Myös liittoon kuulumattomat arvostavat yleissitovuutta

|
Uutinen
Kuuntele

Myös järjestäytymättömät nauttivat mielellään liittojen neuvottelemista eduista it-alalla, selviää YTN Tietotekniikan palvelualan ja Tietoala ry:n yhdessä toteuttamasta kyselytutkimuksesta.

Vastauksista selvisi, että jopa 76 prosenttia liittoihin kuulumattomista työntekijöistä piti yleissitovuutta melko tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Lisäksi työehtosopimukseen kirjattuja etuja arvostettiin suuresti myös järjestäytymättömien keskuudessa.

Kyselyyn vastasi yli 800 Suomessa työskentelevää it-alan ammattilaista, joista 11 prosenttia ei kuulunut ammattiliittoon.

– Olin yllättynyt, miten tärkeänä järjestäytymättömätkin pitävät yleissitovuutta ja liittojen neuvottelemia etuja. He maksattavat edunvalvontansa liittoihin kuuluvilla kollegoillaan, mutta nauttivat mielellään sen työn tuottamista hedelmistä. Jos etuja kerta pidetään niin tärkeinä, niin miksi ei itse kuuluta liittoon? Tutkimuksesta ei selviä onko kyse tietämättömyydestä vai itsekkyydestä, pohtii YTN Tietotekniikan palvelualan vastaava asiamies Björn Wiemers.

Työehtosopimuksen takaamat työehdot ovat suosiossa

It-alan järjestäytymättömät työntekijät pitivät liittojen neuvottelemista eduista melko tärkeinä tai erittäin tärkeinä sairausajan palkkaa (yli 85% vastaajista), kolmen kuukauden palkallista äitiysvapaata (76%), lomarahaa (75%) sekä yhden viikon palkallista isyysvapaata (74%).

Myös matka-ajan korvaamista (73%), työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia (71%) ja 7,5 tunnin työpäivää työaikalaissa määritellyn 8 tunnin sijaan pidettiin tärkeinä (69%).

Liittoihin kuuluvat työntekijät pitivät työehtosopimuksen kirjauksia kaikkien etujen kohdalla vielä tärkeämpinä kuin järjestäytymättömät.

- Uskon, että työntekijöille on monesti epäselvää, mitkä edut ovat liittojen neuvottelemia ja mitkä tulevat lainsäädännöstä. Työehtosopimuksessa sovittuja etuja pidetään itsestään selvinä ja niiden kuvitellaan tulevan työlainsäädännöstä. Jos neuvottelemamme edut koskisivat vain järjestäytyneitä työntekijöitä, ammattiliiton jäsenyyttä arvostettaisiin ihan eri tavalla, sanoo Tietoalan puheenjohtaja Jyrki Kopperi.

It-alalla työskentelee lähes 60 000 henkilöä esimerkiksi ohjelmistokehityksen ja -konsultoinnin, palvelin- ja tietokantaratkaisujen, mobiilisovellusten, pelisuunnittelun ja -tuotannon sekä virtuaalitodellisuuden ja keinoälyn parissa. Alan suurimpia työllistäjiä Suomessa ovat muun muassa CGI, Tieto, F-Secure, Fujitsu, Rovio, Accenture, Supercell ja Digia. Alalla on kattava ja yleissitova työehtosopimus, joka on voimassa 1.11.2017-31.10.2020.

Lue myös:

It-alan ammattilaiset huolissaan osaamisensa vanhenemisesta >>

Avainsanat: