Lasse Laatunen: Työmarkkinatilanne turhaan tiukka

|
Uutinen
Kuuntele

Lasse Laatusen mielestä metsäteollisuuden ja teknologiateollisuuden yritysten nykyjohtajien halu neuvotella yrityskohtaisia työehtosopimuksia perustuu osin harhaiseen ajatteluun.

Työnantajajärjestö EK:n eläkkeelle jääneen työmarkkinajohtajan Lasse Laatusen mukaan yritysjohdossa on tapahtunut sukupolvenvaihdos, ja uudet johtajat eivät ymmärrä täysin työmarkkinoiden toimintalogiikkaa. Halu murtaa ay-liikkeen valta ja pyrky hakea selkävoittoja eduskunnan avustuksella saattavat kääntyä itseään vastaan.

– Tämän päivän yritysjohto kuvittelee esimerkiksi, että paikallinen sopiminen on sama asia kuin työnjohto-oikeus eli työpaikoilla pitäisi tehdä niin kuin työnantaja sanoo. Ei se niin ole. Sopimus on juridinen tahdonilmaus kummaltakin osapuolelta, Laatunen sanoi Insinööriliiton ja Tekniikan akateemiset TEKin Teollisuusseminaarissa Kalajoella maanantaina.

Aiempi sukupolvi ymmärsi nykyistä laajemmin esimerkiksi sen, että hyvin toimiva työmarkkinamekanismi on yhteiskunnallinen sovittelumekanismi ja osapuolten on parempi päättää itse asioista kuin antaa muiden päättää.

– Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toiminnassa näkyy, että työnantajat ovat alkaneet ajatella, että mistä työmarkkinapolitiikassa luovutaan, saadaan politiikassa takaisin. Työnantajapuoli ehkä ajattelee, että kun hävitetään sopiminen, niin hävitetään myös ay-liikkeen valta. Ei ole kuitenkaan ajateltu, että saisivatko osapuolet aikaan parempia sopimuksia keskenään sopimalla kuin politiikan kautta.

Laatunen muistuttaa, että Suomessa ei ole aina porvarihallitus ja jos olisikin, työnantajien ei kannattaisi luottaa siihen, että poliitikot päättävät asioista työnantajien haluamalla tavalla.

– Työmarkkinajärjestöt pystyvät usein sopimaan asioista, joita poliitikot eivät pysty. Esimerkiksi tästä kelpaa eläkejärjestelmä ja sen uudistaminen. Eduskunnasta voi tulla vaikka mitä, kaikella kunnioituksella edustuksellista demokratiaa kohtaan.

Laatunen suositteleekin työmarkkinaosapuolia muistamaan vanhoja työmarkkinaviisauksia ja noudattamaan työmarkkinaneuvottelujen ehkä joskus omituistakin logiikkaa.

– Itse neuvottelemalla saadaan usein parempia sopimuksia, ja ainakin tiedetään, että mitä saadaan ja mitä ei. Osapuolet usein myös ymmärtävät, mikä on toiselle osapuolelle mahdollista ja mikä ei, ja mikä on pitkällä aikavälillä järkevää. Politiikan sykli on neljä vuotta, mutta työmarkkinapolitiikan sykli on paljon tätä pidempi.

Toivoa näkyvissä

Lasse Laatusen mukaan metsäteollisuuden ja teknologiateollisuuden työnantajat ovat ajamassa itseään tilanteeseen, josta vetäytyminen voi tulla kalliiksi.  

Laatunen sanoo, että työmarkkinoilla vallitseva vakaus on ollut kovan työn tulos eikä ole takeita siitä, että vakaus säilyy, jos järjestelmää muutetaan.

– Nyt työnantaja uskoo, että työrauha säilyy, vaikka neuvottelut siirtyvät yritystasolle. En usko siihen. Nykytilanne on monien väärinarviointien summa, joka ei ehkä laukea kuin kriisin kautta. Toivottavasti vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi.

Laatusen mukaan nykyisessä tilanteessa on näkyvissä jo hieman valoa. Nokian liittyminen Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäseneksi saattaa olla merkki siitä, että asiat etenevät järkevään suuntaan.

– Nokia olisi voinut tehdä oman yrityskohtaisen sopimuksen halutessaan, koska heillä olisi ollut resurssit siihen. He valitsivat kuitenkin toisin ja se on hyvä uutinen.
 

Avainsanat: