Kauppi: EK:n päätös heikentää ylempien toimihenkilöiden työmarkkina-asemaa

|
Uutinen
Kuuntele

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n päätös irtisanoa keskusjärjestöjen väliset sopimukset heikentää kymmenien tuhansien palkansaajien työmarkkina-asemaa.

Esimerkiksi niin sanotuilla sopimuksettomilla aloilla työskentelevät 70 000 ylempää toimihenkilöä eivät ole enää minkäänlaisten sopimusten piirissä. Eniten heitä työskentelee kaupan alalla ja metsäteollisuudessa.

– EK:n päätös korostaa työehtosopimusten merkitystä ja niiden solmiminen kaikille aloille on entistäkin tärkeämpää, TEKin toiminnanjohtaja ja neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi huomauttaa.


Pattitilanne ratkaistava nopeasti

Vaikka EK:n jäsenliitot ovat sitoutuneet kunnioittavansa keskusjärjestösopimuksia työehtosopimuskauden loppuun asti, on välttämätöntä ratkaista irtisanottujen sopimusten vaikutukset pikaisesti esimerkiksi yhteistoiminnan osalta.

– Työmarkkinapolitiikka tarvitsee nyt rakentavaa otetta, luottamusta ja vastuullisia ratkaisuja, jotta orastava talouskasvu parantaisi myös työllisyystilannetta, Kauppi jatkaa.

– Sopimusten irtisanomisen ajankohta luo turhia paineita tulevalle neuvottelukierrokselle, Kauppi toteaa.

YTN arvioi parhaillaan päätöksen vaikutuksia tarkemmin kaikkien alojen työehtosopimuksiinsa sekä sopimuksettomien alojen osalta.


Toimialat voisivat neuvotella sopimusten siirtämisestä jo keväällä

Aiemmin tänään 17.2. palkansaajakeskusjärjestöt esittivät, että Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n purkamista keskusjärjestösopimuksista käydään jokaisella toimialalla sopimusneuvottelut jo tämän kevään aikana.

Työntekijä- ja työnantajaliitot voisivat yhdessä sopia, että työehtosopimusten nykyisiin keskusjärjestösopimuksiin liittyvät määräykset säilyvät sisällöltään sellaisenaan myös nykyisen työehtosopimuskauden päättymisen jälkeen.

– Näin syksyn sopimuskierroksella vältettäisiin lisävaikeudet ja mahdolliset työrauhaa vaarantavat tekijät. Keskusjärjestöt toteavat tiedotteessaan.

Avainsanat: