TEKin uusi hallitus.

Mari-Leena Talvitie jatkaa puheenjohtajana

|
Uutinen

Talvitie haluaa TEKin jatkavan yhdenvertaisuuden edistämistä ja työelämän syrjivien rakenteiden purkamista.

Kuvateksti: TEKin hallitus 2023–2026. Takana vasemmalla Elina Wanne, Pia Humalajoki, Anne Granat-Jukakoski, keskellä Peppi Seppälä, Johanna Ahopelto, Mikko Lasanen, edessä Jari Nummikoski, Mari-Leena Talvitie, Arto Timperi ja Mikko J. Salminen. Kuvasta puuttuvat Maria Kultanen ja Noora Rautio.

Tekniikan akateemiset TEKin uusi valtuusto valitsi diplomi-­insinööri, kansanedustaja Mari-Leena Talvitien jatkamaan TEKin hallituksen puheenjohtajana järjestäytymiskokouksessaan Helsingissä perjantaina 8. syyskuuta.

– Me tekkiläiset rakennamme yhdenvertaista, turvallista työelämää ja yhteiskuntaa kaikille taustoista riippumatta. Jatkamme työtä yhdenvertaisuuden edistämiseksi, tavoitteenamme purkaa työelämän syrjiviä rakenteita ja asenteita. Jokaisen on saatava työskennellä omana itsenään ja jokaisella on oikeus hyvään ja reiluun työelämään, Mari-Leena Talvitie linjaa.

Rakennamme teknologiamurrosta luottavaisena ja sopivasti kriittisenä.

Talvitien mukaan TEKissä kehitetään vaikuttavia jäsenpalveluita perustuen tietoon tekkiläisten toiveista ja tarpeista, mukaan lukien yksilölliset palvelut. Työn ja perhe-elämän tasapainoa edistetään vaikuttamis- ja sopimustoiminnassa. Tekkiläisten tulotason nosto tulee jatkossakin olemaan yksi edunvalvonnan päätavoitteista.

– Me tekkiläiset edesautamme työmarkkinoiden kansainvälistymistä ja samalla huolehdimme, että Suomessa on korkeaa osaamista ja osaajia tulevaisuudessakin. Erityisesti nyt, kun sekä valtio että yksityinen sektori kasvattavat TKI-panostuksia, osaajien määrä ei voi muodostua pullonkaulaksi. Muiden kuin suomenkielisten jäsenien osuus kasvaa myös TEKin jäsenkunnassa ja se näkyy monipuolisessa palvelutarjonnassamme.

Talvitien mielestä ammattijärjestön tulee olla aloitteellinen keskustelija, kun on kyse uusia teknologioita koskevista eettisistä pelisäännöistä. Tämä koskee muun muassa tekoälyn ja uusien energia­ratkaisujen mahdollisuuksien ja riskien ymmärtämistä sekä lakeihin ja työehtosopimuksiin vaikuttamista.

– Rakennamme teknologiamurrosta luottavaisena ja sopivasti kriittisenä. Ihmisen, teknologian ja yhteiskunnan kehityksessä arvojen ja ihmisen on oltava ajurina, ei seuraajana. Teknologiakehitys muuttaa jatkuvasti myös työmarkkinoita. Näiden muutosten tulee näkyä myös TEKin edunvalvontapalveluiden kehityksessä.

Mari-Leena Talvitien johtama TEK pyrkii jatkossakin siihen, että digitalisaatiolla ja vihreällä siirtymällä rakennetaan vastuullista ja kestävää yhteiskuntaa. TEK tukee yhteiskunnallisia ratkaisuja, joilla tekniikka parhaiten edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, esimerkiksi energia- ja resurssitehokkuutta lisääviä innovaatioita.