Nuoret tuntevat heikosti työmarkkinoiden rakenteet

|
Uutinen
Kuuntele

Puolet alle 35-vuotiaista ennustaa työviikon lyhenevän. TEKin Teemu Hankamäen mukaan nuorilla on kova usko siihen, että työelämä kehittyy parempaan suuntaan.

Nuorten työelämätietoisuudessa on parantamisen varaa, selviää Tekniikan akateemiset TEKin ja Insinööriliiton alle 35-vuotiaiden jäsenten kyselytutkimuksesta. Moni vastaajista esimerkiksi uskoo virheellisesti palkallisen vanhempainvapaan tai sairaan lapsen hoidon sekä sairasloman palkan tulevan työlainsäädännöstä työehtosopimuksen sijaan. 

– Nuorilla on kova usko siihen, että työelämä kehittyy tulevaisuudessa parempaan suuntaan. Lähes puolet vastaajista on sitä mieltä, että työviikon pituus lyhenee jonkin verran tai merkittävästi seuraavan 20 vuoden aikana, sanoo TEKin työmarkkinajohtaja ja YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki.

Minimipalkkojen sekä palkan yleiskorotusten tiedettiin melko hyvin tulevan työehtosopimuksista. Hankamäen mielestä on tärkeää, että nuoret tietävät, mistä työehdot tulevat.

– Vain tietämällä työehtojen määräytymisen niihin voi vaikuttaa. Liitot edustavat työehtosopimusneuvotteluissa jäseniään. On hyvin paljon jäsenistä kiinni, millainen on tulevaisuuden työelämä. Tässä nuoret ovat avainasemassa, Hankamäki sanoo.

Paikallista sopimista pidetään tarpeellisena, mutta epätasa-arvoisena

Kyselyyn vastanneista 44 prosenttia piti paikallista sopimista tarpeellisena, vaikka pääosan työehdoista toivottiin tulevan joko työlainsäädännöstä tai työehtosopimuksista. Paikallisen sopimisen katsottiin soveltuvan lähinnä osaamisen kehittämisestä sekä etätyöstä ja kilpailukiellosta sopimiseen.

Nuorten mielestä paikallinen sopiminen soveltuu osaamisen kehittämisestä, etätyöstä ja kilpailukiellosta sopimiseen.

Vastaajista 74 prosenttia piti neuvottelutilannetta paikallisessa sopimisessa lähtökohtaisesti epätasa-arvoisena. Työnantajalla on neuvottelussa enemmän valtaa kuin työntekijällä.

– Nuoret eivät halua sopia useimmista työehdoista paikallisesti. He kokevat, että työntekijöillä ei ole tilanteessa neuvotteluvaltaa. Mikäli paikallista sopimista halutaan lisätä, on olennaisen tärkeää, että Suomeen luodaan rakenteet, jotka tekevät paikallisen tason neuvottelutilanteesta tasa-arvoisemman, Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo sanoo.

Nuoret pitävät työehtosopimuksia ja luottamushenkilöitä tärkeinä

Tutkimuksen mukaan peräti 87 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että Suomessa tarvitaan työehtosopimuksia. Vain neljä prosenttia nuorista jäsenistä ei pidä niitä tärkeinä.

Nuoret näkevät luottamushenkilön tarpeellisuuden kiistattomana.

Työehtojen parantaminen nähdään yhtenä liittojen tärkeimmistä tehtävistä. Useiden työehtojen halutaan tulevan joko laista tai työehtosopimuksista paikallisen sopimisen sijaan. 

Kyselyssä luottamushenkilön tarpeellisuus nähtiin kiistattomana. Vain viisi prosenttia vastanneista ei pitänyt luottamushenkilöä tarpeellisena.

– Kun vastaajat ovat alle 35-vuotiaita, tulos on erityisen merkittävä. Luottamushenkilöiden aika työpaikoilla ei todellakaan ole ohi, Samu Salo sanoo.

Tutkimuksen toteutti Aula Research Oy syksyn 2020 aikana Insinööriliiton ja Tekniikan akateemiset TEKin toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 148 Insinööriliiton ja TEKin 18–35-vuotiasta jäsentä.

Lue myös: