaikalain myötä, joutuvat työntekijät poikkeuksetta joustamaan työehtojensa osalta.

– Heidät ajettaisiin paikallisen sopimisen nimissä lain määräysten ja samalla työaikasuojelun ulkopuolelle. Emme tarvitse tähän maahan yhtään nykyistä enempää asiantuntijoiden harmaata työtä tai jaksamisongelmia, se ei ole kenenkään etu, Hankamäki toteaa.

– On myös syytä muistaa, että paikallinen sopiminen vaatii molemmilta osapuolilta osaamista ja syvällistä perehtymistä työlainsäädäntöön sekä sopimuksiin, jota henkilöstöedustajillamme on, Oksa täydentää.

Avainsanat: