Oletko vaihtamassa työpaikkaa?

|
Uutinen
Kuuntele

Työpaikan sujuvaan vaihtamiseen liittyy monta huomioitavaa seikkaa. Jotta vältyt riskeiltä, sinun tulee tehdä tietyt asiat myös oikeassa järjestyksessä.

Kun saat ilmoituksen, että sinut on valittu uuteen työpaikkaan, kannattaa ihan aluksi pyytää työsopimusluonnos nähtäväksi. Tutustu siihen huolella. Vastaahan luonnos neuvotteluja ja on ymmärrettävä? Usein tehtävään valittu esittää kommenttinsa luonnokseen ja sitä muutetaan. TEKin lakitietosivuilta www.tek.fi/lakitieto löytyy kattava Työsopimuksen teko -niminen ohje siitä, mitä työsopimuksen tulee sisältää ja millaisia usein käytettyjä, mutta työntekijän kannalta haitallisia ehtoja kannattaa yrittää välttää. TEKin jäsenenä voit lähettää sinulle tarjotun työsopimusluonnoksen TEKin lakimiehille kommentoitavaksi.

Irtisanomisajan pituus

Uuden työn aloittamisen ajankohta tulee lähtökohtaisesti ajoittaa niin, että edellinen työsuhde päättyy ennen uuden alkamista. Irtisanomisajan pituus määräytyy useimmiten työsopimuksessa sovitun mukaisesti. Tietyissä työehtosopimuksissa on määräyksiä, jotka rajoittavat työnantajan ja työntekijän oikeutta sopia irtisanomisajan pituudesta, mutta ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksissa tällaiset määräykset ovat harvinaisia. On tärkeä huomata, että työsopimuslaissa mainittuja irtisanomisaikoja noudatetaan vain, jos työnantaja ja työntekijä eivät ole sopineet irtisanomisajasta.

Työsopimuslaissa mainittuja irtisanomisaikoja noudatetaan vain, jos työnantaja ja työntekijä eivät ole sopineet irtisanomisajasta.

Jos olet siirtymässä kilpailevan yrityksen palvelukseen, tarkista, oletko aiemmin allekirjoittanut kilpailukieltosopimuksen. Tällöin irtisanomisajan lisäksi myös kilpailukieltoajan tulee kulua ennen kuin voit riskeittä aloittaa uudessa työssä.

Irtisanominen on syytä tehdä siten, että voit tarvittaessa näyttää toteen, milloin olet irtisanoutunut. Irtisanominen tulee tehdä henkilökohtaisesti; voit laatia kaksi saman sisältöistä irtisanomisilmoitusta, joista toinen jää työnantajalle ja toinen sinulle. Sinulle jäävään dokumenttiin työnantajan edustaja kuittaa allekirjoituksillaan vastaanottaneensa ilmoituksen. Mikäli henkilökohtaisesti irtisanoutuminen ei ole mahdollista, voit irtisanoutua esimerkiksi sähköpostitse, mutta et tekstiviestillä. Kirjeitse tai sähköisesti lähetetty irtisanominen katsotaan toimitetuksi seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on lähetetty. Mikäli työnantaja kuitenkin on todistettavasti vastaanottanut irtisanomisilmoituksen aikaisemmin, katsotaan irtisanomisen tapahtuneen tuona hetkenä. Siksi sinun kannattaa pyytää työnantajan edustajaa vahvistamaan viestisi perille tulo.

Jos irtisanomisaika on ilmoitettu viikoissa tai kuukausissa, työsuhde päättyy samannimisenä tai -numeroisena päivänä, kuin irtisanominen on toimitettu. Jos irtisanomisaikasi on esimerkiksi kaksi kuukautta ja irtisanoudut 10.2.2020, on työsuhteesi viimeinen päivä 10.4.2020.

Jos irtisanomisaika on ilmoitettu päivissä, irtisanomisaikaan ei lueta sitä päivää, jolloin irtisanominen toimitetaan. Jos irtisanomisaikasi on esimerkiksi 14 päivää ja toimitat irtisanomisesi 1.3.2020, päättyy työsuhteesi 15.3.2020. Työsuhde voi päättyä minä tahansa kalenteripäivänä.

Voimassa oleva työsopimus kannattaa irtisanoa vasta, kun uuden työnantajan kanssa tehty työsopimus on allekirjoitettu. Liian aikainen irtisanoutuminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, että työntekijä on täysin ilman työsuhdetta. Näin voi käydä esimerkiksi, jos potentiaalisessa uudessa työpaikassa joudutaan yllättäen perumaan rekrytointilupa tai työsopimuksen ehdoista ei päästäkään yhteisymmärrykseen.

Työvelvoite ja loma irtisanomisaikana

Irtisanomisaikana työntekijän oikeudet ja velvoitteet ovat normaalisti voimassa. Sinulla on työvelvoite koko irtisanomis­ajan, jollei työnantaja vapauta sinua työvelvoitteesta. Jos sinut vapautetaan työvelvoitteesta, vapautus kannattaa ehdottomasti pyytää kirjallisena, jotta voit tiukan paikan tullen osoittaa, että sinulla on lupa olla poissa töistä.

Vuosilomalaki on normaalisti voimassa myös irtisanomisaikana. Irtisanoutumisesi ei siis laajenna työnantajan oikeutta määrätä sinua pitämään vuosilomaa. Toisaalta mikäli haluat olla irtisanomisaikana lomalla, sinun tulee sopia asiasta työnantajasi kanssa.

Loppupalkka ja korvaukset

Loppupalkka tulee maksaa työsuhteen päättyessä, jos muusta ei ole sovittu. Usein työsopimuksissa lukeekin, että loppupalkka maksetaan vasta myöhemmin, esimerkiksi työsuhteen päättymistä seuraavana työnantajan normaalina palkanmaksupäivänä. Loppupalkan viivästyessä työntekijällä voi olla viivästyskoron lisäksi oikeus niin sanottuun odotusajan palkkaan, kuitenkin enintään kuudelta päivältä.

Työsuhteen päättyessä sinulla saattaa olla pitämättömiä lomapäiviä. Nämä maksetaan lomakorvauksena loppupalkassa. Yleensä lomakorvauksesta ei makseta lomarahaa, koska lomarahan saaminen edellyttää useimmiten sitä, että työtekijä pitää loman. Muut mahdolliset saatavat, esimerkiksi liukuvan työajan saldotunnit tai työaikapankkisaatavat, tulee maksaa niitä koskevien (työpaikkakohtaisten) sääntöjen mukaisesti.

Työtodistus

Työntekijällä on oikeus pyynnöstä saada työtodistus työsuhteen päättyessä. Ilmoita, haluatko suppean vai laajan työtodistuksen. Suppeaan työtodistukseen merkitään työsuhteen kesto ja työtehtävien laatu. Laajaan työtodistukseen merkitään edellä mainittujen lisäksi myös työsuhteen päättymisen syy ja/tai arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä.

Kirjoittaja työskentelee TEKissä työsuhdelakimiehenä.

TEKin jäsenenä saat monipuolista lakipalvelua 

Saat lakipalvelua niin henkilökohtaisesti kuin joustavasti verkossa 24/7. TEKin lakimiehet:

  • tarkistavat työ- ja johtajasopimusluonnoksia,
  • auttavat erilaisissa työsuhteeseen liittyvissä​ 
kysymyksissä,
  • neuvovat perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa,
  • auttavat yrittäjiä esimerkiksi yrityksen perustamiseen ja sopimuksiin liittyvissä asioissa,
  • hoitavat työsuhderiitoja ja neuvovat jäseniä esimerkiksi yt-tilanteissa.

Lisäksi eLakimies-palvelusta saat vastauksen tavallisimpiin lakikysymyksiin. Tutustu myös TEKin lakitietosivuihin ja usein kysyttyihin kysymyksiin: www.tek.fi/lakipalvelut

Avainsanat: