Nuoret naisjohtajat ottavat vastuuta johtoryhmissä

|
Uutinen
Kuuntele

Naisten määrä pörssiyhtiöiden johtoryhmissä on kasvussa. Tämän vuoden nimityksistä 39 prosenttia on mennyt naisille. Naisjohtajat ottavat myös yhä useammin liiketoimintavastuuta, etenkin nuoremmassa sukupolvessa.

Tiedot selviävät Keskuskauppakamarin tuoreesta naisjohtajaselvityksestä Naiset ottavat vastuuta johtoryhmissä. Keskuskauppakamari on toteuttanut vuotuisen naisjohtajaselvityksensä nyt neljättä kertaa. Selvitys kattaa kaikki suomalaiset pörssiyhtiöt.

Hallitusten naisjäsenten osuudessa Suomi jatkaa EU-maiden huipputasolla. Suurten pörssiyhtiöiden hallituspaikoista naisilla on 29 prosenttia, keskisuurissa 23 prosenttia ja pienissä 20 prosenttia. Keskiarvo pysyy viime vuotisella tasolla, 23 prosentissa.

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaan mukaan syy siihen, miksi naisia on miehiä vähemmän pörssiyhtiöiden hallituksissa, on yksinkertainen.

– Naisia on erittäin vähän pörssiyhtiöiden liiketoimintajohdossa. Pörssiyhtiöiden hallituksiin tarvitaan erityisesti liiketoiminnan ja kyseisen toimialan osaamista. Naisista suuri enemmistö johtaa kuitenkin tukitoimintoja, kuten henkilöstöhallintoa, viestintää, lakiasioita tai talousasioita eikä liiketoimintaa.

Naisten osuudet ovat kuitenkin kasvussa niin johtoryhmissä yleensä kuin liiketoimintojen johdossa. Naisten osuus pörssiyhtiöiden johtoryhmissä on noussut tänä vuonna 20,7 prosenttiin, kun vuonna 2013 osuus oli 19,2 prosenttia ja vuonna 2012 vielä 18,5 prosenttia.

Liiketoimintavastuu on yhä pääosin miehillä, mutta naisten määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Nyt liiketoimintojen johdossa on 44 naista eli 10 prosenttia liiketoimintojen johtajista, kun vuonna 2011 heitä oli vain 26.

– Kehitys on ilahduttavaa, mutta kasvunvaraa on vielä roimasti. Erityisen hyvä uutinen on se, että tämän vuoden johtoryhmänimityksistä jo 39 prosenttia on mennyt naisille, sanoo Linnainmaa.

Nuoret naiset nousevat liiketoimintajohtoon

Suuri muutos näkyy nuoremmissa sukupolvissa. Niissä naisia nimitetään aiempaa enemmän liiketoimintajohtoon. Sen sijaan vanhemmissa ikäluokissa naiset ovat lähes aina tukitoimintojen johtajia. 51–60-vuotiaista liiketoimintajohtajista vain 5 prosenttia on naisia.

– Toimitusjohtajat ja hallituksen jäsenet tulevat enimmäkseen tuosta ikäluokasta, joten naisten vähäinen määrä sen ikäluokan liiketoimintajohtajista pitkälti selittää sen, miksi naisia on miehiä vähemmän hallituksissa eikä heitä nouse toimitusjohtajiksi, lakimies Antti Turunen Keskuskauppakamarista kertoo.Turusen mukaan tilanne on kuitenkin muuttumassa. Kun 51–60-vuotiaista johtoryhmien naisista peräti 83 prosenttia johtaa tukitoimintoja, alle 50-vuotiaista naisista tuo osuus on pudonnut vajaaseen kahteen kolmasosaan. Tämän vuoden naisten johtoryhmänimityksistä jo 38 prosenttia on mennyt liiketoimintajohtoon.

– Nuoremman sukupolven naiset ovat ottamassa liiketoimintavastuuta aiempaa enemmän. Viimeisen kolmen vuoden aikana naisten määrä liiketoimintajohdossa on kaksinkertaistunut. Jos kehitys jatkuu ja voimistuu, voidaan jatkossa odottaa enemmän naisia hallituksiin ja toimitusjohtajiksi.

Kiintiöt eivät edistäisi naisten määrää liiketoimintajohdossa

Linnainmaa harmittelee EU:ssa ja Suomen hallituksessa pohdittavia hallitusten sukupuolikiintiöitä. Niillä ei pystytä Linnainmaan mukaan pureutumaan todelliseen ongelmaan eli vaikuttamaan naisten määrään yritysjohdossa.

– Jo nykyisellään hallitusten nais- ja miesjäsenten taustat poikkeavat merkittävästi toisistaan, kun kahdella kolmasosalla miehistä on toimitusjohtajakokemusta ja naisista vain kolmanneksella. Naisilla on itse asiassa jo nyt yliedustus talous- ja lakiasianjohtajataustaisissa hallitusjäsenissä suhteessa naisten määrään pörssiyhtiöiden talous- ja lakiasiainjohtajina. Huomio onkin suunnattava siihen, miten saadaan naisia enemmän liiketoimintajohtoon, josta enin osa hallituksen jäsenistä ammennetaan.

Avainsanat: