Korona heikensi tekniikan alan opiskelijoiden hyvinvointia

|
Uutinen
Kuuntele

– Melkein puolet maan terävimmästä nuorisosta kokee hyvinvointinsa korkeintaan keskinkertaiseksi. Se on erittäin huolestuttava tulos, TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen sanoo.

Tekniikan Akateemiset TEKin vastavalmistuneiden palautekyselyn mukaan 35 prosenttia tekniikan alan vastavalmistuneista koki korona-ajan heikentäneen opiskelijoiden hyvinvointia yliopistossa. TEKin opiskelijatutkimuksen mukaan vain 44 prosenttia tekniikan alan opiskelijoista koki henkisen hyvinvointinsa korkeintaan kohtalaiseksi.

– Vajaa 40 prosenttia opiskelijoista tuntee hukkuvansa nykyiseen työmäärään. Liian moni kuormittuu opiskeluista niin paljon, että se häiritsee nukkumista ja läheisiä ihmissuhteita sekä muuta arkielämää. Tulokset ovat pysyneet suunnilleen samoina viimeiset viime vuotta. Korona on hankaloittanut tilannetta entisestään, TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen sanoo.

– Tulokset vastaavat erittäin hyvin Helsingin yliopiston opiskelijoille huhtikuussa 2020 tekemää tutkimustamme, jonka mukaan 24 prosenttia opiskelijoista oli uupunut ja 18 prosenttia oli erittäin voimakkaasti uupunut. Joulukuussa tekemämme tutkimuksen mukaan uupuneiden opiskelijoiden määrä oli 33 prosenttia ja voimakkaasti uupuneiden määrä jo 26 prosenttia. Nämä luvut on otettava vakavasti, professori Katariina Salmela-Aro Helsingin yliopistosta sanoo.

Korona vaikeutti työllistymistä

Korona näkyi vuonna 2020 valmistuneiden työllistymisessä. TEKin vastavalmistuneiden palautekyselyn mukaan kaikista vastanneista työtä etsi valmistumisvaiheessa 20 prosenttia, mikä on kolme prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2019. Koronan vaikutus näkyy erityisesti verrattaessa alkuvuonna ja loppuvuonna valmistuneita, sillä työtilanne heikkeni vuoden loppua kohti.

– Monet jo työllistyneet kokivat koronan vaikutukset esimerkiksi lomautusten kautta. Huhtikuussa lomautukset räjähtivät monikymmenkertaisiksi, ja koskivat myös vastavalmistuneita, sanoo TEKin analyytikko Arttu Piri.

Työtilanne vuonna 2020 valmistuneilla oli kuitenkin vain hieman heikompi kuin vuonna 2019 valmistuneilla. Valmistumishetkellä 67 prosentilla oli työsopimus ja työsuhteessa olevilla 74 prosentilla oli vakituinen työsuhde.

Hyvinvointi strategiseksi tavoitteeksi

Korona on myös viivästyttänyt jonkin verran vuoden 2020 sisällä valmistuneiden opintoja. 29 prosenttia TEKin vastavalmistuneiden palautekyselyyn vastanneista arvioi opintonsa tai valmistumisensa viivästyneen 1–6 kuukautta. Osuus on kolme prosenttiyksikköä edellistä vuotta isompi.

– Yliopistot voisivat asettaa opiskelijoiden hyvinvoinnin yhdeksi strategiseksi tavoitteeksi ja onnistumisensa mittariksi. Esimerkiksi kestävien teknologioiden kehitykseen liittyviä haasteita, joita tekniikan alalta valmistuneet saavat työurallaan ratkoa, ei ratkaista ilman luovuutta, innovatiivisuutta ja mielen kirkkautta. Meidän tulee pitää huolta heistä, jotka rakentavat yhteisen tulevaisuutemme, Jari Jokinen muistuttaa.

Koronasta huolimatta tekniikan alan vastavalmistuneet ovat pysyneet tyytyväisinä opintoihinsa. 93 prosenttia tekniikan opiskelijoista oli tyytyväisiä opintoihinsa ja 79 prosenttia valitsisi saman tutkinnon uudestaan.

TEK on tukenut opiskelijoiden hyvinvointia lahjoittamalla 125 000 euroa opiskelijoiden mielenterveyttä edistävälle Nyyti ry:lle. Lahjoituksella toteutettava TEKin ja Nyytin mielenTEKoja -hanke tukee tekniikan ja luonnontieteellisten alojen opiskelijoiden mielenterveyttä ja hyvinvointia.

  • Tule kuulemaan lisää tekniikan alan yliopistokoulutuksen tulevaisuudesta TEKin ja alan yliopistojen Future-Proof Engineering Education -webinaariin 13.4. klo 12-15. Ilmoittaudu mukaan

Näin tutkimukset tehtiin

TEKin opiskelijatutkimuksen 2020 tiedonkeruu suoritettiin 29.9.-6.10.2020. Kyselyyn vastasi yhteensä 3 808 henkilöä.

Lue lisää opiskelijatutkimuksesta

Suomessa oli vuonna 2020 noin 25 000 TkK-, DI- tai arkkitehtitutkintoon tähtäävää yliopisto-opiskelijaa, joista noin 3000 valmistui ylempään tutkintoon 2020. Valmistuneista 79 prosenttia (2366) vastasi TEK Graduate Survey –palautekyselyyn.

Lue lisää vastavalmistuneiden palautekyselystä