Kasvuyritykseen tarvitaan huipputiimi

|
Blogimerkintä

Kasvuyrittäjyys on se, millä voi tienata eniten ja missä onnistumisista saa parhaimman palkkion.

Teknologia-alan sarjayrittäjä Taneli Tikka tuntee startup-kentän poikkeuksellisen hyvin. Hän on toiminut useissa eri rooleissa noin 30 yrityksessä vuodesta 1999 lähtien. Tärkeimmiksi opeikseen hän mainitsee tiimin uusimisen tarvittaessa ja kyvyn jatkuvaan oppimiseen muuttuvassa kilpailuympäristössä.

Tärkeimmiksi asioiksi henkilöstön kanssa Tikka listaa kokonaisvaltaisen vuorovaikutuksen, innostamisen, arvostamisen, luottamuksen rakentamisen ja ennen kaikkea yhteisen oppimisen.

– Kun tavoitellaan rakettimaista kasvua, tiimin ja tekijöiden taso on erittäin tärkeä. Oikean ajoituksen ja hyvän idean lisäksi menestys on paljolti kiinni huipputiimistä ja osaajista. Verkostot ovat tärkeitä, sillä avainpelaajat löytyvät usein tuttujen kautta.

Tikan mukaan klassinen malli, jossa suunnitelmat tehdään perinpohjaisesti ja pitkällä tähtäimellä, ei toimi kasvuyritysmaailmassa.

– Toiminnan on oltava nopeaa ja oppimisen jatkuvaa. Jos haetaan rakettimaista kasvua, kannattaa suunnata heti ensimmäisestä päivästä asti maailmalle.

Uusi tiimiä, jos tuloksia ei synny

Omiin kokemuksiinsa pohjaten Tikka mainitsee, että jos voisi tehdä jonkin asian toisin, hän hankkiutuisi nopeammin eroon sellaisista henkilöistä, jotka eivät ole täysin sitoutuneita yhteisiin tavoitteisiin. Suomessa on hänen mielestään tapana diskuteerata liikaa, vaikka tavoitteisiin ei päästäisi.

Haasta itsesi

Tikka odottaa muilta paljon, mutta myös itseltään: – Olen toiminut kädet savessa, mentorina, neuvonantajana, rahoittajana, hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana. Usein minulla on ollut käynnissä useita projekteja samanaikaisesti. Yksi on kuitenkin aina ollut tärkein, johon olen panostanut eniten aikaani. Muissa olen ollut enemmän taustavaikuttajana esimerkiksi neuvonantajana, Tikka kertoo.

Tikka suunnittelee tarkasti oman ajankäyttönsä. Hän kokee äärimmäisen mielenkiintoisena haasteena useat erilaiset roolit eri yrityksissä. Esimerkiksi hallituksen puheenjohtaja rooli on varsin antoisa, mutta Tikka muistuttaa sen vaativan runsaasti aktiivisuutta ja aikaa.

Tunnista umpikujat ajoissa

Sarjayrittäjä on kohdannut myös epäonnistumisia, joista toipuminen on vienyt oman aikansa. Ne ovat kuitenkin olleet samalla opettavaisia ja kuuluneet kokonaiskuvaan. Umpikuja on tärkeää tunnistaa ajoissa, oppia tilanteesta ja siirtyä uusiin haasteisiin.

Riskeistä huolimatta Tikka kannustaa vahvasti yrittäjyyteen:

– Kasvuyrittäjyys on se, millä voi tienata eniten ja missä onnistumisista saa parhaimman palkkion. Esimerkiksi Supercell osoittaa tämän hyvin. Taloudellisen näkökulman lisäksi yrittäjyyden tarjoama vapaus päättää omista asioista on minulle tärkeää. Näiden lisäksi asioihin vaikuttaminen ja jopa maailman muuttaminen ovat parasta yrittäjyydessä, Tikka toteaa.

Taneli Tikka on Teknologia-alan sarjayrittäjä.

Avainsanat: