Luottamusmies, ole tasa-arvon airut

|
Blogimerkintä

Naisten ja miesten välinen tasa-arvo työelämässä edistyy parhaiten, kun sitä viedään eteenpäin kaikilla tasoilla.

Sinä, luottamusmies olet työpaikan tasa-arvon aktiivisen kehittäjän ja edistäjän roolissa mitä suurimmassa määrin. Olet näköalapaikalla ja avainasemassa asioiden edistämisessä ja puheeksi ottamisessa. Sinulla on tukenasi lainsäädäntö, työehtosopimukset, paikalliset sopimukset ja oma liittosi.

Tasa-arvo edistyy niin puhumalla kuin konkreettisin toiminkin. Ota siis tasa-arvo puheeksi työpaikallasi edustettaviesi ja työnantajasi kanssa. Keskustelun herättäjänä voi toimia tasa-arvosuunnitelma ja siihen liittyvä palkkakartoitus. Jos suunnitelma on tehty, miettikää sen päivittämistä ja työpaikkanne tämänhetkistä tasa-arvon tilaa keskustellen tai kyselyn avulla. Palkkakartoituksen säännöllinen tekeminen on tärkeää palkkatasa-arvon toteutumisen varmistamiseksi. Roolisi luottamusmiehenä antaa hyvät mahdollisuudet tehdä työnantajalle ehdotuksia ja aloitteita tasa-arvon edistämiseksi näiden selvitysten perusteella.

Tasa-arvoa edistetään puhumalla ja konkreettisin toimin.

Keskustele työpaikallasi tasa-arvon näkökulmasta myös rekrytointikäytänteistä, palkoista, uramahdollisuuksista, keskustelukulttuurista ja kielenkäytöstä. Luottamusmiehenä voit näyttää hyvää esimerkkiä, kun kohtelet kaikkia työyhteisösi jäseniä oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.

Tasa-arvotilanteen selvittämisen ja palkkakartoituksen jälkeen asetetaan työnantajan kanssa konkreettiset tavoitteet tasa-arvosuunnitelmaan ja laaditaan toteutumisen seuranta-aikataulu.

Roolisi antaa sinulle mahdollisuuden lisätä työpaikallasi tietoa tasa-arvon edistämisestä. Kun tietoisuus kasvaa, ymmärrys lisääntyy ja tasa-arvosta tulee osa jokaisen työtä. 

TYÖYHTEISÖ HYÖTYY TASA-ARVON EDISTÄMISESTÄ MONIN TAVOIN

Tasa-arvoasioista keskustelu ja tavoitteiden konkretisointi lisäävät läpinäkyvyyttä. Organisaation luotettavuus lisääntyy henkilöstön ja asiakkaiden keskuudessa. Tämä puolestaan parantaa organisaation mainetta, kasvattaa innovatiivisuutta ja sitoutumista organisaatioon. Henkilöstön työssä jaksaminen ja työtyytyväisyys paranevat, mikä taas kasvattaa tuottavuutta.

Tasa-arvoinen työyhteisö koetaan oikeudenmukaiseksi. Työterveyslaitoksen tutkimusten mukaan oikeudenmukainen johtaminen vähentää tuntuvasti työntekijöiden sairaslomille jäämisen riskiä. Työelämän tasa-arvossa on pitkälti kyse erilaisuuden ymmärtämisestä ja hyväksymisestä – tasa-arvoisuuden tavoitteena on kaikkien oikeudenmukainen kohtelu.

Tasa-arvoisen työpaikan toteuttaminen olisi varmasti hyvä tavoite tälle luottamusmieskaudellesi.
Aloita keskustelu jo tänään. Suomessa jo 1850-luvulla aloitettu tasa-arvotyö ansaitsee jatkoa.

Avainsanat: