Miten yhdenvertainen työpaikkasi on?

|
Uutinen
Kuuntele

TEKin asiantuntijat kokosivat yhteen yhdenvertaisen työpaikan perusteita. Listasta löydät vinkkejä, mistä päästä alkuun ja miten syventää jo aloitettua työtä. Montako rastia organisaationne saa?

Rastita ne kohdat, jotka ovat kunnossa työpaikallasi. Avaa ja tulosta kysely tästä (pdf). Voit tutustua kysymyksiin myös tämän jutun lopussa.

 • 0-5 rastia: Hups, onko jotain unohtunut? Nyt töihin!
 • 6-22 rastia: Hienoa, olette hyvässä alussa! Mihin aiotte tarttua seuraavaksi?
 • 23-25 rastia: Upea tulos! Jatkakaa samaan malliin.

Yhdenvertainen organisaatio =

 • aktiivista yhdenvertaisuustyötä
 • käytännön tukea erilaisiin elämäntilanteisiin
 • kaikenlaisia ihmisiä kunnioittavaa kulttuuria ja puhetta.

Yhdenvertaisuus ei vielä toteudu

21 % TEKin jäsenistöön kuuluvista naisista ja 10 % miehistä oli kokenut syrjintää.
(TEKin yhdenvertaisuuskysely 2020)

26 % rodullistettuun vähemmistöön kuuluvista oli kokenut syrjintää.
(TEKin yhdenvertaisuuskysely 2020)

Syyskuussa 2020 peräti 51 % kokonaan työttömistä diplomi-insinööri- ja arkkitehtityönhakijoista oli vähintään 50-vuotiaita.
(TEM työllisyystilastot 2020)

Selittämätön palkkaero tekniikan alalla naisten ja miesten välillä 2019 on 5 % miesten hyväksi.
(TEKin työmarkkinatutkimus 2019)

Keskijohdossa työskentelevistä joka viides on nainen, ylimmässä johdossa vain joka kymmenes.
(TEKin Valitaanko pätevä vai nainen -raportti 2019)

Tasa-arvosuunnitelma puuttuu 23 %:lla yksityisen sektorin, 8 %:lla kuntasektorin ja 5 %:lla valtion organisaatioista.
(Työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmat ja palkkakartoitukset 2020)

Miten yhdenvertainen työpaikkasi on?

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmat

 • Asetetaanko suunnitelmassa selkeät tavoitteet ja aikataulu niiden saavuttamiseksi?
 • Käsitelläänkö tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat henkilöstöedustajien kanssa säännöllisesti?

Palkkatasa-arvo

 • Onko perusteettomat palkkaerot kartoitettu ja korjattu?
 • Onko palkkauksen perusteet kerrottu ymmärrettävästi kaikille työntekijöille?

Tasa-arvoinen rekrytointi

 • Onko rekrytoinneissa pyritty tavoittamaan monipuolinen hakijajoukko? Onko rekrytointivaatimukset mietitty niin, ettei hakijajoukkoa rajata perusteettomasti (esim. vaatimus suomen kielen taidosta)?
 • Onko kokeiltu anonyymia rekrytointia?

Johdon diversiteetti

 • Onko asetettu tavoite eri ryhmien edustukseen johtoryhmässä? Onko tavoitteen toteutumiselle asetettu aikataulu? Seurataanko tavoitteen toteutumista?
 • Huolehditaanko moninaisuudesta jo keskijohdossa?

Yhdenvertaisuus työpaikalla

 • Onko työpaikalla järjestetty yhdenvertaisuuskoulutusta johdolle ja henkilöstölle?
 • Keskustellaanko syrjinnästä avoimesti ja ennaltaehkäisevästi?
 • Onko yhdenvertaisuutta auditoitu?

Häirintään ja kiusaamiseen puuttuminen

 • Onko työpaikalla olemassa kirjattuja käytäntöjä häirinnän esiintuomiseen? Tunnetaanko käytännöt?
 • Onko mietitty toimintatavat, joilla häirinnästä kertova kohdataan sensitiivisesti?

Työpaikan puhetavat ja huumori

 • Onko työpaikan huumori syrjinnästä vapaata? Vältetäänkö puheissa ennakko-oletuksia ja stereotypioita?
 • Saavatko kaikki äänensä kuuluviin työyhteisössä?

Inklusiivinen viestintä

 • Näkyykö monimuotoisuus viestinnässä (esim. nettisivuilla tai somessa)? Näkyykö kuvamaailmassa monipuolisesti erilaisia ihmisiä? Tarkistetaanko tekstien sisältö inklusiivisuuden osalta?

Tuki elämänkaaren kaikissa vaiheissa

 • Huomioidaanko eri ikäisten johtaminen?
 • Tuetaanko sairaslomalta palaavaa töihin paluussa (esim. työjärjestelyt ja työaikajoustot)?
 • Kannustetaanko molempia vanhempia perhevapaisiin?

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen huomiointi

 • Huomioidaanko työpaikalla, että kaikki eivät välttämättä ole heteroita?
 • Huomioidaanko vähemmistöjen tarpeet työpaikalla (esim. sosiaalitiloissa)?
 • Osataanko vähemmistöasema huomioida esimerkiksi uupumistilanteissa (esim. johdon, HR:n ja työterveyshuollon toiminnassa)?

Työpaikan aliedustettujen ryhmien tukeminen

 • Saavatko esimerkiksi eri sukupuolet yhtä paljon johdon tukea uralla etenemiseen (esim. mentorointia, kannustusta ja coachausta)?

Esteettömyys työpaikalla

 • Hankitaanko esteettömiä työvälineitä niitä tarvitseville?
 • Onko selvitetty, mitä tehtäviä olisi mahdollista hoitaa liikuntarajoitteet huomioiden?
Avainsanat: