Katse työpaikoille

|
Blogimerkintä

Työmarkkinat ovat muutoksessa, emmekä tarkkaan vielä tiedä, mihin käsillä olevat asiat johtavat, kuten vaikkapa Teknologiateollisuus ry:n luopuminen työehtosopimusten teosta.

Yksi asia on kuitenkin varma: paikallisuuden lisääntyminen sopimisessa edellyttää yhä enemmän osaamista myös työpaikkatasolla.

Tyhjästä emme suinkaan lähde. Esimerkiksi neuvottelujärjestöllämme YTN:llä on laajasti henkilöstöedustajia työpaikoilla.

Lisäksi ylempien toimihenkilöiden osalta paikallinen sopiminen on jo käytössä ja sopimisen mahdollisuuden järjestäytyneessä kentässä ovat erittäin laajat.

Kyse onkin siitä, ymmärrämmekö ja osaammeko käyttää työpaikoilla kaikkia työehtosopimuksen sallimia paikallisen sopimisen mahdollisuuksia.

Luottamushenkilön vahva asema mahdollistaa paikallisen sopimisen ja joustavuuden lisäämistä.

Pelko on, että paikallinen sopiminen ei ole tasaveroista. Näin kokevat myös monet luottamushenkilöt. Sopimisen pitää olla aitoa sopimista. Luottamushenkilön vahva asema mahdollistaa paikallisen sopimisen ja joustavuuden lisäämistä. Tärkeää on pyrkimys todelliseen sopimiseen.

Työehtosopimuksissa sovitaan monista tärkeistä työehdoista, joiden usein luullaan perustuvan lakiin, kuten työajon kilometrikorvauksista, lomarahasta, palkankorotuksista, palkallisista perhevapaista, sairausajan palkasta ja vaikkapa oikeudesta hoitaa sairasta lasta palkanmaksun katkeamatta. Sopiminen ei siis ole mitenkään yhdentekevä asia.

Toivottavasti mahdollisimman moni tekkiläinen lähtee työpaikkansa luottamushenkilöksi nykyisten lisäksi. Henkilöstöedustajat tekevät tärkeää työtä, jonka merkitys korostunee jatkossa entisestään.

Lämmin kiitos pyyteettömästä työstänne, jota joudutte joskus tekemään myös aika hankalissa oloissa.

Kirjoitus on julkaistu aikaisemmin TEK-lehdessä 3/2021.