Nyt neuvotellaan julkisilla aloilla

|
Uutinen
Kuuntele

Valtion, yliopistojen ja kuntien korkeakoulutettuja työntekijöitä edustava JUKO haluaa eroon kiky-tunneista. JUKO haluaa uudistaa perhevapaita sekä parantaa työhyvinvointia ja korvauksia matka-ajasta.

Työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut ovat käynnistyneet myös julkisella puolella. Yliopistojen, kuntien, valtion ja kirkon sopimukset ovat voimassa maaliskuun loppuun asti. Uusista sopimuksista alettiin neuvotella porrastetusti tammikuun puolivälin jälkeen. Neuvottelut ovat käynnissä lähes kaikilla aloilla ja myös neuvottelutavoitteet on annettu lähes kaikilla aloilla puolin ja toisin.

Työntekijöitä neuvotteluissa edustaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Akavalaiseen yhdistysten yhdistykseen kuuluu 36 liittoa, mukaan lukien Tekniikan akateemiset TEK.

TEKin jäseniä on JUKOn edunvalvonnan piirissä reilut 5 000. Suurimmat alat ovat yliopistot, valtio ja kunnat. Yliopistoissa tekkiläisiä on noin 2 000, valtiolla noin 1 600 ja kunnissa noin 1 400. (Tilanne tammikuu 2020.) TEKin asiamiehistä Daniel Valtakari toimii yliopistosektorilla, Pia Hiltunen valtiosektorilla ja Tapani Laurikainen kuntasektorilla.

Pia Hiltunen, missä hengessä nyt neuvotellaan?

– Hyvässä hengessä. Koko ajan neuvotellaan ja sovitaan uusia neuvotteluaikoja. Vaikka sopimukset päättyvät tämän kuun lopussa, jatkamme niin kauan kuin on tarvetta. Tuomme kaikkien alojen sopimukset maaliin yhtä aikaa. 

Pia Hiltunen, mistä asioista nyt neuvotellaan?

– Nyt neuvotellaan hyvin samoista asioista kuin yksityisellä puolella eli millä ehdoilla virkamies ja työntekijä työtään tekevät. JUKO haluaa kaikilla aloilla irti kiky-tunneista tai kunnon korvauksen työajan pidennyksestä.

– Työ- ja virkaehdoista tulevat työaika, vuosiloma, perhevapaat, lomarahat ja palkankorotukset sekä sairausloman aikainen palkka. Nämä eivät tule lainsäädännöstä, Hiltunen muistuttaa.

JUKOn neuvottelutavoitteet

Kiky-tuntien poiston tai kompensaation lisäksi JUKOn aloille yhteisiä neuvottelutavoitteita ovat palkankorotukset ja palkkaohjelma tai palkkausjärjestelmän kehittäminen. Prosentuaalisia vaatimuksia ei vielä ole, mutta tavoitteena on korjata koulutettujen ja osaavien tekijöiden ansiotasoa verrattuna yksityiseen sektoriin sekä vastaamaan työn vaativuutta. 

Erityisesti kuntasektorilla neuvotellaan palkkaohjelmasta, joka edistäisi samapalkkaisuutta.

Yliopistojen neuvotteluissa on kiinnitetty huomiota erityisesti määräaikaisuusongelmaan.

– Yliopistosektorilla palkankorotuksen osalta tavoitellaan vastaavaa mitä muilla aloilla on jo sovittu, TEKin asiamies Daniel Valtakari lisää.

Valtion neuvotteluissa esillä ovat olleet työhyvinvointikysymykset, esimerkiksi omien ikääntyvien vanhempien hoitotilanteet.

JUKO näkee, että työhön liittyvä matka-aika tulee korvata työntekijälle. Nyt matkustetaan usein omalla ajalla, jolloin aikaa palautumiselle jää vähemmän.

JUKO tavoittelee uudistuksia perhevapaisiin, muun muassa palkallisen isyysvapaan pidentämistä.

Työhyvinvointi on myös neuvottelupöydällä. JUKO ehdottaa työntekijälähtöisten joustojen lisäämistä, esimerkiksi etätöiden helpottamista.

– Etätyö on myös ilmastoteko, kun tarpeetonta liikkumista voidaan välttää, Daniel Valtakari sanoo.

Lisäksi JUKO haluaa turvata esimiehille tarpeeksi aikaa varsinaiseen johtamistyöhön, parantaa henkilöstöedustajien asemaa muun muassa lisäämällä heidän tiedonsaantiaan sekä yhtenäistää työehtosopimuskaudet.

Seuraa neuvotteluiden etenemistä

  • www.juko.fi
  • somessa: #neuvotellen2020, #sopien2020, @JUKOry

JUKO

  • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö
  • 200 000 edustettavaa, korkeakoulutettuja työntekijöitä ja esimiehiä
  • kunnat, valtio, kirkko, yliopistot, AVAINTA-alat, Kansallisgalleria, Työterveyslaitos
  • akavalainen yhdistysten yhdistys, 11 jäsenyhdistystä, niihin kuuluvia liittoja 36, myös TEK
  • 3 900 luottamusmiestä
  • www.juko.fi