Kunta-alan työntekijät saivat vihdoin uudet sopimukset

|
Uutinen
Kuuntele

Kiky-tunnit poistuvat, palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaisia.

Päivitetty 3.6. Lisätty tieto kirkon neuvottelutuloksesta jutun loppuun.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn hallitus on hyväksynyt kunta-alan uuden pääsopimuksen ja yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ajalle 1.4.2020–28.2.2022. Samalla hyväksyttiin myös opettajien, lääkärien ja kuntien teknisen henkilöstön sopimukset.

Kunta-alan yli 420 000 palkansaajasta joka kolmas on JUKOn sopimusten piirissä. Kunta-alalla työskentelee noin 1 400 TEKin jäsentä (tilanne tammikuu 2020). TEK edustaa jäseniään neuvotteluissa osana JUKOa.

Kuntasopimuksesta neuvottelevat JUKOn kanssa Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty), Sote (Super ja Tehy) ja KT Kuntatyönantajat. Sopimusneuvotteluja käytiin tammikuun puolivälistä lähtien.

Palkat nousevat, kiky poistuu

Nyt sovitut palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaisia, kuten vappuna kaatuneessa valtakunnansovittelijan ratkaisuesityksessä. Tänä vuonna palkat nousevat elokuussa 26 euroa, kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia. Ensi vuoden huhtikuussa maksuun tulee paikallisesti kohdennettava erä 0,8 prosenttia ja prosentin yleiskorotus. 

– Nyt saavutettu neuvottelutulos oli itse asiassa TEKin jäsenten kannalta paljon parempi kuin aiemmin käsittelyssä ollut valtakunnansovittelijan sovintoesitys, koska teknisen henkilöstön oman TS-sopimuksen jatkuminen käytännössä saatiin turvattua. Lisäksi sopimus tuo hieman suuremmat yleiskorotukset sekä kiky-työajan poistumisen nopeammin, kommentoi Tapani Laurikainen, joka toimii TEKin asiamiehenä kuntasektorilla.

Kiky-tunnit poistuvat 31.8. eli kuukautta aiemmin kuin sovittelijan esityksessä. Samalla lomarahan vaihtamisesta vapaaksi tulee joustavampaa. Myös työaikojen tarkastelujaksoihin ja jaksotyömääräyksiin tulee vähäisiä, lähinnä sovintoesitykseen pohjautuvia muutoksia.

Palkkaohjelma etenee

Merkittävä parannus sovintoesitykseen on JUKOn ja JAUn tavoitteleman palkkaohjelman eteneminen yhteiseksi ja pysyväksi tilastohankkeeksi, joka selvittää syitä yksityisen ja kuntasektorin väliseen palkkaeroon ja keinoja sen korjaamiseen.

Sopimuksessa on sovittu myös kunnallisen pääsopimuksen jatkamisesta, sopimusalamuutoksista ja maakuntauudistukseen liittyvästä sopimusjärjestelmän valmistelusta.

Kunnan kaikki pääsopijajärjestöt neuvottelevat sote-sopimuksen sisällöstä elokuun 2021 loppuun mennessä. Jos neuvotteluissa ei sovita muuta, uudet työehdot tulevat voimaan maakuntauudistuksen myötä 1.1.2023. Kuntien teknisen henkilöstön sopimusmuutokset neuvotellaan maakuntauudistuksen voimaantuloon mennessä. 

  • Kunta-alan lisäksi neuvottelutulos on saatu julkisella puolella valtiolle, yliopistoille, Kansallisgalleriaan, Avainta-aloille, Työterveyslaitokselle ja kirkolle.
  • Lisätietoa: www.juko.fi