Kilpailukieltojen käyttöön etsittävä vaihtoehtoja

|
Uutinen
Kuuntele

TEKin mielestä olisi tärkeää, ettei perusteettomia kilpailukieltolausekkeita käytettäisi.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti elokuussa selvityksen kilpailukieltosopimusten käytön rajoittamisen vaihtoehdoista. Aihe on todella tärkeä TEKin jäsenten kannalta ja kilpailukieltojen käyttöön tulisi etsiä vaihtoehtoja. Kilpailukieltosopimukset ovat yleistyneet viime vuosien aikana merkittävästi ja yhä useammalle sitä ehdotetaan työsopimusta laadittaessa.

TEKin mielestä olisi tärkeää, ettei perusteettomia kilpailukieltolausekkeita käytettäisi. Käytännössä kaikkiin työtehtäviin voidaan asettaa kilpailukielto, vaikkei sillä olisi perustetta. Työntekijän on vaikea tietää, onko peruste aito vai ei. Kun työntekijälle on asetettu kilpailukielto ja hän haluaisi vaihtaa työpaikkaa, niin hänen on vaikea tietää, onko juuri hänen työsopimuksessaan oleva kielto aiheellinen vai ei. Ainoastaan oikeudessa riitauttaminen toisi asiaan lopullisen ratkaisun.

Yksi keino voisi olla se, että työnantajalle kilpailukiellon asettaminen olisi vastikkeellinen. Nyt se on käytännössä riskitön työnantajalle ja työnantajan on helppo asettaa se työsopimuksiin. Ainoastaan yli 6 kuukauden pituisissa kilpailukielloissa työnantaja joutuu maksamaan korvausta. Enintään 6 kuukauden pituisissa kilpailukielloissa työnantajan ei tarvitse korvata työntekijälle mitään. Vastikkeellisuus antaisi työnantajalle aiheen pohtia tarvetta asettaa kilpailukielto työsopimukseen. Myös salassapitosopimuksilla voidaan suojata työnantajan liikesalaisuuksia, joita kilpailukieltosopimuksilla yleensä pyritään suojelemaan.

Toinen tärkeä keino voisi olla se, että työnantajan tulisi perustella nimenomaisessa työsuhteessa se, mitä he katsovat olevan kilpailevaa toimintaa. Mikäli kilpailevaa toimintaa ei ole lainkaan määritelty työsopimuksessa, niin se jää epämääräiseksi ja työntekijä joutuu itse pohtimaan, mikä on sopimuksen vastaista toimintaa. Työntekijän harkitessa työpaikan vaihtoa asia voi olla hankala nostaa esiin työnantajan kanssa. Parasta olisi käydä asia läpi ja kirjata se jo työsopimusta tehtäessä, jotta molemmat osapuolet tietäisivät, mikä on sopimuksen vastaista ja mikä on sallittua.

Kirjoittaja työskentelee TEKissä lakimiehenä.

Avainsanat: