Kaupan alan ylemmät toimihenkilöt tarvitsevat oman työehtosopimuksen

|
Uutinen
Kuuntele

Kaupan alalla työskentelee noin 30 000 ylempää toimihenkilöä. Tavoitteena on saada oma työehtosopimus vuoteen 2016 mennessä.

Kaupan alan ylemmät toimihenkilöt työskentelevät asiantuntija- ja esimiestehtävissä niin vähittäis- kuin tukkukaupassakin. Ylempiä toimihenkilöitä alalla työskentelee noin 30 000. Toimiala on yksi suurimmista koko Suomessa. Vielä viisi vuotta sitten ala arvioi tarvitsevansa useita tuhansia osaajia lisää, mutta ennusteet ovat muuttuneet synkemmiksi viime vuosina.

Ala on ollut rakennemuutoksen kourissa viimeiset vuodet, jossa esimerkiksi verkkokaupan kasvulla on ollut merkittävä rooli. Eikä vaikea taloudellinen tilanne ole jättänyt myöskään kaupan alaa osattomaksi. Kahden viime vuoden sisään alalla on nähty massiivisia irtisanomisia, jotka käynnistyivät jo ennen talouden taantumaa. Irtisanomisilta eivät ole välttyneet ylemmät toimihenkilötkään.

– Yritykset petrasivat tuloskuntoaan irtisanomalla henkilöstöään jo ennen taantumaa. Niihin ei ollut tuolloin minkäänlaisia perusteita, kun alan yritykset tahkosivat samaan aikaan voitollisia tuloksia, arvioi kaupan alan vastuullinen asiamies Ville-Veikko Rantamaula Ylemmät Toimihenkilöt YTN:stä.

Vuoden sisään irtisanomistahti on kiihtynyt ja lisää on valitettavasti odotettavissa. Useissa yrityksissä työstetään uusia toimintamalleja, joissa keskiössä ovat osaaminen sekä henkilöstö. Kaikki henkilöstöryhmät eivät voi antaa panostaan tähän tärkeään työhön, sillä ylemmillä toimihenkilöillä ei alalla ole omaa sopimusta.

– Oman työehtosopimuksen puute näkyy paitsi ylempien toimihenkilöiden asemassa ja palkkatasossa, myös siinä, ettemme monestikaan ole mukana kehittämässä yrityksen toimintamalleja ja sitä kautta tulevaisuuden menestystekijöitä, Rantamaula sanoo.

– Jäsenillämme alan tuloksentekijöinä olisi varmasti annettavaa myös tällaiseen kehittämistyöhön. On merkillistä, ettei sellaista haluta sopimusteitse hyödyntää, hän pohtii.

Kohti omaa työehtosopimusta

YTN on käynyt vuosia alan työnantajaa edustavan Kaupan Liiton kanssa neuvotteluja ylempien toimihenkilöiden työsuhteiden ehdoista sekä työehtosopimuksen tarpeesta. Työnantajan mielestä työehtosopimus on kankea malli ja vanhanaikainen tapa sopia alan ylempien toimihenkilöiden asemasta.

Konkreettisimmin työnantajien välinpitämätön asenne on näkynyt esimerkiksi keskitettyjen ratkaisujen implementoinnissa eri toimialoille. Varsin usein näiden sopimusten yleiskorotukset on maksettu muille sovitusti – paitsi kaupan alan ylemmille toimihenkilöille.

Kaupan Liitto ei edes suosittele omille jäsenyrityksilleen työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisten palkankorotusten maksamista alan ylemmille toimihenkilöille. Jo vuonna 2011 solmitun raamisopimuksen mukaiset palkankorotukset jäi valtaosin kaupan alan ylemmillä toimihenkilöiltä saamatta.

– Pahimmillaan jäsenistössämme on ihmisiä, jotka ovat jo toista kertaa korotusten ulkopuolella ja ”nollakorotusvuosia” on takana jo neljä vuotta, huomauttaa Rantamaula.

Rantamaula pitää käsittämättömänä, ettei alan kaikkia henkilöstöryhmiä kohdella tasa-arvoisesti.

– Välillä on tuntunut siltä, että työnantajat ovat pitäneet työehdoista sekä palkankorotuksista neuvoteltaessa akavalaisia täysin pilkkanaan. Työantajan välipitämätön asenne sekä haluttomuus neuvotella on ollut pitkään tiedossa ja nyt meille riittää.

Miten tästä eteenpäin?

YTN uudisti kaupan alan edunvalvontatyön kokonaisuudestaan kuluvan vuoden alusta. Alalle perustetun projektiryhmän voimin etsitään uusia tulokulmia edunvalvontatyöhön jäsenistön tuella. TEKin edustajana työryhmässä on yksikönjohtaja Joel Salminen. Kaupan alalla eri tehtävissä työskentelee yli tuhat tekkiläistä.

– TEK on mukana rakentamassa kaupan alan parempaa tulevaisuutta yhdessä muiden YTN-toimijoiden kanssa. Tavoitteena on saada kaupan alan ylemmille toimihenkilöille oma työehtosopimus vuoteen 2016 mennessä. Kaupan alan käynnissä oleva rakennemurros edellyttää uusia moderneja tapoja hoitaa myös ylempien toimihenkilöiden työsuhdeasioita, Salminen kertoo.

Syksyn aikana on kierretty yrityksissä tapaamassa jäseniä ja saadun palautteen perusteella on ilmeistä, että omalle työehtosopimukselle on todellakin tilaus. Kuluvana vuonna alan jäsenistölle on tarjolla erilaisia tapahtumia, joissa keskustellaan alan tulevaisuudesta sekä edunvalvonnan kehittämisestä. Lisäksi vuorovaikutusta jäsenten kanssa tiivistetään myös sosiaalisen median avulla.

Kaupan alan tapahtumat syksyllä 2014

Käynkö minä kaupaksi?

Kaupan ala on myllerryksessä ja moni asiantuntija miettii myös omaa tulevaisuuttaan. Kuinka pitää omasta osaamisesta huolta ja onko itsensä brändäämisestä hyötyä työmarkkinoilla?

Näitä asioita pohdiskellaan kaupan alan asiantuntijoille suunnatuissa neljässä "Käynkö minä kaupaksi?"-tilaisuuksissa eri puolilla Suomea. Aiheeseen johdattelee tuottaja Pirjo Suhonen Ivana Helsingistä. Voit myös ottaa kollegasi mukaan, vaikka hän ei akavalaisen liiton jäsen olisikaan!

  • 29.10 Tampere
  • 5.11. Turku
  • 12.11. Oulu
  • 19.11. Helsinki

Lisätiedot ja ilmoittautumiset ytn.fi/kauppa

Syksyn yrityskierros kaupan alalla

Kaupan alan yrityksissä työskenteleville jäsenille järjestetään syksyllä aamiais- ja lounastilaisuuksia. Niissä keskustellaan alan tulevaisuudesta ja edunvalvonnasta, samalla saat tarvittaessa neuvontaa omaan työsuhteeseesi liittyvistä asioista.

Ajantasainen listaus osoitteessa ytn.fi/kauppa ja lisätietoja myös facebook.com/ytnkauppa.

 

Avainsanat: